Szkolenia Altkom AkademiaAltkom Akademia - Zobaczyć więcej

Projekty rozwojowe

Posiadamy niezbędne zasoby, wiedzę i doświadczenie do realizacji nawet najbardziej wymagających projektów edukacyjnych

Przebieg projektu

Edukacyjne projekty rozwojowe, to precyzyjnie zaplanowane i kompleksowo realizowane przedsięwzięcia szkoleniowe uwzględniające 3 etapy

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Narzędzia i metody, jakie wykorzystujemy, to m.in.: badania ankietowe, testy wiedzy, wywiady bezpośrednie i zogniskowane, zadania praktyczne, studia przypadków, analiza materiałów udostępnionych przez firmę.

Projektowanie procesu edukacyjnego

Projektowanie procesu edukacyjnego

Wykorzystujemy opisy stanowisk pracy, profile kompetencyjne do diagnozy potencjału zawodowego i dostosowujemy ścieżki rozwojowe do jej specyfiki i kultury organizacji.

Ewaluacja rezultatów

Ewaluacja rezultatów

Prowadzimy badania efektywności procesu szkoleniowego (program, praca trenera, organizacja), przyrostu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkoleń (za pomocą testów) oraz stopnia wykorzystania przekazywanych treści w praktyce (specjalne kwestionariusze).

Projekty dedykowane

To starannie zaprojektowane programy szkoleń i ścieżek rozwojowych. Ich celem jest zbudowanie kompetencji wymaganych na danym stanowisku w konkretnej branży czy sektorze gospodarki

Propozycja skierowana do Działów Personalnych przedsiębiorstw mających trudności w rekrutacji pracowników o pożądanych umiejętnościach. Opiera się na intensywnej edukacji wybranych do projektu osób, w obszarach kompetencji potrzebnych na poszukiwanym przez pracodawcę stanowisku. Pozwala precyzyjnie zaplanować i skrócić proces rekrutacji, dając gwarancję zatrudnienia najlepszych kandydatów.

Centra Usług Wspólnych

Oferta dla sektora BPO/SSC obejmuje szkolenia i warsztaty przygotowujące pracowników do profesjonalnej obsługi procesów finansowych, księgowych (ścieżki CIMA) czy procesów kadrowych w środowisku międzynarodowym.

Szkolenia realizujemy wyłącznie w formule Distance Learning

Sprawdź