Udostępnij!
 1. Każdemu uczestnikowi szkolenia organizowanego w formule otwartej w Altkom Akademii, który zapisał się na szkolenie po 1 października 2012 roku, przysługuje prawo powtórnego, bezpłatnego, jednokrotnego uczestnictwa w danym szkoleniu otwartym, bez wskazania przyczyny, aczkolwiek wszelkie krytyczne uwagi na temat reklamacji lub oceny przeprowadzonego szkolenia wyrażone w ankiecie słuchacza będziemy starannie rozpatrywać ze względu na poprawę jakości oferowanych przez nas szkoleń.
 2. Training Assurance (gwarancja powtórzenia szkolenia) przysługuje w ciągu 3 miesięcy od ukończenia szkolenia bądź do pierwszego dostępnego terminu.
 3. Nie jest możliwe uczestnictwo w szkoleniu, które ma zmienioną wersję w stosunku do szkolenia, w którym uczestniczyło się pierwotnie.
 4. Ofertą objęte są szkolenia opublikowane w kalendarium szkoleń z wyłączeniem:
  • szkoleń VMware, Cisco, SAP,
  • udziału w symulacjach biznesowych, 
  • szkoleń autoryzowanych Microsoft z chmurową wersją laboratorium: AI-102, AI-900, AZ-040, AZ-104, AZ-120, AZ-140, AZ-204, AZ-220, AZ-305, AZ-400, AZ-500, AZ-600, AZ-700, AZ-720, AZ-800, AZ-801, AZ-900, DP-080, DP-090, DP-100, DP-203, DP-300, DP-420, DP-500, DP-900, MD-100, MD-101, MD-102, MS-100, MS-101, MS-102, MS-203, MS-220, MS-500, MS-600, MS-700, MS-720, MS-721, MS-740, MS-900, PL-100, PL-200, PL-400, PL-500, PL-600, PL-900, SC-100, SC-200, SC-300, SC-400, MS 55200, MS 55217, MS 55354 - powtórzenie szkolenia wymaga ponownego pokrycia kosztów materiałów.
  • w przypadku szkoleń kończących się egzaminem, takich jak na przykład: PRINCE2®, M_o_R®, P3O®, MoP®, MoV®, MSP®, PRINCE2 Agile®, AgileBA®, Change Management®, AgilePM®, AgilePgM®, RESILIA®, ITIL®, Facylitacja® - oferta Training Assurance obejmuje wyłącznie powtórzenie szkolenia, natomiast przystąpienie do egzaminu końcowego jest odpłatne.
 5. W ramach bezpłatnego, powtórnego udziału w szkoleniu uczestnikowi nie przysługują materiały szkoleniowe dedykowane do tego szkolenia ani certyfikat ukończenia szkolenia.
 6. Zapisy na powtórzenie szkolenia odbywają się zgodnie z Warunkami ogólnymi realizacji szkoleń opublikowanymi na stronie WWW Altkom Akademii.
 7. Rezygnacja z uczestnictwa w powtórnym szkoleniu powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną do osoby ds. kontaktów ze strony Akademii, na minimum 10 dni przed tygodniem, w którym zaplanowane jest szkolenie. W przypadku niedotrzymania tego terminu, obowiązują kary umowne, zgodne z postanowieniami zawartymi w Warunkach ogólnych realizacji szkoleń.
 8. Karty zgłoszenia na szkolenie dostępne są na stronie https://www.altkomakademia.pl/karty-zgloszen.
 9. Na karcie zgłoszenia należy podać dane osoby powtarzającej szkolenie oraz firmy, która kierowała uczestnika na szkolenie, wraz z numerem NIP i niezbędnymi danymi adresowymi, które będą stanowiły podstawę do identyfikacji firmy. Karta zgłoszenia powinna określać termin, czas trwania, miejsce oraz rodzaj i nr ewidencyjny szkolenia otwartego (zgodnie z aktualnym kalendarium).
 10. Altkom Akademia S.A. może odmówić przeprowadzenia lub odwołać szkolenie powtórkowe, w szczególności, gdy będzie to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych.
 11. O przyczynach odmowy lub odwołania szkolenia powtórkowego poinformowane są osoby bezpośrednio zainteresowane szkoleniem. Nastąpi to w najkrótszym możliwym terminie. Jednocześnie zostanie zaproponowany konkretny termin szkolenia w ramach Training Assurance.
 12. Altkom Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu oferty Training Assurance. Zmiany te są na bieżąco publikowane na witrynie internetowej Altkom Akademii.