Szkolenia Altkom AkademiaAltkom Akademia - Zobaczyć więcej

Aktualizacja z dn. 10.04.2020 r.

Egzamin certyfikujący realizowany jest również w formie zdalnej. Egzamin przeprowadzany jest na platformie oferowanej przez GASQ, a jego kroki są bardzo proste:

  • Po otrzymaniu od nas loginu, należy otworzyć konto i wybrać wygodny dla siebie termin.
  • Przed samym przystąpieniem do egzaminu należy w kamerze pokazać swój dokument identyfikacyjny.
  • Wszystko to jest opisane czytelnie w przygotowanym przez GASQ przewodniku.

W ramach długotrwałej współpracy z GASQ, Altkom Akademia umożliwia przygotowanie się oraz zdanie egzaminu certyfikującego w obszarze inżynierii wymagań. Zakres merytoryczny oraz materiały służące do odpowiedniego przygotowania się do egzaminu na poszczególnych poziomach dostarczane są przez organizację o nazwie International Requirements Engineering Board (IREB).

Dostępne są odpowiednie szkolenia oraz egzaminy na dwóch poziomach: podstawowym i zaawansowanym.

Poziom podstawowy obejmuje obecnie jeden certyfikat zwany Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level (CPRE FL). Chociaż nie ma żadnych warunków wstępnych, jednak sugerujemy skorzystanie z merytorycznego szkolenia IREB CPRE FL ułatwiającego przygotowanie i zdanie tego egzaminu. Na pytania wielokrotnego wyboru, w liczbie 46, odpowiada się przy komputerze, w języku polskim lub innym dostępnym, wybranym przez uczestnika, w czasie 75 minut. Do zdania wymagane jest zdobycie 70% punktów. Po zakończeniu egzaminu uczestnik natychmiast widzi swój wynik.

Na poziomie zaawansowanym dostępne są dwie specjalizacje.

Jest możliwość zdobycia tytułu CPRE Advanced Level Requirements Elicitation and Consolidation (E&C) albo CPRE Advanced Level Requirements Modeling.

Warunkiem wstępnym podejścia do egzaminu na tym poziomie jest posiadanie certyfikatu IREB CPRE FL albo certyfikatu Requirements Engineering of the British Computer Society. Każdy egzamin na poziomie zaawansowanym składa się z dwóch części. Pierwszej, podczas której odpowiada się na pytania wielokrotnego wyboru (24 pytania w języku angielskim w ciągu 90 min.), oraz części drugiej, polegającej na napisaniu opracowania w języku angielskim i wysłaniu go do oceny w IREB. Opracowanie musi być wysłane najpóźniej w ciągu roku od zalicznia części pierwszej. Wtedy też osoba zdająca otrzymuje szczegółowe wskazówki co do jego formy. Treść opracowania kandydat wybiera dowolnie, bazując na rzeczywistych doświadczeniach z projektów w których uczestniczył. Otrzymanie certyfikatu na tym poziomie jest uzależnione od oceny opracowania. Altkom Akademia prowadzi szkolenia przygotowujące do zdania części pierwszej zarówno w specjalizcji Requirements Elicitation and Consolidation jak i Requirements Modeing.

W sprawie szkoleń i egzaminów akredytowanych IREB należy kontaktować się z Działami Handlowymi Szkoleń lub infolinią Altkom Akademii.

DOFINANSOWANIE KFS SPRAWDŹ