oferta egzaminów

Posiadamy autoryzację Pearson VUE, międzynarodowych organizacji zajmujących się poświadczaniem kwalifikacji zawodowych w dziedzinie IT.

Informacji o egzaminach Autoryzowanych Centrów Pearson VUE (PVTC) udzielają Administratorzy egzaminów w ośrodkach. Aby zapisać się na egzamin należy wysłać czytelnie wypełniony formularz Karty zgłoszenia zeskanowany pocztą elektroniczną na adres wybranego ośrodka.

Egzaminy Pearson VUE mają postać komputerowych testów wiedzy. Czas trwania zależny jest od rodzaju egzaminu.

Regulamin zdawania egzaminów w Autoryzowanym Centrum Testowym.

Altkom Akademia S.A. jest oficjalnym partnerem firmy Microsoft.

Lista egzaminów Microsoft, do których można podejść w Altkom Akademii SPRAWDŹ

Egzaminy online realizowane są za pośrednictwem Pearson VUE.

Dzięki połączeniu sztucznej inteligencji z monitoringiem na żywo, nowe formy egzaminowania oferują najbardziej aktualną technologię, w tym udoskonalone cechy bezpieczeństwa, takie jak rozpoznawanie twarzy, wirtualna weryfikacja dowodu osobistego, monitoring sesji, blokada przeglądarki, nagrywanie i inne. Aby wziąć udział w zdalnym egzaminie, potrzebne będą kamerka internetowa, okazanie dowodu osobistego, zeskanowanie pomieszczenia przez kamerkę oraz przebywanie w cichym i bezpiecznym miejscu. Tak jak w normalnych warunkach, nie będzie można używać żadnych materiałów pomocniczych; egzamin cały czas przebiega pod nadzorem.

Procedura przygotowawcza  jest opisana na stronach: 

https://www.microsoft.com/en-us/learning/online-exams.aspx

https://home.pearsonvue.com/microsoft/onvue

https://docs.microsoft.com/pl-pl/learn/certifications/certification-exam-policies#cancellation-and-reschedule-policy

 

Etapy  procedury przygotowawczej:

a) Możliwość sprawdzenia wymogów sprzętowych poprzez wykonanie testu przed zapisaniem się na egzamin. W tym celu proszę zalogować się na stronę:

https://www.microsoft.com/en-us/learning/online-exams.aspx

Wymagania:

System operacyjny Windows 10

Windows 8.1 (32-bit and 64-bit)

Mac OS 10.13 i wyżej

Ważne: Systemy operacyjne muszą przejść sprawdzenie oryginalności systemu Windows. Windows Vista, Windows XP, Windows 7 i wszystkie systemy operacyjne oparte na Linux / Unix są surowo zabronione w celu dostarczenia egzaminów.

Firewall Nie podchodź do egzaminu korzystając z korporacyjnego firewalla (również VPN). Rekomendujemy korzystanie z prywatnego sprzętu, gdyż komputery firmowe mogą mieć wprowadzone zabezpieczenie uniemożliwiające przeprowadzenie egzaminu.
Monitor Minimalna rozdzielczość: 1024 x 768 i 16-bit color

Dodatkowe monitory są zabronione.

Przeglądarka Najnowsze wersje Microsoft Edge, Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer

Należy włączyć obsługę cookies oraz pozwolenie na wyskakujące okienka.

Połączenie internetowe Minimum 1 Mbps download

Rekomendowane jest połączenie kablowe.

Połączenia przez telefon komórkowy oraz hotspoty mobilne są zabronione.

Kamera Minimalna rozdzielczość of 640×480 @ 10 fps – może być wbudowana lub zewnętrzna.
Dźwięk i mikrofon Upewnij się, że dźwięk i mikrofon nie są wyciszone.
Zasilanie Upewnij się, że jesteś podłączony do źródła zasilania przed rozpoczęciem egzaminu, aby zapobiec rozładowaniu baterii w trakcie.

 

b) Zalogowanie się do konta na stronie https://home.pearsonvue.com/microsoft oraz zapisanie  się na wybrany egzamin.

Zapisując się, zaznacz opcję zdalnego nadzoru egzaminu w celu wybrania nowych opcji pisania testów.

