Pobierz kartę szkolenia

ITIL® 4 Leader: Digital & IT Strategy (DITS) - akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-ITIL4-DITS / PL DL 3d

Pakiety e-learning

Szkolenie akredytowane z egzaminem ITIL®4 Leader: Digital IT Strategy (DITS) Certyfikat ITIL

ITIL®4 Leader: Digital and IT Strategy dodaje nową perspektywę do zaleceń ITIL®4 i przenosi dyskusję na temat koncepcji ITIL na poziom strategii organizacyjnej.

Moduł umożliwia liderom IT i cyfrowym wpływanie i podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych, pomagając im:
 • Stworzyć odpowiednią strategię cyfrową dostosowaną do szerszych celów biznesowych
 • Dowiedzieć się, jak liderzy biznesowi i IT na całym świecie reagują na cyfrowe zakłócenia, zmieniając strategię firmy, dostosowując procesy, a nawet zmieniając przeznaczenie całych modeli biznesowych.
 • Poznać wykorzystanie struktury ITIL®4 do wspierania organizacji w ich drodze do cyfrowej transformacji, rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem usługami i wykorzystywania nowych technologii.

Moduł obejmuje również sposób integracji ITIL®4 z pojawiającymi się praktykami i nowymi technologiami, aby sprostać nowym wyzwaniom wewnętrznym i zewnętrznym.

promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Zaawansowany

czas trwania 3 dni |  24h|  12.08 13.08 14.08
4 100,00 PLN + 23% VAT (5 043,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
czas trwania 3 dni |  24h|  30.09 01.10 02.10
4 900,00 PLN + 23% VAT (6 027,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
czas trwania 3 dni |  24h|  16.12 17.12 18.12
4 900,00 PLN + 23% VAT (6 027,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
4 900,00 PLN 6 027,00 PLN brutto
 • Dyrektorzy IT i biznesowi, szefowie działów, aspirujący profesjonaliści C-Suite (CIO, CFO, COO etc) i inni wyżsi liderzy biznesowi w całej organizacji.
 • Szkolenie pomoże konsultantom ds. Strategii i transformacji cyfrowej (wewnętrznym i zewnętrznym) wykazać, w jaki sposób strategia IT różni się od strategii cyfrowej, dostarczy wskazówek dotyczących integracji strategii cyfrowych i IT oraz będzie promować znaczenie skutecznej strategii cyfrowej dla sukcesu biznesowego.
 • Profesjonaliści pragnący uzyskać tytuł  ITIL®4 Strategic Leader

ITIL®4 Strategic Leader (ITIL SL) docenia wartość ITIL nie tylko dla operacji IT, ale dla wszystkich usług cyfrowych. Zostanie liderem strategicznym ITIL®4 pokazuje, że dana osoba dobrze rozumie, w jaki sposób IT wpływa i kształtuje strategię biznesową.

Certyfikacja lidera strategicznego ITIL®4 składa się z dwóch modułów:

 • ITIL®4: Direct Plan and Improve (moduł uniwersalny)
 • ITIL®4: Digital and IT Strategy.

Aby zostać Liderem Strategicznym ITIL®4, kandydaci muszą ukończyć oba powyższe moduły, przy czym ITIL®4 Strategist Direct Plan and Improve jest uniwersalnym modułem dla obu certyfikacji Strategic Leader I Managing Professional. Ponadto kandydaci muszą być w stanie wykazać, że mają co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, aby kwalifikować się do objęcia stanowiska ITIL®4 Leader: Digital and IT Strategy.

Uczetnik który zdał egzamin otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektornicznej. Certyfikat ITIL®4 Digital IT Strategy ważny jest 3 lata.

ITIL®4 Leader: DITS – Zestawienia korzyści

 • Wytyczne ITIL®4 dodają nową perspektywę i przenoszą dyskusję na temat koncepcji ITIL na poziom strategii organizacyjnej
 • Pomaga stworzyć odpowiednią strategię cyfrową dostosowaną do szerszych celów biznesowych
 • Dowiedz się, jak reagować na zakłócenia cyfrowe, zmieniając strategię firmy, dostosowując procesy i zmieniając przeznaczenie całych modeli biznesowych
 • Zapoznaj się z wykorzystaniem ram  ITIL®4, aby wspierać drogę do cyfrowej transformacji, sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem usługami i wykorzystać nowe technologie

ITIL®4 Leader: DITS – Komunikaty najwyższego poziomu

 • Opracuj międzyorganizacyjną strategię cyfrową
 • Stwórz cyfrową wizję
 • Zapewnij dążenie do doskonałości operacyjnej
 • Reaguj na cyfrowe zakłócenia
 • Zapewnij zrównoważony rozwój biznesu
 • Udoskonal strategiczne zarządzanie ryzykiem
 • Rozwijaj kompetencje cyfrowych liderów świata przyszłości

ITIL®4 Leader: DITS dostarczy Ci umiejętności i wiedzy:

 • Dowiedz się o wpływie, znaczeniu i powiązaniach strategii cyfrowej z innymi obszarami biznesowymi w celu osiągnięcia sukcesu
 • Oceń i zrozum czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, aby stworzyć cyfrową wizję i zbudować solidną cyfrową strategię długoterminowego wzrostu
 • Oceń gotowość cyfrową i dowiedz się, jak wykorzystać IT i technologię cyfrową, aby zwiększyć wydajność operacyjną i zadowolenie klienta
 • Zapewnienie trwałości organizacyjnej poprzez wspieranie kultury, która jest bardziej zwinna, odporna, szczupła i stale się doskonali
 • Identyfikuj, oceniaj i ograniczaj szanse i ryzyka, tworząc strukturę zapewniającą cyfrowy sukces biznesowy
 • Dowiedz się, jak wybierać i rozwijać przyszłych liderów IT i cyfrowych, aby zapewnić ciągłe dostarczanie cyfrowej doskonałości.

