Udostępnij!

Metody i standardy naszej pracy mają jeden cel

Zagwarantować Klientom, że szkolenia będą dopasowane do potrzeb uczestników, metodycznie przemyślane i profesjonalnie przeprowadzone.

Standardy szkoleń

Czyli jak uczymy

Proces nauczania opieramy na środowisku edukacyjnym Altkom Akademii. Zapewnia ono stałe wsparcie w nauce – zarówno przed szkoleniem, w czasie jego trwania jak i po zakończeniu zajęć. Tym samym przyczynia się do poprawy efektów uczenia się i lepszego wykorzystania wiedzy ze szkolenia w miejscu pracy. Dzięki rozbudowanemu systemowi testów, ankiet i quizów, środowisko edukacyjne daje uczestnikom szkoleń możliwość sprawdzania postępów w nauce.

Przebieg szkolenia w Altkom Akademii

Przebieg szkolenia w Altkom Akademii

Standardy jakościowe

Czyli kompetencje instruktorów oraz stale rozwijane metody nauczania, pozwalające zagwarantować Klientom, skuteczność naszych szkoleń

• Metody nauczania

Kładziemy nacisk na różnorodność i aktualność oferty oraz indywidualizację procesu nauczania. Metody szkoleniowe uwzględniają praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy, ćwiczenie umiejętności oraz interaktywny charakter zajęć. Trenerzy wykorzystują w swojej pracy wiele technik, w tym: wykłady, warsztaty, studia przypadków, symulacje, dyskusje czy burze mózgów.

• Trenerzy

Naszą kadrę instruktorską tworzy 300-osobowy zespół trenerów, posiadający ekspercką, potwierdzoną certyfikatem wiedzę; aktywnie działającymi w środowisku zawodowym. Posiadają nie tylko rzetelny warsztat merytoryczny, ale również wysokie osobiste predyspozycje w zakresie nauczania osób dorosłych. Zapewniamy im ciągły rozwój, inspirujące środowisko pracy, a także superwizje i wsparcie w rozwiązywaniu problemów i doskonaleniu umiejętności.

• Gwarancja skuteczności szkoleń

Składają się na nią: usługa Training Assurance, czyli ochrona inwestycji naszych Klientów, obejmująca możliwości powtórzenia szkolenia przez uczestnika, bez podania powodu, oraz superwizja, czyli udział pracowników Klienta w dowolnym szkoleniu, celem sprawdzenia jego jakości.

Standardy organizacyjne

Czyli jasno określone zasady partnerskiej współpracy i narzędzia je wspierające

Klientom, dla których Altkom Akademia jest preferowanym dostawcą usług edukacyjnych, zapewniamy szczególne warunki współpracy. Obejmują one m.in. dostęp do profesjonalnych narzędzi, wspierających obsługę dowolnego projektu szkoleniowego oraz dedykowany kluczowym Klientom zestaw usług zabezpieczających inwestycję w szkolenia.

Naszym Klientom udostępniamy Panel menedżerski - czyli dedykowane narzędzie wspierające działy HR w realizacji projektów szkoleniowych. Przejmuje ono obsługę szeregu zadań logistyczno-organizacyjnych na etapach planowania, realizacji i podsumowania projektów szkoleniowych, automatyzuje powtarzalne czynności i porządkuje cały proces.