Naszymi klientami

są międzynarodowe korporacje oraz największe krajowe firmy i instytucje

Referencje

Zaspokajamy potrzeby pracodawców działających w praktycznie wszystkich branżach i sektorach gospodarki. Zapraszamy do zapoznania się z listą referencyjną

Duże przedsiębiorstwa

Kładziemy nacisk na różnorodność i aktualność oferty oraz indywidualizację procesu nauczania. Metody szkoleniowe uwzględniają praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy, ćwiczenie umiejętności oraz interaktywny charakter zajęć. Trenerzy wykorzystują w swojej pracy wiele technik, w tym: wykłady, warsztaty, studia przypadków, symulacje, dyskusje czy burze mózgów.

Branża telekomunikacyjna

Naszą kadrę instruktorską tworzy 300-osobowy zespół trenerów, posiadający ekspercką, potwierdzoną certyfikatem wiedzę; aktywnie działającymi w środowisku zawodowym. Posiadają nie tylko rzetelny warsztat merytoryczny, ale również wysokie osobiste predyspozycje w zakresie nauczania osób dorosłych. Zapewniamy im ciągły rozwój, inspirujące środowisko pracy, a także superwizje i wsparcie w rozwiązywaniu problemów i doskonaleniu umiejętności.

Instytucje finansowe

Składają się na nią: usługa Training Assurance, czyli ochrona inwestycji naszych Klientów, obejmująca możliwości powtórzenia szkolenia przez uczestnika, bez podania powodu, oraz superwizja, czyli udział pracowników Klienta w dowolnym szkoleniu, celem sprawdzenia jego jakości.

Sektor publiczny

Archiwum Państwowe, Centralny Urząd Planowania, Główny Inspektorat Celny, Komenda Główna Policji, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Mennica Państwowa, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych, Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Poczta Polska, Urząd Zamówień Publicznych, Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Nagrody i wyróżnienia

Co roku jesteśmy nagradzani przez niezależne organizacje oraz czołowych producentów technologii za innowacyjność i jakość szkoleń.

Aktualne promocje

Sprawdź