Pobierz kartę szkolenia

ITIL® 4 Foundation - akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-ITIL4-FX / PL DL 2d

Pakiety e-learning

Szkolenie ITIL® 4 wprowadza uaktualnioną wersję modelu zarządzania usługami IT. Wersja 4 przejmuje wybrane elementy z poziomu Practitioner, szczególnie pryncypia. ITIL® 4 wprowadza także, w duchu myślenia systemowego, sposób zarządzania produktami oraz usługami jako łańcuchami wartości, od wyrażonego zapotrzebowania do mierzalnej wartości. Praktyki ITIL® są osadzone w spójnym ekosystemie, w którym produkty i usługi są dostarczane w nieprzerwanym cyklu tworzenia, testowania, wdrażania, informacji zwrotnej i doskonalenia

Termin

tryb Stacjonarne

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  16h|  26.06 27.06
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  27.06 28.06
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  27.06 28.06
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  11.07 12.07
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  25.07 26.07
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  08.08 09.08
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  22.08 23.08
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  05.09 06.09
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  16.09 17.09
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  30.09 01.10
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  17.10 18.10
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  30.10 31.10
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  14.11 15.11
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  28.11 29.11
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  05.12 06.12
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  19.12 20.12
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 2 dni |  16h|  30.12 31.12
3 200,00 PLN + 23% VAT (3 936,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
3 200,00 PLN 3 936,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kadry zarządzającej i pracowników organizacji IT planujących doskonalenie wewnętrznych procesów w oparciu o najlepsze praktyki ITIL®4, pracowników firm świadczących usługi IT

 • Osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami informatycznymi i zdając egzamin uzyskać Foundation Certificate In IT Service Management (ITIL®4 Edition)

ITIL® to uznany na całym świecie zestaw najlepszych praktyk zarządzania usługami IT. Poznanie go pomoże Ci wykorzystać koncepcje, terminologię oraz procesy powszechnie stosowane w celu wsparcia rozwoju organizacji w obszarze ITSM. Umożliwi Ci też wprowadzenie usprawnień w zarządzaniu danymi wykorzystywanymi przez organizację oraz efektywne mierzenie wydajności zarządzanych przez Ciebie usług IT Ucząc się ITIL®, przygotowujesz się do zastosowania nowych umiejętności w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Certyfikat ITIL® wyznacza punkt odniesienia, który określa Twoje umiejętności i znajomość zasad zarządzania usługami IT. Przedsiębiorstwa na całym świecie uznają certyfikację ITIL® za warunek wstępny przyjęcia do pracy w dziale zarządzania usługami IT.

 • Udział w szkoleniu umożliwi poznanie standardowej terminologii i procesów zarządzania określonych w ITIL®, co ułatwi Ci komunikację z dostawcami i partnerami biznesowymi w obszarze zarządzania usługami IT oraz pomoże skoncentrować się na oczekiwaniach klientów i doświadczeniach użytkowników.

 • Jakość świadczenia usług zależy od umiejętności i wiedzy pracowników działu IT. Szkolenie ITIL® ma na celu dostarczenie wiedzy oraz przygotowanie menedżerów IT do sprawnego rozwiązywania problemów.

 • Znajomość ITIL® wpływa na poprawę efektywności kosztowej procesów biznesowych, których elementem są usługi IT. Dzięki umiejętnej optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów z uwzględnieniem potencjalnych czynników ryzyka rośnie ROI, co pomaga organizacji osiągać zrównoważony wzrost.

 • Zdobycie certyfikatu ITIL® podnosi Twoje kwalifikacje, co może się przekładać na wzrost wynagrodzenia. Oprócz aspektu płacowego zyskujesz także większe możliwości dalszego rozwoju kariery zawodowej.

Korzyści dla organizacji:

 • Wdrożenie ITIL4® pomaga firmom, niezależnie od ich rozmiaru i branży, świadczyć usługi IT na najwyższym poziomie – na miarę nowej ery technologicznej

 • Dzięki elastyczności ITIL4® firma będzie gotowa do szybkiego wprowadzania w miarę potrzeb kolejnych zmian technologicznych.

 • Znacznie poprawi się współpraca między różnymi interesariuszami procesu biznesowego, co umożliwi zespołom sprawniejszą pracę w obszarach zarówno zarządzania usługami IT, jak i wdrażania oraz utrzymywania tych usług.

 • Firma będzie mogła przygotować się do zastosowania Agile i DevOps oraz określić oczekiwany sposób ich wykorzystania w zarządzaniu usługami IT.

 • Wdrożenie najlepszych praktyk ITIL4® dotyczących zarządzania incydentami i zarządzania problemami umożliwi szybkie przywracanie usług oraz opracowanie na przyszłość skutecznych sposobów rozwiązywania problemów technicznych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają voucher na egzamin w formie online. Voucher jest ważny 6 miesięcy. 

Po szkoleniu uczestnik dostaje maila z wytycznymi, jak zarejestrować się na egzamin. Termin ustala bezpośrednio z PeopleCert, używając swojego konta.

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora – osoba z firmy PeopleCert, który podpina się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę.

Zdający jest zobowiązany pokazać proktorowi za pośrednictwem kamerki pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin. Proktor sprawdza, czy nie ma w pokoju osób trzecich i pomocy naukowych.

Egzamin ITIL4®

 • Egzamin w formie online
 • Czas trwania egzaminu 60 minut
 • Test jednokrotnego wyboru
 • Minimalny próg zaliczenia to 26 punktów na 40
 • Brak możliwości korzystania z podręczników i materiałów szkoleniowych

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie słuchaczy.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • Egzamin: polski
 • Podręcznik: polski lub angielski

W cenę szkolenia wliczone są:

 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Voucher na egzamin online ITIL® 4 Foundation
 • Autoryzowany podręcznik ITIL® 4 Foundation w wersji online

Dodatkowe opcje:

 • Powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł (Uwaga: za pośrednictwem Altkom Akademia możliwe jest wykupienie tej opcj tylko przed szkoleniem)
 1. Wprowadzenie

 2. Kluczowe koncepcje zarządzania usługami

  • Wartość i jej tworzenie

  • Organizacje, dostawcy usług, konsumenci usług i inni interesariusze

  • Produkty a usługi

  • Model relacji usługowych

  • Wartość: rezultaty, koszty i ryzyka

 3. Cztery wymiary zarządzania usługami

  • Organizacje i ludzie

  • Informacja i technologia

  • Partnerzy i dostawcy

  • Strumienie wartości i procesy

 4. System wartości usługi

  • Szansa, popyt i wartość

  • Zasady przewodnie ITIL®

  • Nadzór

  • Łańcuch wartości usługi

  • Ciągłe doskonalenie

  • Praktyki

 5. Ogólne praktyki zarządzania

  • Ciągłe doskonalenie

  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

  • Zarządzanie relacjami

  • Zarządzanie dostawcami

 6. Praktyki zarządzania usługami

  • Kontrola zmian

  • Zarządzanie incydentami

  • Zarządzanie zasobami IT

  • Monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami

  • Zarządzanie problemami

  • Zarządzanie wydaniami

  • Zarządzanie konfiguracją usług

  • Centrum obsługi użytkowników (service desk)

  • Zarządzanie poziomem świadczenia usług

  • Zarządzanie wnioskami o usługę

 7. Techniczne praktyki zarządzania

  • Zarządzanie wdrożeniami

 8. Omówienie próbnych pytań egzaminacyjnych