Akademia Odporności na Stres - 5 sesji szkoleń online.

 

Sesja 1: „Odporność psychiczna – wielka zdolność do radzenia sobie ze współczesnymi trudnościami”

Sesja 2: „Jak wzmacniać odporność psychiczną poprzez zarządzanie stresem i emocjami?”

Sesja 3: „Zmiany, zmiany… wyzwania i trudności – jak lepiej stawiać czoła przeciwnościom”

Sesja 4: „Budowanie odporności psychicznej w oparciu o własne zasoby”

Sesja 5: „Wzmacnianie autodeterminacji do przezwyciężania przeszkód”

Aktualna sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy dostarcza dużo stresu i wywołuje wzmożony niepokój.  W tej chwili nasza odporność psychiczna jest mocno testowana. Wszyscy muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości – chaos, praca zdalna, bezradność, dużo emocji, brak możliwości bezpośredniej komunikacji, lęk o przyszłość, niepewność.

Właśnie teraz tak ważne jest, by zrozumieć, jak działa odporność psychiczna i jak zadbać o swój stan emocjonalny, by stawić czoła trudnościom, przed którymi stoimy.

Dzięki budowaniu odporności psychicznej możemy w znaczący sposób podnieść własną zdolność radzenia sobie z trudnościami, zachować równowagę emocjonalną, łatwiej adaptować się do zmian, unikać negatywnych efektów nadmiernego stresu, i dzięki temu lepiej radzić sobie z sytuacją.

Co najważniejsze odporność psychiczna jest to cecha elastyczna naszej osobowości, którą możemy rozwijać z wykorzystaniem konkretnych narzędzi.

 

Czy wiesz jak pokonywać trudności?

  • Jak działa mechanizm wzmacniania odporności psychicznej?
  • Jak redukować stres - zachować spokój i równowagę emocjonalną w obliczu zmian i trudności?
  • Jak zachować dystans psychiczny, by łatwiej radzić sobie z wyzwaniami?
  • Jak wpływać na nastawienie i własne reakcje, by lepiej radzić sobie ze zmianami, napięciem i niepokojem?
  • Jak budować odporność na złe myśli?
  • Skąd czerpać siłę i motywację w trudnych momentach?

 

Znajdź odpowiedź na te pytania biorąc udział w Akademii Odporności na Stres.

Cała Akademia składa się z 5 sesji szkoleń online, z których każde stanowi niezależną część. Czas trwania każdej sesji to 90 minut.                  
Pakiet Silver Pakiet Gold Pakiet Premium
1 sesja

150 PLN / osoba

5 sesji

 300 PLN / osoba

5 sesji

Test MTQ48 sprawdzający poziom odporności (Mental Toughness)

Konsultacje indywidualne 120 minut

550 PLN / osoba

Przy wyborze Pakietu Premium każdy z uczestników może zmierzyć własną odporność psychiczną i indywidualnie z konsultantem pracować nad jej wzmocnieniem.

Możemy zmierzyć komponenty odporności psychicznej dzięki zastosowaniu testu psychometrycznego. Uczestnicy wypełniają test, składający się z 48 pytań, po którym otrzymują obszerny raport rozwojowy, wskazujący dokładne wyniki i proponowane sposoby na pracę z nimi. Dzięki zastosowaniu testu MTQ48 potrafią zdiagnozować kluczowe elementy swojej odporności lub jej braku. Diagnoza uzyskana dzięki testowi pozwoli zobaczyć, jakie są Państwa zasoby oraz podjąć konkretne działania nastawione na podniesienie siły i odporności, a w rezultacie – efektywność w działaniu i poprawę samopoczucia.

W ramach Pakietu Premium otrzymują Państwo:

  • Dostęp online do testu MTQ48, sprawdzającego poziom odporności (Mental Toughness).
  • Sesję online z licencjonowanym konsultantem Mental Toughness, na której opracowana zostanie indywidualna strategia rozwoju siły i odporności.
  • Pisemny raport opisujący Państwa wyniki i proponowane sposoby rozwoju.

SZKOLENIA