Altkom Akademia posiada akredytację stowarzyszenia SJSI do przeprowadzania szkoleń i egzaminów zamkniętych w zakresie programu ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL).

Egzamin ma postać testu (40 pytań), wypełnianego w formie papierowej; trwa 1 godzinę. Test dostępny jest w polskiej wersji językowej. Najczęściej, egzamin organizowany jest bezpośrednio po zakończeniu szkolenia, można jednak ustalić inny termin, dogodny dla kandydatów. O wynikach egzaminu, kandydat jest powiadamiany w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia egzaminu.

Oficjalny certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu, przesyłany jest indywidualnie przez organizację akredytującą – GASQ – w ciągu 30 dni roboczych.

Do egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby, które uczestniczyły w szkoleniu „Certyfikowany tester – poziom podstawowy ISTQB”.

W sprawie szkoleń i egzaminów akredytowanych CTFL należy kontaktować się z Działami Handlowymi Szkoleń lub Infolinią: 801 258 566.

Aktualne promocje

Sprawdź