Szkolenia Altkom AkademiaAltkom Akademia - Zobaczyć więcej

Szkolenie ITIL® 4 wprowadza uaktualnioną wersję modelu zarządzania usługami IT. Wersja 4 przejmuje wybrane elementy z poziomu Practitioner, szczególnie pryncypia. ITIL® 4 wprowadza także, w duchu myślenia systemowego, sposób zarządzania produktami oraz usługami jako łańcuchami wartości, od wyrażonego zapotrzebowania do mierzalnej wartości. Praktyki ITIL® są osadzone w spójnym ekosystemie, w którym produkty i usługi są dostarczane w nieprzerwanym cyklu tworzenia, testowania, wdrażania, informacji zwrotnej i doskonalenia

Cel projektu szkoleniowego

 • Zrozumienie pryncypiów, kluczowych pojęć i wymiarów zarządzania usługami
 • Pozyskanie sprawności w wykorzystaniu praktyk ITIL®
 • Przygotowanie do egzaminu ITIL® 4 Foundation

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kadry zarządzającej i pracowników organizacji IT planujących doskonalenie wewnętrznych procesów w oparciu o najlepsze praktyki ITIL® 4, pracowników firm świadczących usługi IT
 • Osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami informatycznymi i zdając egzamin uzyskać "Foundation Certificate In IT Service Management" (ITIL® 4 Edition)

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

ITIL® to uznany na całym świecie zestaw najlepszych praktyk zarządzania usługami IT. Poznanie go pomoże Ci wykorzystać koncepcje, terminologię oraz procesy powszechnie stosowane w celu wsparcia rozwoju organizacji w obszarze ITSM. Umożliwi Ci też wprowadzenie usprawnień w zarządzaniu danymi wykorzystywanymi przez organizację oraz efektywne mierzenie wydajności zarządzanych przez Ciebie usług IT Ucząc się ITIL®, przygotowujesz się do zastosowania nowych umiejętności w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Certyfikat ITIL® wyznacza punkt odniesienia, który określa Twoje umiejętności i znajomość zasad zarządzania usługami IT. Przedsiębiorstwa na całym świecie uznają certyfikację ITIL® za warunek wstępny przyjęcia do pracy w dziale zarządzania usługami IT.
 • Udział w szkoleniu umożliwi poznanie standardowej terminologii i procesów zarządzania określonych w ITIL®, co ułatwi Ci komunikację z dostawcami i partnerami biznesowymi w obszarze zarządzania usługami IT oraz pomoże skoncentrować się na oczekiwaniach klientów i doświadczeniach użytkowników.
 • Jakość świadczenia usług zależy od umiejętności i wiedzy pracowników działu IT. Szkolenie ITIL® ma na celu dostarczenie wiedzy oraz przygotowanie menedżerów IT do sprawnego rozwiązywania problemów.
 • Znajomość ITIL® wpływa na poprawę efektywności kosztowej procesów biznesowych, których elementem są usługi IT. Dzięki umiejętnej optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów z uwzględnieniem potencjalnych czynników ryzyka rośnie ROI, co pomaga organizacji osiągać zrównoważony wzrost.
 • Zdobycie certyfikatu ITIL® podnosi Twoje kwalifikacje, co może się przekładać na wzrost wynagrodzenia. Oprócz aspektu płacowego zyskujesz także większe możliwości dalszego rozwoju kariery zawodowej.

Korzyści dla organizacji:

 • Wdrożenie ITIL4® pomaga firmom, niezależnie od ich rozmiaru i branży, świadczyć usługi IT na najwyższym poziomie – na miarę nowej ery technologicznej
 • Dzięki elastyczności ITIL4® firma będzie gotowa do szybkiego wprowadzania w miarę potrzeb kolejnych zmian technologicznych.
 • Znacznie poprawi się współpraca między różnymi interesariuszami procesu biznesowego, co umożliwi zespołom sprawniejszą pracę w obszarach zarówno zarządzania usługami IT, jak i wdrażania oraz utrzymywania tych usług.
 • Firma będzie mogła przygotować się do zastosowania Agile i DevOps oraz określić oczekiwany sposób ich wykorzystania w zarządzaniu usługami IT.
 • Wdrożenie najlepszych praktyk ITIL4® dotyczących zarządzania incydentami i zarządzania problemami umożliwi szybkie przywracanie usług oraz opracowanie na przyszłość skutecznych sposobów rozwiązywania problemów technicznych.

