Szkolenia Altkom AkademiaAltkom Akademia - Zobaczyć więcej

Szkolenia Distance Learning (nauka na odległość, szkolenia online) są skierowane do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

 • Możesz wziąć udział w szkoleniu z każdego miejsca na świecie!
 • Szkolenie odbywa się na żywo – masz stały kontakt z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
 • Używamy najlepszych technologii do wideokonferencji i w pełni dostępnych online środowisk laboratoryjnych.
 • Zapewniamy Ci wsparcie techniczne w zakresie udostępniania i użytkowania oprogramowania niezbędnego do odbycia szkolenia.
 • Gwarantujemy możliwość powtórzenia szkolenia w formule stacjonarnej.

Opinie o szkoleniach DISTANCE LEARNING

Zasady organizacji szkolenia:

Przed szkoleniem

 • Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do Wirtualnej Klasy na portalu edukacyjnym Moja Akademia.
 • Na platformie udostępnione zostaną bezterminowo materiały szkoleniowe, zasoby bazy wiedzy portalu oraz dodatkowe informacje od trenera.
 • Przed szkoleniem nastąpi kontakt z działem IT, który przygotuje uczestnika do odbycia szkolenia na odległość poprzez rozmowę telefoniczną. Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.

Szkolenie

 • Szkolenie zostanie zrealizowane w formule Distance Learning (nauki na odległość).
 • Uczestnik otrzymuje dostęp do swojej Wirtualnej Klasy na portalu Moja Akademia bezterminowo.
 • Godziny szkolenia zostaną ustalone z opiekunem handlowym.
 • Każdy uczestnik otrzyma odpowiednie materiały szkoleniowe.
 • Szkolenie prowadzi trener z doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym w prowadzeniu szkoleń Distance Learning, posiadający odpowiednie certyfikaty.
 • Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają ankiety ewaluacyjne (do wglądu Altkom Akademii).
 • Kursanci otrzymają świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Po szkoleniu

 • Uczestnicy zachowują bezterminowy dostęp do zasobów Mojej Akademii i materiałów szkoleniowych zgromadzonych w Wirtualnej Klasie szkolenia.
 • Uczestnicy mają możliwość kontaktu z członkami grupy, całą społecznością absolwentów szkoleń i trenerów Altkom Akademii.
 • Przez miesiąc od zakończenia szkolenia, słuchacze będą pod specjalną opieką trenera prowadzącego.
 • Platformą do kontaktu z trenerami, grupą i całą społecznością absolwentów jest portal Moja Akademia.

Wymagania ogólne realizacji szkolenia w formule distance learning (online):

 • Komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5.
 • Monitor o rozdzielczości FullHD.
 • Szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 25/5 (download/upload) Mb/s.
 • W przypadku szkoleń z laboratoriami zalecamy: sprzęt wyposażony w dwa ekrany o rozdzielczości minimum HD (lub dwa komputery), kamerę internetową USB, zewnętrzne głośniki lub słuchawki.

Kontakt

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowych wymagań technicznych zostaną przekazane przez opiekuna handlowego po wypełnieniu formularza zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenia realizujemy wyłącznie w formule Distance Learning

Sprawdź