UWAGA!

Przed zarejestrowaniem się na egzamin online:

 1. Wykonaj wymagany test systemu na tym samym komputerze i w tej samej lokalizacji, z której będziesz testować.
 2. Potwierdź zgodność Twojego identyfikatora (przeczytaj wymagania) i to, że nazwa w Twoim profilu dokładnie pasuje do Twojej identyfikacji.
 3. Przejrzyj powyższe wymagania techniczne, systemowe, środowiskowe i dotyczące protokołów testowych.

Od 15 kwietnia 2020 roku, możliwe jest zdawanie egzaminów on-line dostarczanych za pośrednictwem Pearson VUE.

Egzamin przeprowadzany jest przy użyciu zdalnego nadzoru przebiegu egzaminu ze strony Pearson VUE. Nadzór ten zapewnia możliwość uczestnictwa  w nowych egzaminach certyfikacyjnych Cisco, łącznie z nową ścieżką DevNet, w czasie rzeczywistym, bez konieczności podróży do ośrodka egzaminacyjnego.

 

Aby wziąć udział w egzaminie, należy spełnić konkretne warunki środowiskowe i systemowe oraz wyrazić zgodę na przestrzeganie zasad wstępu i polityki bezpieczeństwa. Jeśli testowanie online nie jest dogodną opcją, cały czas możliwe jest podejście w tradycyjnym trybie; status ośrodków  testowych można sprawdzać na stronie: https://home.pearsonvue.com/coronavirus-update

Wymagania testowania online Cisco

Co jest niezbędne?

 • dostęp do spokojnego i prywatnego miejsca
 • sprawne urządzenie z kamerką internetową
 • dobre połączenie z Internetem
 • oprogramowanie OnVUE
 • ważny dokument tożsamości

Przed rejestracją trzeba także wykonać kontrolę systemu. Perform a system check

Procedura przygotowawcza jest opisana na stronie https://home.pearsonvue.com/cisco/onvue.

System operacyjny Windows 10

Windows 8.1 (32-bit and 64-bit)

Mac OS 10.13 i wyżej

Firewall Nie podchodź do egzaminu korzystając z korporacyjnego firewalla (również VPN). Rekomendujemy korzystanie z prywatnego sprzętu, gdyż komputery firmowe mogą mieć wprowadzone zabezpieczenie uniemożliwiające przeprowadzenie egzaminu.
RAM 4GB lub więcej
Monitor Minimalna rozdzielczość: 1024 x 768 i 16-bit color

Dodatkowe monitory są zabronione.

Przeglądarka Najnowsze wersje Microsoft Edge, Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer

Należy włączyć obsługę cookies oraz pozwolenie na wyskakujące okienka.

Połączenie internetowe Minimum 3 Mbps download and 2 Mbps upload

Rekomendowane jest połączenie kablowe.

Połączenia przez telefon komórkowy oraz hotspoty mobilne są zabronione.

Kamera Minimalna rozdzielczość of 640×480 @ 10 fps – może być wbudowana lub zewnętrzna.
Dźwięk i mikrofon Upewnij się, że dźwięk i mikrofon nie są wyciszone.
Urządzenie Zabronione jest korzystanie z tabletu, chyba że posiada fizyczne połączenie z klawiaturą i zainstalowany system operacyjny, który spełnia wymagania egzaminacyjne.
Zasilanie Przed rozpoczęciem egzaminu, upewnij się, że jesteś podłączony do źródła zasilania tak żeby w trakcie nie rozładowała się bateria.

Jak działa testowanie online?

Nie licząc zdawania testu w domu albo w biurze, proces rejestracji online pozostaje bez zmian.

Dopuszczalne są następujące środki płatnicze: ważne vouchery egzaminacyjne, aktualne kody promocyjne oraz karty kredytowe.

Aby wspomóc egzaminatorów w wykonywaniu ich obowiązków, oprogramowanie do testowania online zostało wzbogacone o sztuczną inteligencję stosującą takie techniki jak rozpoznawanie twarzy i śledzenie gałek ocznych, co umożliwia niezwłoczne zgłaszanie przypadków potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa.

