Wspólnie z uczelniami wyższymi tworzymy nowe kierunki MBA, które wypełniają lukę rynkową, pomiędzy zapotrzebowaniem pracodawców a ofertą edukacyjną uczelni.