Pobierz kartę szkolenia

Symulacja Akropolis-tradycyjne zarządzanie projektami

kod szkolenia: ZP-SBAK / PL AA 1d

Pakiety e-learning

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

„Akropolis” to autorska symulacja Altkom Akademii skupiająca się na tematyce zarządzania projektami wg podejścia kaskadowego, odzwierciedlająca realne sytuacje projektowe. Uczestnicy mają możliwość zastosowania w praktyce konkretnych technik zarządzania projektami oraz poznania dobrych praktyk, wykorzystywanych w pracy współczesnego Kierownika Projektu.

Symulacja przeznaczona jest dla:

 • Kierowników projektów
 • Członków zespołów projektowych
 • Menedżerów
 • Pracowników operacyjnych
 • Praktyczne zastosowanie narzędzi i dobrych praktyk zarządzania projektami
 • Zrozumienie wagi komunikacji i poprawnego planowania w czasie trwania projektu
 • Zapoznaniem się z cyklem życia projektu oraz strukturą zespołu projektowego
 • Bezpieczne testowanie różnych koncepcji i rozwiązań w symulowanym środowisku
 • Analiza procesu decyzyjnego
 • Ukazanie projektu w szerszym kontekście – praca w środowisku projektowym, postrzeganie projektu z różnych perspektyw
 • Diagnoza i analiza postaw, możliwość adaptacji wniosków na grunt organizacji

 

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania projektami według metody kaskadowej.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Kluczowe elementy symulacji, które są jednocześnie najczęściej identyfikowanymi przyczynami porażek projektowych, to:
  • Planowanie
  • Komunikacja
  • Zarządzanie interesariuszami
  • Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem
  • Korzystanie z doświadczeń
  • Współpraca na linii Zespół Projektowy – Główny Dostawca wraz z wypracowaniem metod działania  satysfakcjonujących obie strony
  • W symulacji uwzględniono również zagadnienia związane z etyką w zarządzaniu projektami
 2. "Akropolis" prowadzi uczestników przez kompletny cykl życia projektu
 3. Poszczególne elementy uczą korzystania z szeregu narzędzi projektowych, takich jak:
  • WBS
  • Harmonogram
  • Rejestr zagadnień i rejestr ryzyka
  • Matryca interesariuszy
  • Wnioski o zmianę
  • Raporty okresowe,  ścieżka krytyczna czy metoda wartości wypracowanej (EVM)
  • Wcielając się w różne role, Uczestnicy muszą podejmować decyzje i działania mające wpływ na sukces lub porażkę projektu
 4. Symulację podzielono na cztery etapy, zgodnie z cyklem życia projektu wg PMBOK
  • Etap 1 – Inicjowanie. Uczestnicy zapoznają się z rolami, strukturą zespołu projektowego, środowiskiem projektowym oraz celem projektu i kryteriami sukcesu
  • Etap 2 – Planowanie. Na tym etapie Uczestnicy mają za zadanie stworzenie harmonogramu projektu, WBS-u, rejestru zagadnień, rejestru ryzyk, matrycy interesariuszy, czy wreszcie harmonogramu dostaw. Głównym wyzwaniem będzie zebranie kompletu informacji na temat projektu i ewentualnych zagrożeń. Niezbędne będzie właściwe korzystanie z narzędzi zarządzania projektami
  • Etap 3 – Wykonanie. Jest to praktyczne zderzenie stworzonych planów z symulowaną rzeczywistością. Uczestnicy mają możliwość zaobserwowania w praktyce konsekwencji swoich decyzji oraz podjęcia działań korygujących
  • Etap 4 – Zamknięcie. Stanowi podsumowanie i zakończenie symulacji. Na tym etapie zbierane są doświadczenia wynikające z projektu, a Uczestnicy poznają zakończenie fabularne „Akropolis” i dowiadują się, jak ojciec historii – Herodot – opisał ich dokonania w swoich kronikach