Wyjątki testowania online

 • Wszystkie pisemne egzaminy certyfikacyjne Cisco mogą się odbyć online – wyłączając poniższe:
  • 100-110 ENU CCENT (Invitation Only)
  • 352-011 ENU Cisco Certified Design Expert Practical Exam
  • 352-001 ENU Cisco Certified Design Expert Qualification Exam
 • Nadzorowane testy online są dostępne w większości  państw na świecie. Wyjątkami są kraje objęte restrykcjami, takie jak Chiny, Japonia i Słowenia.
 • Należy pamiętać o tym, że osoby witające gości, egzaminatorzy oraz zespół wsparcia posługują się wyłącznie językiem angielskim (same egzaminy są publikowane w wielu językach).

Poradnik egzaminowanego – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Zdalne egzaminy VMware już dostępne!

Egzaminy online realizowane są za pośrednictwem Pearson VUE.

Dzięki połączeniu sztucznej inteligencji z monitoringiem na żywo, nowe formy egzaminowania oferują najbardziej aktualną technologię, w tym udoskonalone cechy bezpieczeństwa, takie jak rozpoznawanie twarzy, wirtualna weryfikacja dowodu osobistego, monitoring sesji, blokada przeglądarki, nagrywanie i inne. Aby wziąć udział w zdalnym egzaminie, potrzebne będą kamerka internetowa, okazanie dowodu osobistego, zeskanowanie pomieszczenia przez kamerkę oraz przebywanie w cichym i bezpiecznym miejscu. Tak jak w normalnych warunkach, nie będzie można używać żadnych materiałów pomocniczych; egzamin cały czas przebiega pod nadzorem.

Procedura przygotowawcza  jest opisana na stronie https://home.pearsonvue.com/vmware/onvue

Jej etapy to:

a) Instalacja aplikacji OnVUE, która sprawdzi komputer oraz sieć pod kątem zgodności z wymogami egzaminu.

Wymagania:

System operacyjny

Windows 10 

Windows 8.1 (32-bit and 64-bit)

Mac OS 10.13 i wyżej

Firewall Nie podchodź do egzaminu korzystając z korporacyjnego firewalla (również VPN). Rekomendujemy korzystanie z prywatnego sprzętu, gdyż komputery firmowe mogą mieć wprowadzone zabezpieczenie uniemożliwiające przeprowadzenie egzaminu.
RAM 4GB lub więcej
Monitor

Minimalna rozdzielczość: 1024 x 768 i 16-bit color 

Dodatkowe monitory są zabronione.

Przeglądarka

Najnowsze wersje Microsoft Edge, Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer 

Należy włączyć obsługę cookies oraz pozwolenie na wyskakujące okienka.

Połączenie internetowe

Minimum 3 Mbps download and 2 Mbps upload 

Rekomendowane jest połączenie kablowe.

Połączenia przez telefon komórkowy oraz hotspoty mobilne są zabronione.

Kamera Minimalna rozdzielczość of 640×480 @ 10 fps – może być wbudowana lub zewnętrzna.
Dźwięk i mikrofon Upewnij się, że dźwięk i mikrofon nie są wyciszone.
Urządzenie Zabronione jest korzystanie z tabletu, chyba że posiada fizyczne połączenie z klawiaturą i zainstalowany system operacyjny, który spełnia wymagania egzaminacyjne.
Zasilanie Upewnij się, że jesteś podłączony do źródła zasilania przed rozpoczęciem egzaminu, aby zapobiec rozładowaniu baterii w trakcie.

b) Zalogowanie się do konta na stronie http://www.vmware.com/certification/ oraz zapisanie  się na wybrany egzamin.

Zapisując się, zaznacz opcję zdalnego nadzoru egzaminu w celu wybrania nowych opcji pisania testów. Pełen katalog Certyfikacji VMware oraz identyfikatorów testów jest dostępny tutaj: https://home.pearsonvue.com/vmware

Wybrane certyfikaty i egzaminy z podstawowych ścieżek VMware:

https://www.altkomakademia.pl/attachment/Inne/vmware-learning-paths-v3%20(2).pdf?_t=1630937610

c) Rozpoczęcie egzaminu

Gdy nadejdzie czas egzaminu, zaloguj się na swoje konto na stronie http://www.vmware.com/certification/ i rozpocznij.

