Efektywność projektów to nie procedury. Najważniejsi są ludzie, ich postawy i podejmowane działania. W tym kontekście szczególnie ważne są wiedza i umiejętności menedżera projektu. To od lidera zależy rezultat działań podejmowanych przez jego zespół.

Cel Akademii

Akademia Menedżera Projektu kierowana jest zarówno do doświadczonych praktyków jak i do osób stawiających pierwsze kroki w zarządzaniu projektami. Jej celem jest rozwijanie kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego prowadzenia projektu.

Zagadnienia poruszane na zajęciach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy, takich jak:

  • Komunikacja w projekcie
  • Efektywne radzenie sobie ze stresem i emocjami
  • Prowadzenie trudnych rozmów z uczestnikami projektu
  • Mierzenie się z konfliktem i właściwe zarządzanie nim w rzeczywistości projektowi
  • Skuteczna motywacja
  • Funkcjonowanie w świecie VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity i Ambiguity)
  • Efektywność osobista a efektywność zespołu
  • Budowanie autorytetu i stawanie się liderem zespołu

SZKOLENIA