Altkom Akademia S.A. jest Beneficjentem projektu

AKADEMIA ROZWOJU KADR WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

 

Wartość projektu: 1 669 484,68

Łączna wartość dofinansowania (100%):
ze środków UE w kwocie 1 407 041,69 zł

ze środków dotacji celowej w kwocie 262 442,99

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania i komunikacji wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości.Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych co najmniej 495 osób.

Uczestnikami projektu są pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym osoby delegowane z sądów i prokuratur oraz pracownicy Prokuratury Krajowej.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia w następujących 4 grupach:

 

Grupa A – szkolenie: Podstawowe umiejętności komputerowe objęte certyfikatem ECDL BASE

Szkolenie ma na celu rozwój kompetencji związanych z korzystaniem z komputera oraz narzędzi niezbędnych w pracy urzędnika administracji publicznej w zakresie: podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne oraz umiejętności posługiwania się serwisami zawierającymi bazy danych informacji niezbędnych w pracy urzędnika.

Liczba uczestników: 340

Rekrutacja na szkolenie: www.altkomakademia.pl/ms-ecdl/

 

Grupa B – szkolenie: Kompetencje informatyczne objęte certyfikatem EUCIP

Szkolenie pozwoli poznać podstawowe zagadnienia i nabyć umiejętności w zakresie specjalizacji informatycznych: stosowania i zarządzania systemami informatycznymi, pozyskiwania, rozwoju i implementacji systemów informatycznych oraz eksploatacji i utrzymania systemów informatycznych.

Liczba uczestników: 70

Rekrutacja na szkolenie: www.altkomakademia.pl/ms-eucip/

 

Grupa C – szkolenia z zakresu zarządzania projektami

W ramach tej grupy zostaną zrealizowane następujące szkolenia: PRINCE2® Foundation; PRINCE2® Practitioner; PRINCE2 Agile® Foundation; ITIL® Foundation; AgilePM® Foundation; AgileBA® Foundation; Change Management Foundation; M_o_R® Foundation; MSP® Foundation; MoP® Foundation; Project Management Professional (PMP)®; Planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie postępów; Scrum Master; Scrum Product Owner; Scrum dla członków zespołów projektowych; Analiza biznesowa BABOK®; Modelowanie procesów w BPMN; Projektowanie zorientowane na użytkownika: User Experience design; Podstawy MS Project.

Minimalna liczba uczestników: 35

Liczba miejsc: 219

Rekrutacja na szkolenie: www.altkomakademia.pl/ms-zp/

 

Grupa D – szkolenie: Budowanie efektywnie funkcjonującego zespołu

Szkolenie pozwoli poznać zagadnienia i nabyć umiejętności w zakresie dobrej współpracy w zespole, przezwyciężania przeszkód w sprawnym funkcjonowaniu zespołu, skutecznej komunikacji wewnętrznej, rozwiązywania problemów i zarządzania konfliktami oraz metod motywowania pracowników.

Liczba uczestników: 50

Rekrutacja na szkolenie: www.altkomakademia.pl/pk-zespol/

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat.

 

Projekt obejmuje również prace analityczno-konsultingowe w zakresie opracowania standardów kompetencji, ścieżek rozwoju, katalogów rekomendowanych szkoleń i wzorów testów kompetencyjnych dla ról pełnionych przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarze IT oraz w projektach.

Harmonogram realizacji szkoleń:

Grupa szkole-niowa

Nazwa szkolenia

Data szkolenia

Godziny szkolenia

Forma szkolenia

Adres realizacji

D

Budowanie efektywnie
funkcjonującego zespołu

8-10.03

8:00-16:00

zdalne

szkolenie
zdalne

A

Podstawowe umiejętności
komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base -wersja rozszerzona (5 dni)

8-12.03

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

A

Podstawowe umiejętności
komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base -wersja rozszerzona (5 dni)

8-10.03
i 15-16.03

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

C

Planowanie,
harmonogramowanie i monitorowanie postępów

15-16.03

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

C

MoP® Foundation

15-16.03

8:00-16:00

zdalne

szkolenie
zdalne

A

Podstawowe umiejętności
komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base -wersja podstawowa (3 dni)