Poza opartymi o laboratoriami egzaminami VCAP Deploy, które wymagają dłuższych przygotowań i zostaną udostępnione za jakiś czas, wszystkie pozostałe można zdawać online od 20 kwietnia 2020 r.

PeopleCert jest światowym liderem w zakresie zarządzania i dostarczania egzaminów i certyfikatów, współpracującym z międzynarodowymi organizacjami i organami rządowymi w celu certyfikacji osób fizycznych w portfolio 700 wiodących na rynku certyfikatów w zakresie IT i transformacji cyfrowej, zarządzania projektami, biznesu i języków.

PeopleCert zapewnia egzaminy w 200 krajach i terytoriach, w 25 językach, dzięki swojej najnowocześniejszej technologii oceny, umożliwiając profesjonalistom osiągnięcie pełnego potencjału i realizację swoich życiowych ambicji poprzez naukę.

Certyfikowany talent prowadzi do poprawy wydajności.

Certyfikaty PeopleCert pomagają organizacjom na całym świecie w zwiększaniu wartości ich działalności poprzez certyfikację kompetencji ich pracowników. Certyfikaty pomagają również organizacjom obniżyć koszty operacyjne i poprawić efektywność poprzez:

 • Zapewnienie, że właściwi ludzie pozostaną na właściwym stanowisku
 • Zapewnienie przejrzystego zwrotu z inwestycji w szkolenia pracowników
 • Poprawę wydajności pracowników
 • Zwiększanie zakresu umiejętności zespołu
 • Zaangażowanie w ulepszanie usług

Jako Akredytowana Organizacja Szkoleniowa i Egzaminacyjna (ATO i AEO) w zakresie PRINCE2® Altkom Akademia przeprowadza egzaminy certyfikujące na poziomie Foundation i Practitioner.

Egzaminy odbywają się w formie online poprzez zakupienie vouchera. Egzamin online realizowany jest bezpośrednio przez Akredytora – PeopleCert.

Egzamin online

Zakupiony voucher ważny jest 6 miesięcy. Po złożeniu zamówienia kandydat mailowo otrzymuje voucher wraz z wytycznymi jak utworzyć konto i zarejestrować się na egzamin. Kandydat wybiera dogodny dla niego termin egzaminu spośród podanych przez PeopleCert.

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora – osoby z firmy PeopleCert, która zdalnie nadzoruje przebieg egzaminu. Zdający jest zobowiązany pokazać swój dowód tożsamości oraz otoczenie, w którym będzie zdawał egzamin.

PRINCE2® 6th edition Foundation

Egzamin ma postać testu, zawiera 60 pytań i trwa 60 min (kandydatom dla których język egzaminu nie jest językiem ojczystym przysługuje dodatkowe 15 min). Aby zdać egzamin należy uzyskać 33 pkt. Dostępne jest polska i angielska wersja egzaminu, wyboru języka klient dokonuje podczas rejestracji na egzamin.

Oficjalny certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu przesyłany jest elektronicznie na wcześniej utworzone konto uczestnika przez organizację akredytującą PeopleCert
w czasie od 2 dni do 8 tygodni od daty egzaminu.

Certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu jest przyznawany na 3 lata.

Certyfikat może być odnowiony poprzez:

 • Recertyfikacje – ponowne przystąpienie do egzaminu przed datą wygaśnięcia certyfikatu
 • Uzyskanie wyższych poziomów certyfikacji przed datą wygaśnięcia certyfikatu
 • Zbieranie i rejestrowanie punktów rozwoju zawodowego za pośrednictwem platformy MyAxelos.

 

Rekomendujemy, aby osoba chcąca przystąpić do egzaminu na poziomie Foundation, wcześniej wzięła udział w akredytowanym szkoleniu: Prince2® 6th edition Foundation – akredytowane szkolenie z egzaminem

PRINCE2® 6th edition Practitioner

Egzamin ma postać testu opartego na scenariuszach, zawiera 68 pytań i trwa 150 min (kandydatom dla których język egzaminu nie jest językiem ojczystym przysługuje dodatkowe 15 min). Aby zdać egzamin należy uzyskać 38 pkt. Dostępne jest polska i angielska wersja egzaminu, wyboru języka klient dokonuje podczas rejestracji na egzamin.  Podczas egzaminu kandydat może korzystać z akredytowanego podręcznika „PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami”. Oficjalny certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu przesyłany jest elektronicznie na wcześniej utworzone konto uczestnika przez organizację akredytującą PeopleCert w czasie od 2 dni do 8 tygodni od daty egzaminu.

Certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu jest przyznawany na 3 lata. Po trzech latach należy ponownie podejść do egzaminu na poziomie Practitioner.

Egzamin Prince2® Practitioner dostępny jest dla wszystkich posiadaczy ważnego certyfikatu PRINCE2® Foundation. Ze względu na specyfikę egzaminu, przed przystąpieniem do niego rekomendujemy udział w szkoleniu przygotowującym do egzaminu: Prince2® 6th edition Practitioner – akredytowane szkolenie z egzaminem

W sprawie szkoleń i egzaminów akredytowanych PRINCE2® należy kontaktować się z Działami Handlowymi Szkoleń lub Infolinią: 801 258 566.

Egzamin certyfikujący realizowany jest w formie zdalnej. Egzamin przeprowadzany jest na platformie GASQ, a jego umówienie i zdanie jest bardzo proste:

 1. Skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym lub infolinią.
 2. Umów termin i godzinę egzaminu.
 3. Z odpowiednim wyprzedzeniem przeprowadź testy swojego systemu, zapoznaj się z instrukcją, którą otrzymuje każdy z uczestników zapisanych na egzaminy w Altkom Akademii.
 4. W umówionym dniu o określonej godzinie podejdź do certyfikacji.

Altkom Akademia organizuje egzaminy z zakresu certyfikacji ISTQB w ramach ciągłej współpracy z organizacją akredytującą GASQ, co gwarantuje autentyczność przyznawanych certyfikatów.

Egzaminy przeprowadzane są w formie cyfrowej w siedzibie Altkom Akademii. Formą egzaminu jest test wyboru – jednokrotnego lub wielokrotnego, w zależności od poziomu certyfikacji. Czas trwania egzaminu i liczba pytań zależy od zasad ustalonych przez ISTQB dla odpowiedniej certyfikacji.

Test egzaminacyjny przeprowadzany jest w języku polskim albo w wybranym języku.
Dostępnym w GASQ. W przypadku chęci zdawania egzaminu w języku innym niż polski, należy poinformować o tym na etapie zamawiania egzaminu.
W przypadku zdawania egzaminu w języku nie będącym językiem ojczystym osoby zdającej, istnieje możliwość wydłużenia sesji egzaminacyjnej w wymiarze przewidzianym przez GASQ.
O chęci skorzystania z takiego udogodnienia należy również poinformować na etapie zamówienia egzaminu.

Zazwyczaj egzamin na poziom podstawowy ISTQB jest przeprowadzany bezpośrednio po szkoleniu, natomiast w przypadku certyfikacji zaawansowanych egzamin organizowany jest późniejszym terminie. Zalecane jest podejście w przeciągu dwóch tygodni następujących po szkoleniu.

O wyniku egzaminu osoba zdająca jest informowana niezwłocznie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej za pośrednictwem platformy egzaminacyjnej GASQ.
Oficjalny certyfikat przesyłany jest indywidualnie przez organizację akredytującą GASQ w przeciągu około 6 tygodni od zdania egzaminu.

W sprawie szkoleń i egzaminów akredytowanych ISTQB należy kontaktować się z Działami Handlowymi Szkoleń lub infolinią Altkom Akademii: 801 258 566.

Egzamin certyfikujący realizowany jest w formie zdalnej. Egzamin przeprowadzany jest na platformie GASQ, a jego umówienie i zdanie jest bardzo proste:

 • Skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym lub infolinią.
 • Umów termin i godzinę egzaminu.
 • Z odpowiednim wyprzedzeniem przeprowadź testy swojego systemu, zapoznaj się z instrukcją, którą otrzymuje każdy z uczestników zapisanych na egzaminy w Altkom Akademii.
 • W umówionym dniu o określonej godzinie podejdź do certyfikacji.

