Szkolenia Altkom AkademiaAltkom Akademia - Zobaczyć więcej

Jako Akredytowana Organizacja Szkoleniowa (ATO) w zakresie PRINCE2® Altkom Akademia przeprowadza egzaminy certyfikujące na poziomie Foundation i Practitioner.

Poziom Foundation

Egzamin ma postać testu (60 pytań), wypełnianego w formie papierowej i trwa 1 godzinę. Aby zdać egzamin należy uzyskać 33pkt. Wersja językowa egzaminu (polska lub angielska) jest zgodna z językiem szkolenia. Nieoficjalne wyniki przekazywane są kandydatowi w dniu zdawania egzaminu. Oficjalny certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu przesyłany jest elektronicznie na wcześniej utworzone konto uczestnika przez organizację akredytującą PeopleCert w ciągu maksimum 8 tygodni od daty egzaminu. Najczęściej trwa to do 2 tygodni. Certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu jest przyznawany bezterminowo.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu na poziomie Foundation jest wcześniejsze ukończenie szkolenia akredytowanego: „PRINCE2® Foundation - Szkolenie akredytowane z egzaminem”.

Poziom Practitioner

Egzamin ma postać testową, wypełniany jest w formie papierowej; trwa 2h 30 min. Egzamin zawiera 68 pytań. Aby zdać egzamin należy uzyskać 38 punktów. Dostępne są polska i angielska wersja egzaminu, decyzję o wyborze kandydat powinien podjąć w momencie zgłoszenia. Wyniki przesyłane są kandydatowi indywidualnie przez organizację akredytującą PeopleCert w ciągu maksimum 8 tygodni od daty egzaminu. Certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu jest przyznawany na 3 lata. Po trzech latach należy go odświeżyć (re- certyfikacja).

Egzamin Practitioner dostępny jest dla wszystkich posiadaczy certyfikatu PRINCE2® Foundation. Ze względu na specyfikę egzaminu, przed przystąpieniem do niego rekomendujemy udział w warsztacie przygotowującym „PRINCE2® Practitioner – Warsztat akredytowany z egzaminem”.

W sprawie szkoleń i egzaminów akredytowanych PRINCE2® należy kontaktować się z Działami Handlowymi Szkoleń lub Infolinią: 801 258 566.

DOFINANSOWANIE KFS SPRAWDŹ