Jesteśmy partnerem dla naszych Klientów

firm inwestujących w ludzi i nowe technologie

Środowisko edukacyjne

Przestrzeń edukacyjna jaką tworzymy zwiększa trwałość i efekty szkoleń. Działom HR ułatwia realizację projektów rozwojowych.

Szkolenia stacjonarne
Szkolenia
stacjonarne
Udział w szkoleniu otwiera słuchaczowi dostęp do środowiska edukacyjnego, jego zasobów merytorycznych, trenerów oraz innych uczestników szkoleń.
Wirtualna klasa
Wirtualna
Klasa
Dostępne online rozwinięcie szkolenia stacjonarnego Altkom Akademii, obejmujące bezterminowy dostęp do: materiałów szkoleniowych, materiałów uzupełniających, testów i ankiet, prac domowych, forum klasowego.
Baza wiedzy
Baza
wiedzy
Obszerny zbiór materiałów merytorycznych, powiązanych z tematyką szkoleń, w formie artykułów, wykładów wideo, pytań i odpowiedzi oraz interaktywnych quizów.
Mapa wiedzy
Mapa
wiedzy
Oferta Altom Akademii przedstawiona z perspektywy potrzeb edukacyjnych przedsiębiorstwa. Nawigację po mapie można rozpocząć od wybranego obszaru biznesowego lub konkretnego szkolenia.
Forum - kontakt z trenerem i grupą
Kontakt z trenerami
i grupą
Możliwy zarówno w ramach własnej grupy szkoleniowej jak i całej społeczności instruktorów i uczestników szkoleń Altkom Akademii.
Testy i ankiety
Testy
i ankiety
Umożliwiają uczestnikom szkoleń sprawdzenie wiedzy oraz ocenę szkolenia. Działom HR pomagają przeprowadzić diagnozę kompetencji pracowników oraz sprawdzić czy postawione cele edukacyjne zostały zrealizowane.

1000+

autoryzowanych i autorskich szkoleń

Nasza oferta szkoleniowa składa się zarówno z autorskich propozycji, jak i autoryzowanych szkoleń dostawców technologii.

W naszej ofercie uwzględniamy istotne potrzeby edukacyjne współczesnego przedsiębiorstwa. Zgrupowaliśmy je w dziewięciu obszarach wiedzy

Egzaminy

W Altkom Akademii można uzyskać formalne potwierdzenie kwalifikacji przystępując do egzaminów certyfikacyjnych.

Autoryzacje edukacyjne

Altkom Akademia posiada unikalny zestaw certyfikatów i autoryzacji wiodących dostawców technologii, oraz właścicieli standardów i metodyk.

Microsoft
Cisco
Red Hat
VMware
SAP
Global Knowledge
CIMA
APMG AgilePM
APMG AgilePgM
APMG AgileBA
APMG Change Management
APMG MoP
APMG MoV
APMG PRINCE2
GamingWorks
APMG M_o_R
APMG P3O
APMG MSP
RESILIA
Wolters Kluwer
APMG Facylitacja
APMG ITIL