Udostępnij!

Altkom Akademia S.A. jest Beneficjentem projektu

AKADEMIA ROZWOJU KADR WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Wartość projektu: 1 669 484,68

Łączna wartość dofinansowania (100%): ze środków UE w kwocie 1 407 041,69 zł

ze środków dotacji celowej w kwocie 262 442,99

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania i komunikacji wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości.Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych co najmniej 495 osób. Uczestnikami projektu są pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym osoby delegowane z sądów i prokuratur oraz pracownicy Prokuratury Krajowej.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia w następujących 4 grupach:

 

Grupa A – szkolenie: Podstawowe umiejętności komputerowe objęte certyfikatem ECDL BASE Szkolenie ma na celu rozwój kompetencji związanych z korzystaniem z komputera oraz narzędzi niezbędnych w pracy urzędnika administracji publicznej w zakresie: podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne oraz umiejętności posługiwania się serwisami zawierającymi bazy danych informacji niezbędnych w pracy urzędnika. Liczba uczestników: 340 Rekrutacja na szkolenie: www.altkomakademia.pl/ms-ecdl/

 

Grupa B – szkolenie: Kompetencje informatyczne objęte certyfikatem EUCIP Szkolenie pozwoli poznać podstawowe zagadnienia i nabyć umiejętności w zakresie specjalizacji informatycznych: stosowania i zarządzania systemami informatycznymi, pozyskiwania, rozwoju i implementacji systemów informatycznych oraz eksploatacji i utrzymania systemów informatycznych. Liczba uczestników: 70 Rekrutacja na szkolenie: www.altkomakademia.pl/ms-eucip/

 

Grupa C – szkolenia z zakresu zarządzania projektami W ramach tej grupy zostaną zrealizowane następujące szkolenia: PRINCE2® Foundation; PRINCE2® Practitioner; PRINCE2 Agile® Foundation; ITIL® Foundation; AgilePM® Foundation; AgileBA® Foundation; Change Management Foundation; M_o_R® Foundation; MSP® Foundation; MoP® Foundation; Project Management Professional (PMP)®; Planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie postępów; Scrum Master; Scrum Product Owner; Scrum dla członków zespołów projektowych; Analiza biznesowa BABOK®; Modelowanie procesów w BPMN; Projektowanie zorientowane na użytkownika: User Experience design; Podstawy MS Project. Minimalna liczba uczestników: 35 Liczba miejsc: 219 Rekrutacja na szkolenie: www.altkomakademia.pl/ms-zp/

 

Grupa D – szkolenie: Budowanie efektywnie funkcjonującego zespołu Szkolenie pozwoli poznać zagadnienia i nabyć umiejętności w zakresie dobrej współpracy w zespole, przezwyciężania przeszkód w sprawnym funkcjonowaniu zespołu, skutecznej komunikacji wewnętrznej, rozwiązywania problemów i zarządzania konfliktami oraz metod motywowania pracowników. Liczba uczestników: 50 Rekrutacja na szkolenie: www.altkomakademia.pl/pk-zespol/

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat.   Projekt obejmuje również prace analityczno-konsultingowe w zakresie opracowania standardów kompetencji, ścieżek rozwoju, katalogów rekomendowanych szkoleń i wzorów testów kompetencyjnych dla ról pełnionych przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarze IT oraz w projektach.

 

Harmonogram szkoleń – wrzesień-październik 2021 r.

Grupa szkoleniowa Nazwa szkolenia Data szkolenia Godziny szkolenia Formuła i adres realizacji
A Podstawowe umiejętności komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base – wersja podstawowa (3 dni) 6-8.09 8:00-15:00 szkolenie stacjonarne,
ul. Chłodna 51, Warszawa
A Podstawowe umiejętności komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base – wersja podstawowa (3 dni) 13-15.09 8:00-15:00 szkolenie stacjonarne,
ul. Chłodna 51, Warszawa
A Podstawowe umiejętności komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base – wersja rozszerzona (5 dni) 20-24.09

 

8:00-15:00 szkolenie stacjonarne,
ul. Chłodna 51, Warszawa
B EUCIP Core – Moduł A: Planowanie 20-21.09. 8:00-16:00 szkolenie stacjonarne,
ul. Chłodna 51, Warszawa
A Podstawowe umiejętności komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base – wersja podstawowa (3 dni) 27-29.09

 

8:00-15:00 szkolenie stacjonarne,
ul. Chłodna 51, Warszawa
A Podstawowe umiejętności komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base – wersja rozszerzona (5 dni) 4-8.10 8:00-15:00 szkolenie stacjonarne,
ul. Chłodna 51, Warszawa
A Podstawowe umiejętności komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base – wersja podstawowa (3 dni lub 5 dni) 11-13.10 i 18-19.10. 8:00-15:00 szkolenie stacjonarne,
ul. Chłodna 51, Warszawa
B EUCIP Core – Moduł B: Wytwarzanie

 

11-12.10. 8:00-16:00 szkolenie stacjonarne,
ul. Chłodna 51, Warszawa
A Podstawowe umiejętności komputerowe objęte certyfikatem ECDL Base – wersja podstawowa (3 dni) 18-20.10 8:00-15:00 szkolenie stacjonarne,
ul. Chłodna 51, Warszawa

 

Powyższy harmonogram może być modyfikowany z uwagi na brak możliwości uczestnictwa w proponowanym terminie osób zakwalifikowanych na dane szkolenie. Dla szkoleń anulowanych będą proponowane inne terminy, w ich miejsce mogą również pojawić się inne szkolenia. Zmianie może ulec również przewidywana formuła szkolenia (zdalnie/stacjonarnie).

 

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu pod adresem arkws@altkom.pl

Altkom Akademia od 25 lat jest partnerem w rozwoju organizacji poprzez dostarczanie swoim Klientom najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych oraz rozwojowych. Oferta Altkom Akademii obejmuje ponad 1000 szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych.

Copyright © 1992-2020 Altkom Akademia S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Infolinia edukacyjna 801 25 85 66