Pobierz kartę szkolenia

ITIL®4 Practices: Monitor, Support and Fulfil (MSF) - akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-ITIL4-MSF / PL DL 3d

Pakiety e-learning

Moduł zapewnia kandydatom zrozumienie kluczowych koncepcji, zasad, wartości i wyzwań związanych z pięcioma praktykami zarządzania ITIL® 4, a mianowicie: praktyką zarządzania incydentami, praktyką Service Desk, praktyką zarządzania zgłoszeniami, praktyką monitorowania i zarządzania zdarzeniami oraz praktyką zarządzania problemami ITIL® 4. Szkolenie na celu zapewnienie kandydatom wskazówek dotyczących najlepszych praktyk zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym w celu maksymalizacji wartości praktyk.

Moduł ITIL® 4 Monitor, Support, and Fulfill Practices jest zorganizowany i dostosowany do ram ITIL®. Egzamin ma na celu ocenę, czy kandydat potrafi wykazać się wystarczającym zrozumieniem i stosowaniem koncepcji objętych publikacjami ITIL® 4 dotyczących praktyk: zarządzanie incydentami, Service Desk, zarządzania zgłoszeniami, monitorowania i zarządzania zdarzeniami, zarządzania problemami.

tryb Distance Learning

poziom Zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
4 900,00 PLN 6 027,00 PLN brutto
 • Kierownicy i dyrektorzy IT
 • Managerowie praktyk
 • Projektanci usług, architekci, developerzy
 • Managerowie produktu / usługi
 • Uczestnik, który zdał egzamin otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Certyfikat ITIL® 4 Monitor, Support and Fulfil jest jednym z certyfikatów umożliwiających zdobycie tytułu ITIL® 4 Practice Manager oraz ITIL® 4 Master. Certyfikat ważny jest 3 lata.
 • Zrozumienie kluczowych koncepcji, zasad, wartości i wyzwań związanych z pięcioma praktykami zarządzania ITIL® 4, a mianowicie: praktyką zarządzania incydentami, praktyką Service Desk, praktyką zarządzania zgłoszeniami, praktyką monitorowania i zarządzania zdarzeniami oraz praktyką zarządzania problemami ITIL® 4.
 • Zapewnienie kandydatom wskazówek dotyczących najlepszych praktyk zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym w celu maksymalizacji wartości praktyk.

Uczestnicy szkolenia otrzymają voucher na egzamin w formie online. Voucher jest ważny 6 miesięcy. 

Po szkoleniu uczestnik dostaje maila z wytycznymi, jak zarejestrować się na egzamin. Termin ustala bezpośrednio z PeopleCert, używając swojego konta.

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora – osoba z firmy PeopleCert, który podpina się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę.

Zdający jest zobowiązany pokazać proktorowi za pośrednictwem kamerki pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin. Proktor sprawdza, czy nie ma w pokoju osób trzecich i pomocy naukowych.

 • Czas trwania egzaminu 90 minut (113 dla zdających w języku obcym)
 • Test jednokrotnego wyboru
 • Minimalny próg zaliczenia to 65% (39 z 60 poprawnych odpowiedzi)
 • Brak możliwości korzystania z podręczników i materiałów szkoleniowych.

Wymagany ważny certyfikat ITIL® Foundation

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • Egzamin: angielski

W cenę szkolenie wliczone są:

 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Voucher na egzamin online ITIL® 4 Monitor, Support and Fulfil
 • Autoryzowany podręcznik ITIL® 4 Monitor, Support and Fulfil w wersji online

Dodatkowe opcje:

 • Powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł (Uwaga: za pośrednictwem Altkom Akademia możliwe jest wykupienie tej opcji tylko przed szkoleniem)
 • Przegląd modułu ITIL® 4 Foundation
 • Zarządzanie incydentami (INM)

o Kluczowe koncepcje praktyki

o Procesy praktyki

o Role i kompetencje praktyki

o Jak informacje i technologia wspierają i umożliwiają praktykę

o Rola partnerów i dostawców w praktyce

o Jak model dojrzałości ITIL® może być wykorzystany do rozwoju praktyki

o Zalecenia dotyczące sukcesu w praktyce

 • Service Desk (SD)

o Kluczowe koncepcje praktyki

o Procesy praktyki

o Role i kompetencje praktyki

o Jak informacje i technologia wspierają i umożliwiają praktykę

o Rola partnerów i dostawców w praktyce

o Jak model dojrzałości ITIL® może być wykorzystany do rozwoju praktyki

o Zalecenia dotyczące sukcesu w praktyce

 • Zarządzanie zgłoszeniami (SRM)

o Kluczowe koncepcje praktyki

o Procesy praktyki

o Role i kompetencje praktyki

o Jak informacje i technologia wspierają i umożliwiają praktykę

o Rola partnerów i dostawców w praktyce

o Jak model dojrzałości ITIL® może być wykorzystany do rozwoju praktyki

o Zalecenia dotyczące sukcesu w praktyce

 • Monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami (MEM)

o Kluczowe koncepcje praktyki

o Procesy praktyki

o Role i kompetencje praktyki

o Jak informacje i technologia wspierają i umożliwiają praktykę

o Rola partnerów i dostawców w praktyce

o Jak model dojrzałości ITIL® może być wykorzystany do rozwoju praktyki

o Zalecenia dotyczące sukcesu w praktyce

 • Zarządzanie problemami (PRM)

o Kluczowe koncepcje praktyki

o Procesy praktyki

o Role i kompetencje praktyki

o Jak informacje i technologia wspierają i umożliwiają praktykę

o Rola partnerów i dostawców w praktyce

o Jak model dojrzałości ITIL® może być wykorzystany do rozwoju praktyki

o Zalecenia dotyczące sukcesu w praktyce

 • Monitoruj, wspieraj i realizuj

o Zrozum procesy i strumienie wartości praktyk monitorowania, wsparcia i realizacji

o Jak informacje i technologia wspierają i umożliwiają praktyki

o Zalecenia dotyczące sukcesu praktyk monitorowania, wsparcia i realizacji