W ramach długotrwałej współpracy z GASQ, Altkom Akademia umożliwia przygotowanie się oraz zdanie egzaminu certyfikującego w obszarze inżynierii wymagań. Zakres merytoryczny oraz materiały służące do odpowiedniego przygotowania się do egzaminu na poszczególnych poziomach dostarczane są przez organizację o nazwie International Requirements Engineering Board (IREB).

Dostępne są odpowiednie szkolenia oraz egzaminy na dwóch poziomach: podstawowym i zaawansowanym.

Poziom podstawowy obejmuje obecnie jeden certyfikat zwany Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level (CPRE FL). Chociaż nie ma żadnych warunków wstępnych, jednak sugerujemy skorzystanie z merytorycznego szkolenia IREB CPRE FL ułatwiającego przygotowanie i zdanie tego egzaminu. Na pytania wielokrotnego wyboru, w liczbie około 45, zdający odpowiada się przy komputerze, w czasie 75 minut. Do zdania wymagane jest zdobycie 70% punktów. Przy każdym pytaniu podana jest liczba punktów oraz ilość oczekiwanych poprawnych odpowiedzi. Po zakończeniu egzaminu uczestnik natychmiast widzi swój wynik. Można zdawać w języku angielskim lub polskim.

Zdając po angielsku, można do 31 marca 2021 wybrać egzamin wg sylabusa 2.2 albo wg sylabusa 3.0 (uwaga! są między nimi istotne różnice). Od 1 kwietnia 2021 będzie obowiązywał egzamin wg wersji 3.0. Jeżeli angielski nie jest dla zdającego językiem ojczystym to czas egzaminu można przedłużyć do 90 min.

Zdających egzamin po polsku obowiązuje na razie wersja sylabusa 2.2. Po udostępnieniu polskiej wersji materiałów przygotowujących, będzie 6 miesięczny okres przejściowy, kiedy będzie można zdawać wg obu wersji. Potem jedyną obowiązującą wersją będzie sylabus 3.0.

Na poziomie zaawansowanym, Certified Professional for Requirements Engineering Advanced Level (CPRE AL) dostępne są do wyboru cztery specjalizacje:

 • Requirements Elicitation
 • Requirements Modeling
 • Requirements Management
 • RE@Agile.

Warunkiem wstępnym podejścia do egzaminu na tym poziomie jest posiadanie certyfikatu IREB CPRE FL albo certyfikatu Requirements Engineering of the British Computer Society (BCS). Każdy egzamin na poziomie zaawansowanym składa się z dwóch części. Pierwszej, podczas której odpowiada się na pytania wielokrotnego wyboru (24 pytania w języku angielskim w ciągu 90 min.), oraz części drugiej, polegającej na napisaniu opracowania w języku angielskim i wysłaniu go do oceny w IREB. Opracowanie musi być wysłane najpóźniej w ciągu roku od zaliczenia części pierwszej. Szczegółowe wskazówki co do formy opracowania zdający otrzymuje po zaliczeniu części pierwszej. Temat opracowania kandydat wybiera dowolnie, bazując na swoich rzeczywistych doświadczeniach z projektów w których uczestniczył. Otrzymanie certyfikatu na tym poziomie jest uzależnione od oceny opracowania.

Altkom Akademia prowadzi szkolenia przygotowujące do zdania części pierwszej. W sprawie szkoleń i egzaminów akredytowanych IREB należy kontaktować się z Działami Handlowymi Szkoleń lub infolinią Altkom Akademii.

Certiport to dostawca uznawanych na całym świecie certyfikacji w zakresie IT. Współpracuje z partnerami z ponad 148 krajów i jest obecny w ponad 12 tys. Ośrodków Szkoleniowych i Testowych na całym świecie. Ponad 10 mln użytkowników posiada jakikolwiek certyfikat Certiport.

