Altkom Akademia S.A. jest Beneficjentem projektu

AKADEMIA ROZWOJU KADR WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

 

Wartość projektu: 1 669 484,68

Łączna wartość dofinansowania (100%):
ze środków UE w kwocie 1 407 041,69 zł

ze środków dotacji celowej w kwocie 262 442,99

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania i komunikacji wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości.Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych co najmniej 495 osób.

Uczestnikami projektu są pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym osoby delegowane z sądów i prokuratur oraz pracownicy Prokuratury Krajowej.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia w następujących 4 grupach:

 

Grupa A – szkolenie: Podstawowe umiejętności komputerowe objęte certyfikatem ECDL BASE

Szkolenie ma na celu rozwój kompetencji związanych z korzystaniem z komputera oraz narzędzi niezbędnych w pracy urzędnika administracji publicznej w zakresie: podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne oraz umiejętności posługiwania się serwisami zawierającymi bazy danych informacji niezbędnych w pracy urzędnika.

Liczba uczestników: 340

Rekrutacja na szkolenie: www.altkomakademia.pl/ms-ecdl/

 

Grupa B – szkolenie: Kompetencje informatyczne objęte certyfikatem EUCIP

Szkolenie pozwoli poznać podstawowe zagadnienia i nabyć umiejętności w zakresie specjalizacji informatycznych: stosowania i zarządzania systemami informatycznymi, pozyskiwania, rozwoju i implementacji systemów informatycznych oraz eksploatacji i utrzymania systemów informatycznych.

Liczba uczestników: 70

Rekrutacja na szkolenie: www.altkomakademia.pl/ms-eucip/

 

Grupa C – szkolenia z zakresu zarządzania projektami

W ramach tej grupy zostaną zrealizowane następujące szkolenia: PRINCE2® Foundation; PRINCE2® Practitioner; PRINCE2 Agile® Foundation; ITIL® Foundation; AgilePM® Foundation; AgileBA® Foundation; Change Management Foundation; M_o_R® Foundation; MSP® Foundation; MoP® Foundation; Project Management Professional (PMP)®; Planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie postępów; Scrum Master; Scrum Product Owner; Scrum dla członków zespołów projektowych; Analiza biznesowa BABOK®; Modelowanie procesów w BPMN; Projektowanie zorientowane na użytkownika: User Experience design; Podstawy MS Project.

Minimalna liczba uczestników: 35

Liczba miejsc: 219

Rekrutacja na szkolenie: www.altkomakademia.pl/ms-zp/

 

Grupa D – szkolenie: Budowanie efektywnie funkcjonującego zespołu

Szkolenie pozwoli poznać zagadnienia i nabyć umiejętności w zakresie dobrej współpracy w zespole, przezwyciężania przeszkód w sprawnym funkcjonowaniu zespołu, skutecznej komunikacji wewnętrznej, rozwiązywania problemów i zarządzania konfliktami oraz metod motywowania pracowników.

Liczba uczestników: 50

Rekrutacja na szkolenie: www.altkomakademia.pl/pk-zespol/

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat.

 

Projekt obejmuje również prace analityczno-konsultingowe w zakresie opracowania standardów kompetencji, ścieżek rozwoju, katalogów rekomendowanych szkoleń i wzorów testów kompetencyjnych dla ról pełnionych przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarze IT oraz w projektach.

 

Harmonogram realizacji szkoleń:

