Szkolenia Altkom AkademiaAltkom Akademia - Zobaczyć więcej

Aktualizacja z dn. 27.04.2020 r.

Do odwołania dla klientów realizujących szkolenie w formule distance learning, którzy nie chcą zdawać egzaminów online, proponujemy, oprócz pełnego szkolenia, dodatkowe, bezpłatne, jednodniowe spotkanie online, przeprowadzone na krótko przed samym egzaminem stacjonarnym. W ramach „doraźnego przypomnienia” uczestnicy będą mogli wziąć udział w jednodniowych konsultacjach realizowanych zdalnie, podczas których trener zbierze najważniejsze tematy obowiązujące na egzaminie i wyjaśni ewentualne pytania, które mogą się nasunąć podczas okresu oczekiwania.

Terminy konsultacji będą ustalane i przekazywane do informacji klientów po ponownym uruchomieniu możliwości podchodzenia do egzaminów w formie stacjonarnej, w ośrodkach Altkom Akademii.

Altkom Akademia organizuje egzaminy z zakresu certyfikacji ISTQB w ramach ciągłej współpracy z organizacją akredytującą GASQ, co gwarantuje autentyczność przyznawanych certyfikatów.

Egzaminy przeprowadzane są w formie cyfrowej w siedzibie Altkom Akademii. Formą egzaminu jest test wyboru - jednokrotnego lub wielokrotnego, w zależności od poziomu certyfikacji. Czas trwania egzaminu i liczba pytań zależy od zasad ustalonych przez ISTQB dla odpowiedniej certyfikacji.

Test egzaminacyjny przeprowadzany jest w języku polskim albo w wybranym języku
Dostępnym w GASQ. W przypadku chęci zdawania egzaminu w języku innym niż polski, należy poinformować o tym na etapie zamawiania egzaminu.
W przypadku zdawania egzaminu w języku nie będącym językiem ojczystym osoby zdającej, istnieje możliwość wydłużenia sesji egzaminacyjnej w wymiarze przewidzianym przez GASQ.
O chęci skorzystania z takiego udogodnienia należy również poinformować na etapie zamówienia egzaminu.

Zazwyczaj egzamin na poziom podstawowy ISTQB jest przeprowadzany bezpośrednio po szkoleniu, natomiast w przypadku certyfikacji zaawansowanych egzamin organizowany jest późniejszym terminie. Zalecane jest podejście w przeciągu dwóch tygodni następujących po szkoleniu.

O wyniku egzaminu osoba zdająca jest informowana niezwłocznie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej za pośrednictwem platformy egzaminacyjnej GASQ.
Oficjalny certyfikat przesyłany jest indywidualnie przez organizację akredytującą GASQ w przeciągu około 6 tygodni od zdania egzaminu.

W sprawie szkoleń i egzaminów akredytowanych ISTQB należy kontaktować się z Działami Handlowymi Szkoleń lub infolinią Altkom Akademii: 801 258 566.

Szkolenia realizujemy wyłącznie w formule Distance Learning

Sprawdź