Metoda egzaminowania

W przypadku szkoleń w formule zdalnej uczestnicy otrzymają voucher na egzamin w formie online.

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora - osoba z firmy PeopleCert, który podpina się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzamin przez kamerkę.
Zdający jest zobowiązany pokazać proktorowi za pośrednictem kamerki pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin. Proktor sprawdza, czy nie ma w pokoju osób trzecich i pomocy naukowych.
Po szkoleniu uczestnik dostaje maila z wytycznymi, jak zarejestrować się na egzamin. Termin ustala bezpośrednio z PeopleCert, używając swojego konta.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Materiały szkoleniowe i egzamin są dostępne  w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Język szkolenia

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • Egzamin: polski

Opis egazminu

Egzamin ITIL4®

 • Egzamin w formie online
 • Czas trwania egzaminu 60 minut
 • Test jednokrotnego wyboru
 • Minimalny próg zaliczenia to 26 punktów na 40
 • Brak możliwości korzystania z podręczników i materiałów szkoleniowych

Kod szkolenia ZP-ITIL4-FX / PL DL 2d

WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ TERMIN I LOKALIZACJĘ

Termin Gwarancja terminu * Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
Skontaktuj się z nami
Dostępne terminy:
DISTANCE LEARNING2021-03-11 - 2021-03-12
DISTANCE LEARNING2021-03-11 - 2021-03-12
DISTANCE LEARNING2021-03-25 - 2021-03-26
DISTANCE LEARNING2021-04-01 - 2021-04-02
DISTANCE LEARNING2021-04-08 - 2021-04-09
DISTANCE LEARNING2021-04-22 - 2021-04-23
DISTANCE LEARNING2021-05-06 - 2021-05-07
DISTANCE LEARNING2021-05-20 - 2021-05-21
DISTANCE LEARNING2021-05-31 - 2021-06-01
DISTANCE LEARNING2021-06-10 - 2021-06-11
DISTANCE LEARNING2021-06-10 - 2021-06-11
DISTANCE LEARNING2021-07-01 - 2021-07-02
DISTANCE LEARNING2021-07-15 - 2021-07-16
DISTANCE LEARNING2021-07-29 - 2021-07-30
DISTANCE LEARNING2021-08-12 - 2021-08-13
DISTANCE LEARNING2021-08-26 - 2021-08-27
DISTANCE LEARNING2021-09-09 - 2021-09-10
DISTANCE LEARNING2021-09-23 - 2021-09-24
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}}) {{ basketAddItem.city }} {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  

Cena promocyjna od Cena netto

{{ training_data.all_product_details | singleTrainingPrice }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }} netto {{ training_data.all_product_details | singleTrainingPrice | zlotyPriceWithTax }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }} brutto
{{ training_data | packageSingleTrainingPrice }} PLN
Cena katalogowa netto {{ training_data.all_product_details.price_list.catalogpriceforattendee | altFormatPrice }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }}
+23% VAT / 1 os.
Cena katalogowa netto {{ training_data.package_template.price | altFormatPrice }} PLN
+23% VAT / 1 os.

Zarezerwuj szkolenie

Szkolenie obejmuje

Czas trwania egzaminu Czas trwania

 • {{ getTrainingDuration() }} {{ getDniString( getTrainingDuration() ) }} pracy z trenerem ({{ training_data.all_product_details.informations.duration_hours }}h) {{ training_data.all_product_details.informations.duration_hours }}h
 • {{ getTrainingDuration() }} {{ getDniString( getTrainingDuration() ) }} pracy z trenerem
MAPA KOMPETENCJI

Kontakt

DOFINANSOWANIE KFS SPRAWDŹ