W ramach statusu AUTHORIZED CERTIPORT TESTING CENTER oferujemy certyfikację w zakresie:

 • Microsoft Office Specialist (Office 2007, Office 2010, Office 2013; Word, Excel, PowerPoint, Access, SharePoint, OneNote)
  Egzaminy dla Office 2007 można zdawać w języku polskim, pozostałe są dostępne tylko w języku angielskim.
 • Microsoft Technology Associate (MTA)
 • Adobe Certified Associate (Photoshop, Dreamweaver, Flash)
 • Autodesk® Certified User (Auto CAD, Autodesk Inventor)
 • CompTIA Strata ™ IT Fundamentals
 • HP Accredited Technical Associate
 • iCritical Thinking
 • Intuit QuickBooks Certified User
 • Internet and Computing Core Certification (IC3®)

Microsoft Office Specialist (MOS) jest jednym z najbardziej pożądanych egzaminów na świecie. Obecnie co roku jest zdawanych ponad 1 mln egzaminów w 140 krajach. Dzięki zdanym egzaminom MOS możesz wykazać umiejętności i zdolności pozwalające do wykorzystania w pełni możliwości i funkcjonalności systemu Microsoft, co skutkuje podwyższonym poziomem indywidualnego wykonywania, pewności siebie i różnicowania. Dodatkowym atutem certyfikatów Microsoft Office Specialist (MOS) jest to, że są honorowane na całym świecie.

lista dostepnych certyfikatów

CERTIFICATE LEVEL – Certyficate in Business Accounting

OPERATIONAL LEVEL – CIMA Diploma in Management Accounting

MANAGEMENT LEVEL – CIMA Advanced Diploma in Management Accounting

CERTIFICATE LEVEL – Certyficate in Business Accounting

OPERATIONAL LEVEL – CIMA Diploma in Management Accounting

MANAGEMENT LEVEL – CIMA Advanced Diploma in Management Accounting

CERTIFICATE LEVEL – Certyficate in Business Accounting

OPERATIONAL LEVEL – CIMA Diploma in Management Accounting

MANAGEMENT LEVEL – CIMA Advanced Diploma in Management Accounting

CERTIFICATE LEVEL – Certyficate in Business Accounting

OPERATIONAL LEVEL – CIMA Diploma in Management Accounting

MANAGEMENT LEVEL – CIMA Advanced Diploma in Management Accounting

CERTIFICATE LEVEL – Certyficate in Business Accounting

OPERATIONAL LEVEL – CIMA Diploma in Management Accounting

MANAGEMENT LEVEL – CIMA Advanced Diploma in Management Accounting

CERTIFICATE LEVEL – Certyficate in Business Accounting

OPERATIONAL LEVEL – CIMA Diploma in Management Accounting

MANAGEMENT LEVEL – CIMA Advanced Diploma in Management Accounting

CERTIFICATE LEVEL – Certyficate in Business Accounting

OPERATIONAL LEVEL – CIMA Diploma in Management Accounting

MANAGEMENT LEVEL – CIMA Advanced Diploma in Management Accounting

CERTIFICATE LEVEL – Certyficate in Business Accounting

OPERATIONAL LEVEL – CIMA Diploma in Management Accounting

MANAGEMENT LEVEL – CIMA Advanced Diploma in Management Accounting

ośrodki szkoleniowe

Nie chcesz szkolić się zdalnie? Nic straconego! Specjalnie dla Ciebie, przygotowaliśmy sale szkoleniowe we wszystkich regionach Polski.

 • Warszawa

  Chłodna 51 00-867 Warszawa.

  22-460-99-99

  warszawa@altkom.pl

 • Kraków

  Podgórska 36 31-536 Kraków

  12-298-44-44

  krakow@altkom.pl

 • Wrocław

  Sky Tower, Szczęśliwa 33 53-445 Wrocław

  +48 71 719 88 00

  wroclaw@altkom.pl

 • Poznań

  Plac Andersa 7 61-894 Poznań

  61-664-72-72

  poznan@altkom.pl

 • Łódź

  al. Tadeusza Kościuszki 103/105 90-441 Łódź

  42-290-99-00

  lodz@altkom.pl

 • Gdańsk

  C.K. Norwida 4 80-280 Gdańsk

  58-785-33-33

  gdansk@altkom.pl

autoryzacje edukacyjne

Altkom Akademia posiada unikalny zestaw certyfikatów i autoryzacji wiodących dostawców technologii, oraz właścicieli standardów i metodyk.