Pobierz kartę szkolenia

ITIL® 4 Specialist: Collaborate, Assure and Improve - akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-ITIL4-CAI / PL DL 3d

Pakiety e-learning

Szkolenie ITIL®4 Specialist: Collaborate, Assure and Improve koncentruje się na doskonaleniu współpracy, zapewnianiu odpowiedniego poziomu usług, zarządzaniu ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji oraz ciągłym doskonaleniu procesów w organizacjach IT. Kurs ten dostarcza wiedzy z zakresu zarządzania, która pomaga w budowaniu silnych relacji z partnerami biznesowymi, dostawcami usług i innymi interesariuszami.

promocja
Termin

poziom Podstawowy

czas trwania 3 dni |  21h|  05.08 06.08 07.08
4 100,00 PLN + 23% VAT (5 043,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  14.10 15.10 16.10
4 900,00 PLN + 23% VAT (6 027,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  09.12 10.12 11.12
4 900,00 PLN + 23% VAT (6 027,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
4 900,00 PLN 6 027,00 PLN brutto

Szkolenie jest przeznaczone dla profesjonalistów IT, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie i doskonalenie usług IT oraz skuteczne budowanie relacji z interesariuszami w swoich organizacjach oraz na zewnątrz nich.

Jest idealne dla dyrektorów i kierowników IT, menedżerów usług, liderów zespołów, menedżerów praktyk ITIL, konsultantów IT oraz osób aspirujących do ról kierowniczych w zarządzaniu usługami IT.

 • Zwiększenie efektywności współpracy w ramach zespołów oraz z partnerami zewnętrznymi.
 • Umiejętność ustalania poziomów usług spełniających oczekiwania biznesu oraz opracowania i wdrożenia skutecznych strategii monitorowania i poprawy jakości usług IT.
 • Umiejętność wdrażania ciągłego doskonalenia w procesach IT, co przekłada się na lepszą wydajność i satysfakcję klientów.
 • Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania dostawcami usług tak, by wspierać dostarczanie wysokiej jakości usług dla organizacji.
 • Umiejętność zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji oraz integracji zasad bezpieczeństwa we wszystkich obszarach zarządzania usługami.
 • Możliwość oceny dojrzałości procesów i praktyk zarządzania (ITIL®4  Capability Model) oraz określenia kierunków dalszego rozwoju.
 • Uczestnik który zdał egzamin, otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Certyfikat ITIL®4 Specialist: Collaborate, Assure and Improve jest jednym z certyfikatów umożliwiających zdobycie tytułu ITIL®4 Practice Manager oraz ITIL®4 Master. Certyfikat ważny jest 3 lata.

Uczestnicy szkolenia otrzymają voucher na egzamin w formie online. Voucher jest ważny 6 miesięcy. 

Po szkoleniu uczestnik dostaje maila z wytycznymi, jak zarejestrować się na egzamin. Termin ustala bezpośrednio z PeopleCert, używając swojego konta.

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora – osoba z firmy PeopleCert, który podpina się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę.

Zdający jest zobowiązany pokazać proktorowi za pośrednictwem kamerki pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin. Proktor sprawdza, czy nie ma w pokoju osób trzecich i pomocy naukowych.

 • Czas trwania egzaminu 90 minut
 • Test wielokrotnegokrotnego wyboru złożony z 60 pytań
 • Minimalny próg zaliczenia to 65%
 • Brak możliwości korzystania z podręczników i materiałów szkoleniowych.

Wymagany ważny certyfikat ITIL®4 Foundation.

Doświadczenie w pracy w dziale IT lub zarządzaniu usługami IT będzie dodatkowym atutem, ale nie jest konieczne.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • Egzamin: angielski

W cenę szkolenie wliczone są:

 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Voucher na egzamin online ITIL® 4 CAI
 • Autoryzowany podręcznik ITIL® 4 CAI  w wersji online.

Dodatkowe opcje:

 • Powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł (Uwaga: za pośrednictwem Altkom Akademia możliwe jest wykupienie tej opcj tylko przed szkoleniem)
 1. Wprowadzenie do ITIL 4 Specialist: Collaborate, Assure and Improve
  • Cele i struktura szkolenia
  • Podstawowe pojęcia i definicje 
 2. Współpraca i budowanie relacji (Praktyka Relationship Management)
  • Techniki efektywnej komunikacji i współpracy
  • Budowanie i podtrzymywanie efektywnych relacjami z interesariuszami
 3. Zapewnienie odpowiednich poziomów świadczenia usług (Praktyka Service Level Mangement)
  • Metody i narzędzia zapewniania jakości
  • Monitorowanie i raportowanie jakości usług
 4. Ciągłe doskonalenie (Praktyka Continual Improvement)
  • Ramy i modele doskonalenia procesów
  • Techniki identyfikacji i wdrażania usprawnień
 5. Zarządzanie dostawcami i partnerami (Praktyka Supplier Management)
  • Strategiczne zarządzanie dostawcami
  • Budowanie długoterminowych relacji z partnerami
 6. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Praktyka Information Security Management)
  • Podstawy zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • Zarządzanie ryzykiem związanym z poufnością, integralnością i dostępnością informacji

Każdy z modułów zawiera następujące treści:

 • Kluczowe koncepcje, cele i miary sukcesu danej praktyki
 • Procesy i strumienie wartości praktyki
 • Role i kompetencje praktyki
 • Jak informacje i technologie wspierają praktykę
 • Rola partnerów i dostawców w praktyce
 • Jak model oceny dojrzałości ITIL może być wykorzystany do rozwijania praktyki
 • Jak podstawowe zasady ITIL wspierają praktykę.