Udostępnij!
 1. Każdemu uczestnikowi szkolenia organizowanego w formule otwartej w Altkom Akademii, który zapisał się na szkolenie po 1 października 2012 roku, przysługuje prawo powtórnego, bezpłatnego, jednokrotnego uczestnictwa w danym szkoleniu otwartym, bez wskazania przyczyny, aczkolwiek wszelkie krytyczne uwagi na temat reklamacji lub oceny przeprowadzonego szkolenia wyrażone w ankiecie słuchacza będziemy starannie rozpatrywać ze względu na poprawę jakości oferowanych przez nas szkoleń.
 2. Training Assurance (gwarancja powtórzenia szkolenia) przysługuje w ciągu 3 miesięcy od ukończenia szkolenia bądź do pierwszego dostępnego terminu.
 3. Nie jest możliwe uczestnictwo w szkoleniu, które ma zmienioną wersję w stosunku do szkolenia, w którym uczestniczyło się pierwotnie.
 4. Ofertą objęte są szkolenia opublikowane w kalendarium szkoleń z wyłączeniem:
  • szkoleń VMware, Cisco, SAP,
  • udziału w symulacjach biznesowych,
  • szkoleń autoryzowanych Microsoft z chmurową wersją laboratorium (AI-102, DP-100, DP-203, DP-300, DP-420, MD-100, MD-101, MS-100, MS-101, MS-203, MS-500, MS-600, MS-700, MS-720, MS 55200, MS 55217, MS-900, SC-400, PL-100, PL-900, SC-100, SC-200, SC-300) - powtórzenie szkolenia wymaga ponownego pokrycia kosztów materiałów.
  • w przypadku szkoleń autoryzowanych wymagających Microsoft Student Access Pass Codes - powtórka w ramach Training Assurance jest możliwa w ciągu 30 dni od daty zakończenia zajęć. Po upływie 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć powtórka szkolenia jest możliwa, przy czym, aby uzyskać ponownie Microsoft Student Access Pass Codes dla tego szkolenia, uczestnicy muszą uruchomić wersję testową we własnym zakresie. Będzie to wymagało podania numeru telefonu i karty kredytowej.
  • w przypadku szkoleń kończących się egzaminem, takich jak na przykład: PRINCE2®, M_o_R®, P3O®, MoP®, MoV®, MSP®, PRINCE2 Agile®, AgileBA®, Change Management®, AgilePM®, AgilePgM®, RESILIA®, ITIL®, Facylitacja® - oferta Training Assurance obejmuje wyłącznie powtórzenie szkolenia, natomiast przystąpienie do egzaminu końcowego jest odpłatne.
 5. W ramach bezpłatnego, powtórnego udziału w szkoleniu uczestnikowi nie przysługują materiały szkoleniowe dedykowane do tego szkolenia ani certyfikat ukończenia szkolenia.
 6. Zapisy na powtórzenie szkolenia odbywają się zgodnie z Warunkami ogólnymi realizacji szkoleń opublikowanymi na stronie WWW Altkom Akademii.
 7. Rezygnacja z uczestnictwa w powtórnym szkoleniu powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną do osoby ds. kontaktów ze strony Akademii, na minimum 10 dni przed tygodniem, w którym zaplanowane jest szkolenie. W przypadku niedotrzymania tego terminu, obowiązują kary umowne, zgodne z postanowieniami zawartymi w Warunkach ogólnych realizacji szkoleń.
 8. Karty zgłoszenia na szkolenie dostępne są na stronie https://www.altkomakademia.pl/karty-zgloszen.
 9. Na karcie zgłoszenia należy podać dane osoby powtarzającej szkolenie oraz firmy, która kierowała uczestnika na szkolenie, wraz z numerem NIP i niezbędnymi danymi adresowymi, które będą stanowiły podstawę do identyfikacji firmy. Karta zgłoszenia powinna określać termin, czas trwania, miejsce oraz rodzaj i nr ewidencyjny szkolenia otwartego (zgodnie z aktualnym kalendarium).
 10. Altkom Akademia S.A. może odmówić przeprowadzenia lub odwołać szkolenie powtórkowe, w szczególności, gdy będzie to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych.
 11. O przyczynach odmowy lub odwołania szkolenia powtórkowego poinformowane są osoby bezpośrednio zainteresowane szkoleniem. Nastąpi to w najkrótszym możliwym terminie. Jednocześnie zostanie zaproponowany konkretny termin szkolenia w ramach Training Assurance.
 12. Altkom Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu oferty Training Assurance. Zmiany te są na bieżąco publikowane na witrynie internetowej Altkom Akademii.