Szkolenia Altkom AkademiaAltkom Akademia - Zobaczyć więcej

Projekty rozwojowe

Posiadamy niezbędne zasoby, wiedzę i doświadczenie do realizacji nawet najbardziej wymagających projektów edukacyjnych

Przebieg projektu

Edukacyjne projekty rozwojowe, to precyzyjnie zaplanowane i kompleksowo realizowane przedsięwzięcia szkoleniowe uwzględniające 3 etapy

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Narzędzia i metody, jakie wykorzystujemy, to m.in.: badania ankietowe, testy wiedzy, wywiady bezpośrednie i zogniskowane, zadania praktyczne, studia przypadków, analiza materiałów udostępnionych przez firmę.

Projektowanie procesu edukacyjnego

Projektowanie procesu edukacyjnego

Wykorzystujemy opisy stanowisk pracy, profile kompetencyjne do diagnozy potencjału zawodowego i dostosowujemy ścieżki rozwojowe do jej specyfiki i kultury organizacji.

Ewaluacja rezultatów

Ewaluacja rezultatów

Prowadzimy badania efektywności procesu szkoleniowego (program, praca trenera, organizacja), przyrostu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkoleń (za pomocą testów) oraz stopnia wykorzystania przekazywanych treści w praktyce (specjalne kwestionariusze).

Projekty dedykowane

To starannie zaprojektowane programy szkoleń i ścieżek rozwojowych. Ich celem jest zbudowanie kompetencji wymaganych na danym stanowisku w konkretnej branży czy sektorze gospodarki

Propozycja skierowana do Działów Personalnych przedsiębiorstw mających trudności w rekrutacji pracowników o pożądanych umiejętnościach. Opiera się na intensywnej edukacji wybranych do projektu osób, w obszarach kompetencji potrzebnych na poszukiwanym przez pracodawcę stanowisku. Pozwala precyzyjnie zaplanować i skrócić proces rekrutacji, dając gwarancję zatrudnienia najlepszych kandydatów.

Centra Usług Wspólnych

Oferta dla sektora BPO/SSC obejmuje szkolenia i warsztaty przygotowujące pracowników do profesjonalnej obsługi procesów finansowych, księgowych (ścieżki CIMA) czy procesów kadrowych w środowisku międzynarodowym.

Akademia Programowania Altkom

Akademia Programowania Altkom odpowiada na potrzeby firm związane z pozyskaniem w krótkim czasie do zespołów projektowych pracowników o wymaganych kompetencjach technicznych, w szczególności programistów najpopularniejszych technologii.

Akademia Menedżera Projektu

Akademia Menedżera Projektu kierowana jest zarówno do doświadczonych praktyków jak i do osób stawiających pierwsze kroki w zarządzaniu projektami. Jej celem jest rozwijanie kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego prowadzenia projektu.

Akademia HR Business Partnera

Akademia HR Business Partnera zapewnia kompleksową wiedzę oraz sprawdzone rozwiązania i narzędzia w obszarze nowoczesnego HR. Rzetelnie przygotowuje do pełnienia roli HR Business Partnera w organizacji. W sposób praktyczny wyposaża w kompetencje niezbędne do realizowania celów firmy, pełnienia funkcji strategicznego partnera w organizacji i skutecznej współpracy z menedżeram

Akademia Sprzedaży Altkom

Akademia Sprzedaży Altkom to kompleksowa oferta szkoleń służących podniesieniu kompetencji w zakresie sprzedaży. Kierujemy ją do działów handlowych – zarówno menedżerów jak i zespołów handlowych, poszukujących sprawdzonych rozwiązań edukacyjnych, których wdrożenie istotnie wpłynie na poprawę wyników.

Szkolenia realizujemy wyłącznie w formule Distance Learning

Sprawdź