Oprogramowanie i systemy firmy Microsoft to od wielu lat podstawa informatycznego funkcjonowania setek tysięcy organizacji na całym świecie. Wciąż rozwijane i doskonalone rozwiązania Microsoftu znajdują zastosowanie w licznych obszarach, tworząc stabilny fundament firmowych środowisk technologicznych. Proponowane szkolenia obejmują szeroką gamę produktów oraz narzędzi i są skierowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie, administratorów, inżynierów, programistów, architektów oraz wszystkich pozostałych osób zajmujących się oprogramowaniem i systemami Microsoft.

Projekty, czyli unikatowe przedsięwzięcia prowadzące do osiągnięcia zamierzonego celu, są rozwijane w różnych branżach i kontekstach biznesowych. Aby przebiegały zgodnie z naszymi oczekiwaniami i prowadziły do pożądanych rezultatów, należy kierować nimi w przemyślany i zorganizowany sposób. Metodyki i narzędzia do zarządzania projektami pomagają to osiągnąć. Związane z nimi wiedza i umiejętności mają charakter uniwersalny, przydając się w bardzo różnorodnych sytuacjach. Proponowane szkolenia umożliwiają gruntowne przygotowanie w obszarze zarządzania projektami i uwzględniają szeroki przekrój obecnych na rynku standardów, praktyk i technik.

Współczesna, zmienna i dynamiczna rzeczywistość jak jeszcze nigdy wcześniej wymaga od firm docenienia roli czynników miękkich i znaczenia ludzi w organizacji. Nowoczesne przywództwo musi opierać się na kompetencjach społecznych, dostrzegać potrzeby pracowników, doceniać ich starania i stwarzać korzystne warunki do rozwoju. Dotyczy to również kontaktów biznesowych. Kreatywność, umiejętność walki ze stresem, zarządzania sobą i efektywnej komunikacji stają się coraz ważniejsze na każdym stanowisku. Proponowane szkolenia umożliwiają wzmocnienie obszarów przywództwa, rozwoju i HR, skutecznie przygotowując słuchaczy do kluczowych wyzwań.

Programowanie to nie tylko jedna z najbardziej poszukiwanych i najlepiej wynagradzanych kompetencji na dzisiejszym rynku pracy, ale w epoce postępującej cyfrowej transformacji również coraz bardziej niezbędny warunek biznesowego powodzenia niezależnie od reprezentowanej branży. Proponowane szkolenia z programowania obejmują wszystkie najważniejsze języki i środowiska oraz pełne spektrum paradygmatów i obszarów zastosowania technik programistycznych. Prezentujemy praktyczne podejście oraz ofertę skierowaną do klientów o różnym poziomie umiejętności i zaawansowania.

Aplikacje biurowe stanowią dzisiaj codzienność pracy milionów ludzi na całym świecie – popularne narzędzia do edycji tekstów, arkusze kalkulacyjne, programy graficzne, do tworzenia prezentacji i analizy danych są niezbędne zarówno na szeregowych, jak i specjalistycznych oraz kierowniczych stanowiskach. Znajomość podstawowych aplikacji biurowych jest nieodzowna dla każdej osoby wykonującej pracę umysłową. Proponowane szkolenia przygotowują do pracy na każdym poziomie zaawansowania. Oferujemy szeroki wybór zajęć ze wszystkich wiodących produktów takich jak pakiet Office 365, Power BI, MS Project, a także języków VBA i RPA oraz świadomości cyfrowego bezpieczeństwa.

Żadne oprogramowanie nie powstaje w próżni – wszystkie projekty i rozwiązania IT są tworzone w ściśle określonych, złożonych środowiskach i systemach, które składają się na specjalną i posiadającą własną specyfikę architekturę. Jej znajomość, wraz z analizą najważniejszych kontekstów, jest nieodzownym warunkiem pomyślności prowadzonych przedsięwzięć. Podczas szkoleń przybliżamy słuchaczom zagadnienia związane z modelowaniem procesów, pokazujemy zastosowanie popularnych narzędzi i metodyk do zarządzania i organizacji projektów IT, uczymy skutecznego zarządzania wymaganiami i testowania. Poruszamy zagadnienia z różnych poziomów zaawansowania i trudności.

