Udostępnij!

Posiadamy autoryzację Pearson VUE, międzynarodowych organizacji zajmujących się poświadczaniem kwalifikacji zawodowych w dziedzinie IT.

Informacji o egzaminach, które można zdawać w Autoryzowanych Centrach Pearson VUE (PVTC) udzielają Administratorzy egzaminów w ośrodkach.

Aby zapisać się na egzamin w centrum  Pearson VUE, należy skontaktować się z administratorem egzaminów w ośrodku, w którym zdecydowali się Państwo zdawać egzamin. Następnie czytelnie wypełniony formularz Karty zgłoszenia na egzamin wysłać faxem lub zeskanowany pocztą elektroniczną na adres wybranego ośrodka.

Egzaminy Pearson VUE mają postać komputerowych testów wiedzy. Czas trwania zależny jest od rodzaju egzaminu.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem zdawania egzaminów w Autoryzowanym Centrum Testowym.