Jak działamy

Realizujemy zarówno pojedyncze szkolenia, jak i najbardziej wymagające projekty edukacyjne.

 

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Służy znalezieniu i wskazaniu rozbieżności pomiędzy obecnym a oczekiwanym przez organizację poziomem wiedzy i umiejętności pracowników. Wykorzystywane narzędzia i metody: badania ankietowe oraz wywiady bezpośrednie i zogniskowane, testy diagnostyczne i testy wiedzy, zadania praktyczne oraz studia przypadków analiza materiałów udostępnionych przez firmę.

 

Projektowanie i realizacja procesu edukacyjnego

Wnioski z etapu analizy potrzeb, służą określeniu celów projektu rozwojowego. Są one podstawą do budowy logicznej sekwencji działań szkoleniowych oraz doboru właściwych dla realizacji tych celów metod, narzędzi oraz trenerów.

 

Ewaluacja rezultatów

Ocena projektu edukacyjnego obejmuje badanie efektywności szkoleń w odniesieniu do celów projektu, w obszarach: programu, pracy trenera i organizacji. Przyrost wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkoleń, sprawdzany jest za pomocą odpowiednich testów.