Duże, rozbudowane systemy operacyjne służą jako podstawowe technologiczne środowisko pracy i odpowiadają na najważniejsze biznesowe oraz rozwojowe potrzeby firm. Wdrażanie systemów, codzienne administrowanie, konfiguracja i zarządzanie to czynności o bardzo dużym znaczeniu – od poziomu ich wykonania często zależy sprawne funkcjonowanie całej organizacji. Proponowane szkolenia z systemów operacyjnych obejmują zagadnienia dotyczące produktów takich jak VMware, Cisco, IBM i systemy serwerowe. Poruszamy tematy i problemy o różnym stopniu zaawansowania, interesujące dla różnych grup słuchaczy.

We współczesnej gospodarce dane są jednym z najważniejszych zasobów – opierają się na nich całe modele biznesowe, a ich umiejętne wykorzystanie może stanowić o przewadze konkurencyjnej firm i decydować o rynkowym sukcesie. Zarządzanie bazami danych ma coraz większe znaczenie, a narzędzia takie jak język zapytań SQL czy relacyjne serwery danych znajdują zastosowanie w organizacjach z różnych branż i o różnej specyfice. Proponowane szkolenia obejmują tę problematykę i przekazują słuchaczom wiedzę, dzięki której będą mogli z łatwością pracować z danymi, niezależnie od ich charakteru.

Sztuczna Inteligencja oraz Uczenie Maszynowe to dziedziny o ogromnym potencjale, odgrywające istotną rolę transformacyjną i wyznaczające standardy technologiczne przyszłości. Wiedza z ich zakresu staje się obecnie jednym z najbardziej pożądanych atutów wśród specjalistów IT, a tworzone rozwiązania będą się coraz bardziej rozpowszechniać. Oferta proponowanych szkoleń ma za zadanie przekazać słuchaczom kompetencje z obszarów Artificial Intelligence i Machine Learning oraz umożliwić dalszą samodzielną pracę na różnych szczeblach zaawansowania.

Chmura obliczeniowa jest innowacją technologiczną o epokowym znaczeniu – z tego bezpiecznego, niezawodnego i opłacalnego ekonomicznie modelu przetwarzania danych korzysta coraz większa liczba organizacji, cały czas postępuje również jego dynamiczny rozwój. Rozwiązania chmurowe stają się standardem niezbędnym do utrzymania wysokiej wydajności i sprawnego funkcjonowania firmowych środowisk. Proponowane szkolenia z chmury obliczeniowej przygotowują słuchaczy do pracy z wiodącymi platformami i najważniejszymi funkcjonalnościami, pokazują ich szerokie zastosowanie i uczą samodzielnego administrowania.

Powstała w 2009 r. metodyka DevOps ( Development & Operations) ma na celu integrację rozwijających oprogramowanie deweloperów z odpowiadającymi za jego późniejsze utrzymanie administratorami, przy bliskim udziale strony biznesowej i zwinnym podejściu do wytwarzania produktu. Proponowane szkolenia przygotowują do pracy z narzędziami DevOps, które umożliwiają praktyczne zastosowanie jego zasad. Prezentujemy modele kultury pracy CI/CD i rozproszony system kontroli wersji GIT, pokazujemy, w jaki sposób pracować z mikroserwisami i wykorzystywać konteneryzację. Omawiamy zarządzanie konfiguracją i kontenerami. Przybliżamy technikę Test Driven Development.

Cyberbezpieczeństwo to jeden z najbardziej palących problemów współczesnych czasów. Organizacje stoją obecnie przed koniecznością jak najlepszego zabezpieczenia swoich zasobów przed cyfrowymi przestępcami stosującymi rozmaite wyrafinowane techniki i narzędzia dezinformacji, kradzieży i wyłudzania. Również szeregowi nietechniczni użytkownicy komputerów i systemów informatycznych muszą być świadomi istniejących zagrożeń i zachowywać odpowiednią czujność. Proponowane szkolenia są skierowane zarówno do specjalistów, jak i zwykłych pracowników – przekazujemy kompleksową wiedzę o wszystkich istotnych zagadnieniach związanych z cyberbezpieczeństwem.

