Pobierz kartę szkolenia

Finanse dla niefinansistów

kod szkolenia: PFK FDF / Std

Pakiety e-learning

Dzisiejszy świat opiera się na danych. Dane finansowe, zasady i specjalistyczne nazewnictwo jest często przeszkodą w zrozumieniu otaczającego nas świata i w komunikacji z innymi działami. Nasze szkolenie kierujemy do osób bez przygotowania finansowego, które w codziennej pracy korzystają  z danych finansowych i podejmują decyzje na ich podstawie. 

Na tym kursie przedstawione zostaną także podstawowe pojęcia z zakresu finansów i rachunkowości, które pomogą  aktywnie uczestniczyć w rozwoju Twojej organizacji i sprawnie komunikować się z działami finansowymi.

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  10h|  10.07 11.07
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 400,00 PLN
czas trwania 2 dni |  10h|  12.09 13.09
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 400,00 PLN
czas trwania 2 dni |  10h|  28.11 29.11
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 400,00 PLN
1 400,00 PLN 1 722,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane dla:

 • Właścicieli firm, którzy zinteresowani są nabyciem podstawowej wiedzy z zakresu finansów,
 • Menedżerów działów niefinansowych, którzy chcą usprawnić komunikację ze współpracownikami z działów finansowych.
 • Kierowników, menedżerów i pracowników działów niefinansowych, którzy chcieliby zrozumieć mechanizmy finansowe w przedsiębiorstwie.
 • Wszystkich osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.

Po szkoleniu uczestnik:

 • Będzie wiedział jak czytać sprawozdania finansowe, aby dostrzec istotne fakty zawarte w danych finansowych
 • Usprawni komunikację z działami finansowymi i zrozumie ich język
 • Będzie miał podstawową wiedzę z zakresu oceny rentowności planowanych przedsięwzięć
 • Będzie miał wiedzę jak przygotować budżet i jak go „obronić” przed kierownictwem
 • Zrozumie potencjalny wpływ podejmowanych decyzji  na wyniki przedsiębiorstwa i dane zawarte w sprawozdaniu finansowym
 • Będzie mógł samodzielnie uzyskać niezbędne informacje ze sprawozdania finansowego

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

Quiz - Podstawy finansów
 • szkolenie – język polski
 • materiały – język polski

 

1. Znaczenie finansów, rachunkowości i kontrolingu dla firmy i wpływ na życie codzienne działów niefinansowych

 • różne rodzaje rachunkowości dla różnych potrzeb
 • odbiorcy informacji z rachunkowości i ich potrzeb

2. Sprawozdanie finansowe – cele, znaczenie i struktura

 • istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz cash flow  
 • zasady sporządzania sprawozdań finansowych i ich rozumienie

3. Sprawozdanie finansowe –  dostępne w nim informacje a ich przydatność dla użytkowników

 • czego można dowiedzieć się ze sprawozdań finansowych /wstęp do czytania sprawozdań finansowych
 • jak czytać sprawozdanie ze zrozumieniem i po co on nie finansiście

4. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego

 • analiza pionowa i pozioma
 • wskaźniki płynności
 • wskaźniki rentowności,
 • wskaźniki zadłużenia  
 • wskaźniki sprawności działania –  analiza cyklu obrotowego oraz rotacji.
 • pojęcie kapitału obrotowego i cyklu konwersji gotówki

5. Case study – praca ze sprawozdaniem finansowym i zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce

6. Budżetowanie i planowanie finansowe  z punktu widzenia działu niefinansowego 

 • jak zaplanować działania i budżet działu
 • jak uwzględnić i oszacować „niewiadome” 

7. Ocena projektów inwestycyjnych

 • co ma wpływ na ocenę projektu
 • kiedy projekt inwestycyjny jest rentowny
 • skutki przeszacowania i niedoszacowania przepływów pieniężnych inwestycji
 • zmiana wartości pieniądza w czasie

8. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych

 • jakie elementy tworzą rynek finansowy
 • jak jest zorganizowany rynek kapitałowy w Polsce
 • jakie podmioty tworzą rynek finansowy i ich rola