Efekt kształcenia:

 • Zademonstruj stosowanie przewodnich zasad ITIL w decyzjach i działaniach w zakresie strategii cyfrowej i IT
 • Dowiedz się, jak wykorzystać strategię cyfrową do reagowania na cyfrowe zakłócenia
 • Zrozum związek między koncepcjami strategii cyfrowej i IT, systemu wartości usług i łańcucha wartości usług oraz wyjaśnij, jak je wykorzystać do tworzenia wartości
 • Dowiedz się, w jaki sposób organizacja wykorzystuje strategię cyfrową i IT, aby zachować rentowność w środowiskach zakłóconych przez technologię cyfrową
 • Zrozum strategiczne podejścia, które są możliwe dzięki technologii cyfrowej i informatycznej, aby osiągnąć znaczenie dla klienta / rynku i doskonałość operacyjną
 • Zrozum ryzyko i szanse związane ze strategią cyfrową i IT
 • Zrozumieć kroki i techniki związane z definiowaniem i propagowaniem strategii cyfrowej i IT
 • Dowiedz się, jak wdrożyć strategię cyfrową i IT

Aby uzyskać certyfikat ITIL®4: Digital and IT Strategy, należy pomyślnie zaliczyć zarówno zadania oparte o Studuim przypadku (Case study), jak i egzamin z pytaniami wielokrotnego wyboru.

Studia przypadków są wykonywane na zajęciach (lub indywidualnie w domu). Egzamin z pytaniami wielokrotnego wyboru może odbywa się w trybie on-line, po wykonaniu zadań ze studium przypadku.

Zadania ze Studium przypadku

 • To jest ocena typu „otwarta książka”. Wszelkie dostępne materiały mogą być wykorzystywane podczas zadań, w tym publikacja “ITIL®4:Digital and IT Strategy” oraz dokumentacja z wytycznymi dotyczącymi praktyk ITIL
 • Czas trwania:

  • Trzy zadania po 60 minut, jedno zadanie 90 minut w formacie pracy grupowej, lub:
  • Cztery indywidualne prace pisemne po 60 minut w indywidualnym formacie
 • Liczba punktów

  • Liczba zadań: 4
  • Liczba kryteriów oceny: 5
  • Punkty: każde kryterium oceny daje maksymalnie 8 punktów. Łącznie maksymalny wynik to 40 punktów
  • Nie ma punktów ujemnych
 • Ocena dająca zaliczenie: 75% albo więcej – czyli 30 punktów albo więcej
 • Wszystkie cztery zadania są oparte na studium przypadku opisującym trzy firmy zaangażowane w świadczenie usług. Wszystkie zadania dotyczą dwóch kryteriów oceny (AC, assessment criteria). Jest jeden dedykowany AC, na którym koncentrują się wszystkie zadania, czyli AC 1.1 ‘Relate the ITIL guiding principles to all aspects of Digital and IT Strategy’.

Egzamin:

Uczestnicy otrzymają voucher na egzamin w formie online. Voucher jest ważny 6 miesięcy. 

Po szkoleniu uczestnik dostaje maila z wytycznymi, jak zarejestrować się na egzamin. Termin ustala bezpośrednio z PeopleCert, używając swojego konta.

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora – osoba z firmy PeopleCert, który podpina się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę.

Zdający jest zobowiązany pokazać proktorowi za pośrednictwem kamerki pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin. Proktor sprawdza, czy nie ma w pokoju osób trzecich i pomocy naukowych.

 • Egzamin trwa 60 min (zdający w języku innym niż język ojczysty otrzymują 25% dodatkowego czasu, czyli łącznie 75 min)
 • Pytania wielokrotnego wyboru
 • 40 pytań = 1 punkt
 • Kandydat musi odpowiedzieć poprawnie na 21 pyt (70%)
 • Egzamin bez pomocy dodatkowych

Wymagany jest ważny certyfikat ITIL®4 Foundation

Kandydaci muszą być w stanie wykazać, że mają co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, aby kwalifikować się do objęcia stanowiska ITIL®4 Leader: Digital and IT Strategy.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • Egzamin: angielski

W cenę szkolenie wliczone są:

 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Voucher na egzamin online ITIL® 4 DITS
 • Autoryzowany podręcznik ITIL® 4 DITS  w wersji online

Dodatkowe opcje:

 • Powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł (Uwaga: za pośrednictwem Altkom Akademia możliwe jest wykupienie tej opcj tylko przed szkoleniem)
 1. Dzień 1:

  • Przegląd i kluczowe pojęcia
  • Podróż strategiczna
  • Zadanie 1: Zrozum, w jaki sposób organizacja korzysta ze strategii cyfrowej i IT, aby zachować żywotność w środowiskach zakłóconych przez technologię cyfrową.    
 2. Dzień 2

  • Podróż strategiczna cd.
  • Zadanie 2: Zrozum strategiczne podejścia, które są możliwe dzięki technologii cyfrowej i informatycznej, aby osiągnąć odpowiedniość dla klienta / rynku i doskonałość operacyjną.
  • Zdolności strategiczne
  • Zadanie 3: Zrozum, jak wdrożyć strategię cyfrową / IT.   
 3. Dzień 3

  • Zadanie 4: Zrozum, jak zastosować strategię cyfrową i IT w środowisku VUCA.
  • Zdolności strategiczne cd.
  • Praktyki