Jak przekonać klientów do naszego produktu? Na czym oprzeć wiarygodną i skuteczną strategię marketingową? Czy istnieją niezawodne techniki udanej sprzedaży? Handlowcy i marketingowcy od lat szukają odpowiedzi na te pytania i wynajdują kolejne. Dzięki naszym szkoleniom zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które zapewnią Ci zawodowy sukces. Pokazujemy, jak prowadzić biznesowe negocjacje i zmierzać w nich do osiągnięcia celu, odsłaniamy tajniki marketingu internetowego i zastosowanie mediów społecznościowych w nowoczesnej reklamie. Uczymy technik i modeli efektywnej sprzedaży. Prezentujemy sposoby kreowania marki osobistej i przygotowujemy do pracy z klientami.

Prowadzenie firmy wymaga dobrej orientacji w wielu, niekiedy bardzo skomplikowanych i zawiłych, zagadnieniach prawnych, które regulują ramy naszej działalności. Ponieważ przedsiębiorstwa muszą zarabiać pieniądze, fundamentalnego znaczenia nabierają kwestie związane z księgowością i podatkami. Dobra znajomość przepisów może w znacznym stopniu pozytywnie wpłynąć na biznesową pomyślność organizacji, z kolei niedostateczna wiedza grozi konsekwencjami negatywnymi. Proponowane szkolenia kompleksowo omawiają problematykę prawną, księgową i podatkową we wszystkich istotnych aspektach. Przybliżamy tematykę finansową i metody zarządzania poprzez controlling.

O ALTKOM AKADEMII

Altkom Akademia od wielu lat zajmuje pozycję lidera branży szkoleniowej, wyznaczając standardy przekazywania wiedzy, rozwijania umiejętności i kształtowania postaw. Z bogatej i różnorodnej oferty szkoleń oraz egzaminów skorzystało już ok. 650 tys. osób, z których, jak pokazują ankiety ewaluacyjne, 9/10 poleciłoby szkolenia swoim znajomym.

Środowisko edukacyjne

Przestrzeń edukacyjna jaką tworzymy zwiększa trwałość i efekty szkoleń. Działom HR ułatwia realizację projektów rozwojowych.

SZKOLENIA
STACJONARNE
Udział w szkoleniu otwiera słuchaczowi dostęp do środowiska edukacyjnego, jego zasobów merytorycznych, trenerów oraz innych uczestników szkoleń.
WIRTUALNA
KLASA
Dostępne online rozwinięcie szkolenia stacjonarnego Altkom Akademii, obejmujące bezterminowy dostęp do: materiałów szkoleniowych, materiałów uzupełniających, testów i ankiet, prac domowych, forum klasowego.
BAZA
WIEDZY
Obszerny zbiór materiałów merytorycznych, powiązanych z tematyką szkoleń, w formie artykułów, wykładów wideo, pytań i odpowiedzi oraz interaktywnych quizów.
MAPA
WIEDZY
Obszerny zbiór materiałów merytorycznych, powiązanych z tematyką szkoleń, w formie artykułów, wykładów wideo, pytań i odpowiedzi oraz interaktywnych quizów.
KONTAKT Z TRENERAMI
I GRUPĄ
Możliwy zarówno w ramach własnej grupy szkoleniowej jak i całej społeczności instruktorów i uczestników szkoleń Altkom Akademii.
TESTY
I ANKIETY
Umożliwiają uczestnikom szkoleń sprawdzenie wiedzy oraz ocenę szkolenia. Działom HR pomagają przeprowadzić diagnozę kompetencji pracowników oraz sprawdzić czy postawione cele edukacyjne zostały zrealizowane.

EGZAMINY

W Altkom Akademii można uzyskać formalne potwierdzenie kwalifikacji przystępując do egzaminów certyfikowanych

AUTORYZACJE EDUKACYJNE

Altkom Akademia posiada unikalny zestaw certyfikatów i autoryzacji wiodących dostawców technologii oraz właścicieli standardów i metodyk.

SUKCESY
Nagrody

3

Pierwsi w Polsce

1

Zadowoleni klienci

10000

Szkolenia Online

3000