15-17.03

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

A

Podstawowe umiejętności
komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base -wersja rozszerzona (5 dni)

15-19.03

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

A

Podstawowe umiejętności
komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base -wersja rozszerzona (5 dni)

15-17.03
i 22-23.03

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

B

Kompetencje
informatyczne objęte certyfikatem EUCIP Core. Moduł
A: Planowanie

18-19.03

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

C

ITIL® Foundation

22-24.03

8:00-16:00

zdalne

szkolenie
zdalne

A

Podstawowe umiejętności
komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base -wersja podstawowa (3 dni)

22-24.03

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

A

Podstawowe umiejętności
komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base -wersja rozszerzona (5 dni)

22-26.03

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

A

Podstawowe umiejętności komputerowe
objęte certyfikatem ECDL Base -wersja rozszerzona (5 dni)

22-24.02
i 29-30.03

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

C

Scrum dla członków zespołów

25-26.03

8:00-16:00

zdalne

szkolenie
zdalne

C

PRINCE2® Foundation

29-31.03

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

C

PRINCE2 Agile® Foundation

29-31.03

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

A

Podstawowe umiejętności
komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base -wersja podstawowa (3 dni)

29-31.03

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

A

Podstawowe umiejętności
komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base -wersja rozszerzona (5 dni)

29.03-02.04

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

A

Podstawowe umiejętności
komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base -wersja rozszerzona (5 dni)

29-31.03
i 5-6.04

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

B

Kompetencje
informatyczne objęte certyfikatem EUCIP Core. Moduł
C: Eksploatacja

1-2.04

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

A

Podstawowe umiejętności
komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base -wersja podstawowa (3 dni)

5-7.04

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

A

Podstawowe umiejętności
komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base -wersja rozszerzona (5 dni)

5-9.04

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

A

Podstawowe umiejętności
komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base -wersja rozszerzona (5 dni)

5-7.04
i 12-13.04

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

C

MSP® Foundation

7-9.04

8:00-16:00

zdalne

szkolenie
zdalne

C

M_o_R® Foundation

12-14.04

8:00-16:00

zdalne

szkolenie
zdalne

C

AgilePM® Foundation

12-14.04

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

A

Podstawowe umiejętności
komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base -wersja podstawowa (3 dni)

12-14.04

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

A

Podstawowe umiejętności
komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base -wersja rozszerzona (5 dni)

12-16.04

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

A

Podstawowe umiejętności
komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base -wersja rozszerzona (5 dni)

12-14.04
i 19-20.04

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

B

Kompetencje
informatyczne objęte certyfikatem EUCIP Core. Moduł
A: Planowanie

15-16.04

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

C

AgileBA® Foundation

19-21.04

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

A

Podstawowe umiejętności
komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base -wersja podstawowa (3 dni)

19-21.04

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

A

Podstawowe umiejętności
komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base -wersja rozszerzona (5 dni)

19-23.04

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

B

Kompetencje
informatyczne objęte certyfikatem EUCIP Core. Moduł
B: Wytwarzanie

22-23.04

8:00-15:00

zdalne

szkolenie
zdalne

 

Powyższy harmonogram może być modyfikowany z uwagi na brak możliwości uczestnictwa w proponowanym terminie osób zakwalifikowanych na dane szkolenie. Dla szkoleń anulowanych będą proponowane inne terminy, w ich miejsce mogą również pojawić się inne szkolenia. Zmianie może ulec również przewidywana formuła szkolenia (zdalnie/stacjonarnie).Kontakt

Zapraszamy do kontaktu pod adresem arkws@altkom.pl

Altkom Akademia od 25 lat jest partnerem w rozwoju organizacji poprzez dostarczanie swoim Klientom najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych oraz rozwojowych. Oferta Altkom Akademii obejmuje ponad 1000 szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych.

Copyright © 1992-2020 Altkom Akademia S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Infolinia edukacyjna 801 25 85 66