Udostępnij!

Doradztwo i badania

Rozmowy o rozwoju pracowników zaczynamy od poznawania celów biznesowych Klientów. Proponujemy rozwiązania edukacyjne, które najlepiej wspierają ich realizację.

Analiza potrzeb

Identyfikacja potrzeb to kluczowy element każdego procesu rozwojowego. Pozwala poznać cele organizacji i kompetencje jej pracowników oraz dostosować całość działań związanych ze szkoleniami do wyzwań, jakie stawiają przed organizacją.

Diagnoza kompetencji

Pozwala sprawdzić na jakim etapie rozwoju znajdują się pracownicy oraz opracować ścieżki rozwojowe, których przejście pomoże im zrealizować postawione cele.

W ramach diagnozy kompetencji wykorzystujemy takie narzędzia jak: Development Centre, symulacje biznesowe oraz autorskie, wystandaryzowane testy HR Fitter badające kompetencje, predyspozycje i wartości w pracy.

EWALUACJA I OCENA EFEKTÓW

Ewaluację rozpoczynamy w momencie projektowania szkoleń. Prowadzimy ją na 4 poziomach modelu Kirkpatricka (poziom reakcji uczestników, poziom wiedzy i umiejętności, postaw i motywacji, zmiany nawyków). Wyniki ewaluacji poddajemy analizie pozwalającej stwierdzić, jakie zmiany dało się odnotować pod wpływem działań rozwojowych.