Wykorzystaj potencjał swojego zespołu handlowego!

Akademia Sprzedaży Altkom to kompleksowa oferta szkoleń służących podniesieniu kompetencji w zakresie sprzedaży. Kierujemy ją do działów handlowych – zarówno menedżerów jak i zespołów handlowych, poszukujących sprawdzonych rozwiązań edukacyjnych, których wdrożenie istotnie wpłynie na poprawę wyników.

Nasze podejście w rozwijaniu kompetencji sprzedażowych oparliśmy na dogłębnej analizie standardów pracy najlepszych handlowców, wiodących trendów w praktyce sprzedażowej, oczekiwań kupujących i uwarunkowań polskiego rynku.

Wyciągnięte wnioski posłużyły nam do stworzenia bardzo praktycznego programu rozwojowego, którego podstawowym celem jest osiągnięcie trwałej, pozytywnej zmiany w postawach i kompetencjach sprzedawców i menedżerów.

Każda organizacja ma swoją specyfikę, kulturę, sposób działania i rynek, na którym funkcjonuje.

Z tego powodu nasze programy – choć oparte o uniwersalne zasady –dostosowywane są każdorazowo tak, by przynosiły optymalny w danej sytuacji efekt rozwojowy. Działamy w myśl zasady „proces, nie event”, ponieważ tylko kompleksowe podejście zapewnia trwałe rezultaty.

Diagnoza kompetencji

Punktem wyjścia każdego procesu rozwojowego powinna być analiza stanu wyjściowego, czyli poziomu kompetencji uczestników przed jego rozpoczęciem. To krytyczny element, ponieważ pozwala na dopasowanie programu do poziomu uczestników szkolenia.

Mając powyższe na względzie opracowaliśmy zestaw autorskich narzędzi badawczych, służących do diagnozy szeregu obszarów kompetencyjnych. Mają one solidne podstawy naukowe, a wyróżnia je przeprowadzona w Polsce normalizacja oraz walidacja skuteczności.

Test Kompetencji Handlowych

mierzy umiejętności pracowników w wymiarach:

  • nawiązywania i budowania relacji z klientem
  • orientacji na klient (postawa)
  • umiejętności sprzedażowych.

Test Kompetencji Osobistych

mierzy dwa podstawowe obszary kompetencji:

  • radzenie sobie ze stresem i adaptowanie się do zmiany - niezbędne do skutecznego działania w trudnych sytuacjach
  • nastawienie na rezultat - konieczne do konsekwentnego dążenia do osiągnięcia zamierzonych efektów.

Pozostałe testy:

  • Test Kompetencji Organizacyjnych,
  • Test Kompetencji Poznawczych,
  • Test Kompetencji Menedżerskich,
  • Siedmiowymiarowy Kwestionariusz Osobowości.

"... Tematyka szkoleń została opracowana przez specjalistów firmy Altkom Akademia S.A. a same szkolenia zostały przeprowadzone profesjonalnie i dostosowane ściśle do potrzeb naszej Firmy. Doświadczenie i rzetelna wiedza trenera umożliwiły Pracownikom przyswojenie wiedzy i wielu niezbędnych informacji z zakresu szeroko pojętego zagadnienia jakim jest sprzedaż i analiza potrzeb klienta.

Cały proces związany z organizacją i przebiegiem sesji szkoleniowych spełnił wszystkie nasze oczekiwania a uczestnicy podkreślali wysoki poziom merytoryczny przeprowadzonych szkoleń ..."

Piotr Kaczmarczyk
Prezes Zarządu
SAGITUM Sp. z o.o.

"... Zajęcia prowadzone były przez osobę posiadającą szeroką wiedzę i duże doświadczenie, co przełożyło się na merytoryczny poziom wykładów, doskonały kontakt z grupami szkoleniowymi, a w konsekwencji na wartość podjętej dyskusji problemowej ..."

Jerzy Ostrowski
Prezes Zarządu
Firma Handlowa "BOZ" S.A.