PAŹDZIERNIK

PAŹDZIERNIK
·         ECDL Base – stacjonarnie - ZREALIZOWANE
28.09-02.10.2020 r.; 8:00-15:00; ul. Chłodna 51, Warszawa
·         Product Owner – stacjonarnie - ZREALIZOWANE
1-2.10.2020 r.; 8:00-16:00; ul. Chłodna 51, Warszawa
·         Budowanie efektywnie funkcjonującego zespołu – stacjonarnie - ANULOWANE
 5-7.10.2020 r.; 8:00-16:00; ul. Chłodna 51, Warszawa
·         ECDL Base – zdalnie - ZREALIOZWANE
5-9.10.2020 r.; 8:00-15:00
·         ECDL Base – stacjonarnie - ZREALIZOWANE
12-16.10.2020 r.; 8:00-15:00; ul. Chłodna 51, Warszawa
·         MSP® Foundation – zdalnie - ANULOWANE
14-16.10.2020 r.; 8:00-16:00
·         Scrum Master – stacjonarnie - ANULOWANE
19-20.10.2020 r.; 8:00-16:00; ul. Chłodna 51, Warszawa
·         Budowanie efektywnie funkcjonującego zespołu – stacjonarnie - ANULOWANE
19-21.10.2020 r.; 8:00-16:00; ul. Chłodna 51, Warszawa
·         MoP® Foundation – zdalnie - ANULOWANE
19-21.10.2020 r.; 8:00-16:00
·         AgilePM®Foundation – zdalnie - ANULOWANE
19-21.10.2020 r.; 8:00-15:00
·         ECDL Base – stacjonarnie - ANULOWANE
19-23.10; 8:00-15:00.2020 r.; ul. Chłodna 51, Warszawa
·         ITIL® Foundation – zdalnie - ANULOWANE
26-28.10.2020 r.; 8:00-16:00
·         Project Management Professional – zdalnie - ZREALIZOWANE
26-30.10.2020 r.; 8:00-16:00
·         ECDL Base – zdalnie - ANULOWANE
26-30.10.2020 r.; 8:00-15:00
·         Podstawy MS Project – zdalnie - ZREALIZOWANE
29-30.10.2020 r.; 8:00-16:00
LISTOPAD
·         PRINCE2® Foundation – zdalnie - ANULOWANE
2-4.11.2020 r.; 8:00-15:00
·         Budowanie efektywnie funkcjonującego zespołu – zdalnie - ZREALIZOWANE
2-4.11.2020 r.; 8:00-16:00; ul. Chłodna 51, Warszawa
·         ECDL Base – zdalnie - ANULOWANE
2-6.11.2020 r.; 8:00-15:00; ul. Chłodna 51, Warszawa
·         Scrum Master – zdalnie - ZREALIZOWANE
05-06.11.2020 r.; 8:00-16:00; ul. Chłodna 51, Warszawa - zdalnie
·         EUCIP Core. Moduł B: Wytwarzanie – zdalnie - ANULOWANE
9-10.11.2020 r.; 8:00-15:00
·         EUCIP Core. Moduł C: Eksploatacja – zdalnie- ANULOWANE
12-13.11.2020 r.; 8:00-15:00
·         M_o_R® Foundation – zdalnie - ANULOWANE
16-18.11; 8:00-16:00
·         Budowanie efektywnie funkcjonującego zespołu – zdalnie- ANULOWANE
16-18.11.2020 r.; 8:00-16:00; ul. Chłodna 51, Warszawa
·         ECDL Base – zdalnie -ANULOWANE
16-20.11.2020 r.; 8:00-15:00; ul. Chłodna 51, Warszawa
·         EUCIP Core. Moduł A: Planowanie – zdalnie - PLANOWANE
19-20.11.2020 r.; 8:00-15:00
·         Budowanie efektywnie funkcjonującego zespołu – zdalnie- ANULOWANE
23-25.11.2020 r.; 8:00-16:00; ul. Chłodna 51, Warszawa
·         ECDL Base – zdalnie - PLANOWANE
23-27.11.2020 r.; 8:00-15:00
·         Projektowanie zorientowane na użytkownika: User Experience design – zdalnie
25-27.11.2020 r.; 8:00-15:00 - PLANOWANE
·         Planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie postępów
23-25.11.2020 r.; 8:00-15:00 - PLANOWANE
·         Prince2 Foundation 
23-25.11.2020 r.; 8:00-15:00 - ANULOWANE
·         ECDL Base – zdalnie
30.11-2.12 + 7-8.12.2020r. 8:00-15:00
GRUDZIEŃ
·         Budowanie efektywnie funkcjonującego zespołu – zdalnie
1-3.12.2020 r.; 8:00-16:00; ul. Chłodna 51, Warszawa
·         EUCIP Core. Moduł B: Wytwarzanie – zdalnie
03-04.12.2020 r.; 8:00-15:00 - PLANOWANE
·         Modelowanie procesów w BPMN – zdalnie - ANULOWANE
1-4.12.2020 r.; 8:00-15:00
·         Budowanie efektywnie funkcjonującego zespołu – zdalnie
07-09.12.2020 r.; 8:00-16:00; ul. Chłodna 51, Warszawa
·         ECDL Base – zdalnie
7-11.12.2020 r.; 8:00-15:00
·         Budowanie efektywnie funkcjonującego zespołu – zdalnie
14-16.12.2020 r.; 8:00-16:00; ul. Chłodna 51, Warszawa
·         ECDL Base – zdalnie
14-18.12.2020 r.; 8:00-15:00

Powyższy harmonogram może być modyfikowany z uwagi na brak możliwości uczestnictwa w proponowanym terminie osób zakwalifikowanych na dane szkolenie. Dla szkoleń anulowanych będą proponowane inne terminy, w ich miejsce mogą również pojawić się inne szkolenia. Zmianie może ulec również przewidywana formuła szkolenia (zdalnie/stacjonarnie).

Powyższy harmonogram może być modyfikowany z uwagi na brak możliwości uczestnictwa w proponowanym terminie osób zakwalifikowanych na dane szkolenie. Dla szkoleń anulowanych będą proponowane inne terminy, w ich miejsce mogą również pojawić się inne szkolenia. Zmianie może ulec również przewidywana formuła szkolenia (zdalnie/stacjonarnie).

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu pod adresem arkws@altkom.pl

Altkom Akademia od 25 lat jest partnerem w rozwoju organizacji poprzez dostarczanie swoim Klientom najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych oraz rozwojowych. Oferta Altkom Akademii obejmuje ponad 1000 szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych.

Copyright © 1992-2020 Altkom Akademia S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Infolinia edukacyjna 801 25 85 66

ZGARNIJ
KARTĘ ABONAMENTOWĄ
NETFLIX LUB STORYTEL

Sprawdź