Pobierz kartę szkolenia

ITIL® 4 Specialist: Plan, Implement and Control - akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-ITIL4-PIC / PL DL 3d

Pakiety e-learning

Moduł zapewnia kandydatom zrozumienie kluczowych koncepcji, zasad, wartości i wyzwań związanych z pięcioma praktykami zarządzania ITIL 4, a mianowicie: praktyką zarządzania zasobami IT, praktyką umożliwienia zmian, praktyką zarządzania wdrożeniami, praktyką wydaniami oraz praktyką zarządzania konfiguracją usług. Szkolenie na celu zapewnienie kandydatom wskazówek dotyczących najlepszych praktyk zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym w celu maksymalizacji wartości praktyk.

Moduł ITIL 4 Planowanie, Implementowanie i Kontrola jest zorganizowany i dostosowany do ram ITIL. Egzamin ma na celu ocenę, czy kandydat potrafi wykazać się wystarczającym zrozumieniem i stosowaniem koncepcji objętych publikacjami ITL 4 dotyczących praktyk: Zarządzanie zasobami IT, umożliwianie zmian, zarządzanie wydaniami, zarządzanie wdrożeniami i zarządzanie konfiguracją usług.

CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO:
 • Zdefiniowanie kluczowych koncepcji, zasad, wartości i wyzwań pięciu praktyk zarządzania ITIL 4
 • Upewnienie się, czy interesariusze rozumieją wymagania strategiczne i operacyjne, aby współtworzyć wartość i osiągać cele biznesowe
 • Zintegrowanie praktyk ze strumieniami wartości organizacji
 • Zrozumienie interfejsów i synergii między tymi pięcioma praktykami
 • Zastosowanie wskaźników i czynników sukcesu praktyk, aby poprawić wydajność
 • Mierzenie, ocenianie i rozwijanie możliwości różnych praktyk objętych szkoleniem wykorzystując model dojrzałości ITIL.

poziom Zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
4 900,00 PLN 6 027,00 PLN brutto
 • Kierownicy i dyrektorzy IT
 • Managerowie praktyk
 • Projektanci usług, architekci, developerzy
 • Managerowie produktu / usługi
 • Uczestnik który zdał egzamin otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Certyfikat ITIL®4 Planowanie, Implementowanie i Kontrola jest jednym z certyfikatów umożliwiających zdobycie tytułu ITIL®4 Practice Manager oraz ITIL®4 Master. Certyfikat ważny jest 3 lata.
 • Zrozumienie kluczowych koncepcji, zasad, wartości i wyzwań związanych z pięcioma praktykami zarządzania ITIL®4, a mianowicie: praktyką zarządzania zasobami IT, praktyką umożliwienia zmian, praktyką zarządzania wdrożeniami, praktyką wydaniami oraz praktyką zarządzania konfiguracją usług.
 • Zapewnienie kandydatom wskazówek dotyczących najlepszych praktyk zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym w celu maksymalizacji wartości praktyk.

Uczestnicy szkolenia otrzymają voucher na egzamin w formie online. Voucher jest ważny 6 miesięcy. 

Po szkoleniu uczestnik dostaje maila z wytycznymi, jak zarejestrować się na egzamin. Termin ustala bezpośrednio z PeopleCert, używając swojego konta.

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora – osoba z firmy PeopleCert, który podpina się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę.

Zdający jest zobowiązany pokazać proktorowi za pośrednictwem kamerki pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin. Proktor sprawdza, czy nie ma w pokoju osób trzecich i pomocy naukowych.

Egzamin: ITIL® 4 Specialist: Plan, Implement and Control 

 • Czas trwania: 90 minut (113 dla zdających w języku obcym)
 • Pytania jednokrotnego wyboru (pytania „standardowe”, „negatywne” i „lista”)
 • 60 pytań, każde warte 1 punkt. Nie ma punktów ujemnych.
 • Minimalny próg zaliczenia to 65% (39 z 60 poprawnych odpowiedzi)
 • Brak możliwości korzystania z podręczników i materiałów szkoleniowych.

Wymagany ważny certyfikat ITIL® Foundation

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • Egzamin: angielski

W cenę szkolenie wliczone są:

 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Voucher na egzamin online ITIL® 4 Plan, Implement and Control 
 • Autoryzowany podręcznik ITIL® 4 Plan, Implement and Control 

Dodatkowe opcje:

 • Powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł (Uwaga: za pośrednictwem Altkom Akademia możliwe jest wykupienie tej opcji tylko przed szkoleniem)
 1. Przegląd modułu ITIL 4 Foundation.
 2. Zarządzanie zasobami IT (ITAM)
  • Kluczowe koncepcje praktyki
  • Procesy praktyki
  • Role i kompetencje praktyki
  • Jak informacje i technologia wspierają i umożliwiają praktykę
  • Rola partnerów i dostawców w praktyce
  • Jak model dojrzałości ITIL może być wykorzystany do rozwoju praktyki
  • Zalecenia dotyczące sukcesu w praktyce
 3. Umożliwianie zmian (CE)
  • Kluczowe koncepcje praktyki
  • Procesy praktyki
  • Role i kompetencje praktyki
  • Jak informacje i technologia wspierają i umożliwiają praktykę
  • Rola partnerów i dostawców w praktyce
  • Jak model dojrzałości ITIL może być wykorzystany do rozwoju praktyki
  • Zalecenia dotyczące sukcesu w praktyce
 4. Zarządzanie wdrożeniami (DM)
  • Kluczowe koncepcje praktyki
  • Procesy praktyki
  • Role i kompetencje praktyki
  • Jak informacje i technologia wspierają i umożliwiają praktykę
  • Rola partnerów i dostawców w praktyce
  • Jak model dojrzałości ITIL może być wykorzystany do rozwoju praktyki
  • Zalecenia dotyczące sukcesu w praktyce
 5. Zarządzanie wydaniami (RM)
  • Kluczowe koncepcje praktyki
  • Procesy praktyki
  • Role i kompetencje praktyki
  • Jak informacje i technologia wspierają i umożliwiają praktykę
  • Rola partnerów i dostawców w praktyce
  • Jak model dojrzałości ITIL może być wykorzystany do rozwoju praktyki
  • Zalecenia dotyczące sukcesu w praktyce
 6. Zarządzanie konfiguracją usług (SCM)
  • Kluczowe koncepcje praktyki
  • Procesy praktyki
  • Role i kompetencje praktyki
  • Jak informacje i technologia wspierają i umożliwiają praktykę
  • Rola partnerów i dostawców w praktyce
  • Jak model dojrzałości ITIL może być wykorzystany do rozwoju praktyki
  • Zalecenia dotyczące sukcesu w praktyce
 7. Planuj, implementuj i kontroluj
  • Zrozumienie procesów i strumieni wartości praktyk monitorowania, wsparcia i realizacji
  • Jak informacje i technologia wspierają i umożliwiają praktyki
  • Zalecenia dotyczące sukcesu praktyk monitorowania, wsparcia i realizacji