Szkolenia Altkom AkademiaAltkom Akademia - Zobaczyć więcej

Akademia Programowania Altkom odpowiada na potrzeby firm związane z pozyskaniem w krótkim czasie do zespołów projektowych pracowników o wymaganych kompetencjach technicznych, w szczególności programistów najpopularniejszych technologii.

Ofertę kierujemy do szefów działów personalnych i IT firm, posiadających duże zespoły rozwoju aplikacji, dla których utrzymanie ciągłości realizowanych projektów informatycznych ma krytyczne znaczenie biznesowe.

Akademie Programowania sprawdzają się zarówno w przypadku osób otwartych na przekwalifikowanie się jak i programistów chcących nauczyć się nowych języków programowania.

Potwierdzeniem skuteczności szkoleń w ramach Akademii są nasze doświadczenia z realizacji kilkudziesięciu edycji Akademii, w wyniku których ponad 1500 osób z powodzeniem znalazło pracę w nowym zawodzie.

Akademia Programowania to kompletne, sprawdzone w praktyce 13 lub 15 - dniowe intensywne kursy przygotowujące od podstaw do pracy na stanowiskach programistów Java, C++, C#, Front-End-Deweloperów i testerów. Finalny zakres i przebieg szkoleń w ramach Akademii opracowywany jest wspólnie z klientem, tak aby środowisko do nauki nowych umiejętności, było jak najbardziej zbliżone do środowiska przyszłej pracy. W zależności od potrzeb, część merytoryczną szkoleń można uzupełnić na przykład o zwinne metody pracy lub wybrane umiejętności miękkie.

Takie podejście owocuje większą skutecznością szkoleń, lepszym wykorzystaniem nabytej wiedzy oraz obniża stres kursantów po przejściu do zespołu projektowego i rozpoczęciu kodowania.

Zajęcia w ramach Akademii prowadzą wykładowcy posiadający doświadczenie w nauczaniu programowania od podstaw.

 1. Analiza – poznanie potrzeb Klienta, zdefiniowanie celu programu edukacyjnego i spodziewanych efektów, w szczególności określenie:
  • liczby wakatów do wypełnienia
  • listy kluczowych i uzupełniających kompetencji
  • czasu przygotowania pracowników do pracy w projekcie
 2. Rekomendacja  – wypracowanie propozycji najlepiej realizującej cele klienta, w tym określenie:
  • zakresu merytorycznego programu Akademii
  • wykorzystanych narzędzi diagnozy, metodyk i technik szkoleniowych
  • zasad weryfikowania umiejętności przed i po programie
  • sposobu raportowania postępów prac i opisu uzasadnienia rekomendacji
  • prognozowanej skuteczności Akademii
  • liczby uczestników Akademii
  • terminu zrekrutowania przez Klienta uczestników programu
  • terminu rozpoczęcia i zakończenia szkoleń
 3. Wykonanie – po przyjęciu przez Klienta naszej rekomendacji i akceptacji terminów przystępujemy do etapu realizacji programu, który obejmuje:
  • test wstępny
  • zaplanowane szkolenia i warsztaty
  • cykliczne spotkania z Klientem, podsumowujące dany etap szkoleń
  • test końcowy
  • rekomendacja kandydatów do pracy wraz z opisem uczestników i uzasadnieniem wyboru.

Akademia Programowania Altkom daje firmom możliwość stworzenia własnego, powtarzalnego systemu pozyskiwania pracowników do realizacji bieżących projektów IT i tym samym uniezależnienie się od trudnej sytuacji na rynku pracy informatyków.

Akademia Programowania to także:

 • Wiarygodne, sprawdzone planowanie zasobów do projektów
 • Przewidywalne, z góry ustalone koszty i czas pozyskania pracowników o potrzebnych umiejętnościach technicznych
 • Ograniczenie do minimum  ryzyka związanego z opóźnieniem w projektach
 • Zyskanie lojalnych i bardziej zmotywowanych do pracy pracowników
 • Obniżenie kosztów realizowanych projektów informatycznych

Paweł Bąkowski
Business Development Manager
w obszarze Inżynierii Oprogramowania
pawel.bakowski@altkom.pl

"O sukcesie rynkowym firm, decyduje dziś ich zdolność szybkiego i skutecznego pozyskiwania specjalistów IT do realizowanych projektów. Nie chodzi tu o sukces pojedynczych rekrutacji, ale długofalowe strategie i pomysły, zapewniające stały dopływ pracowników o pożądanych kompetencjach. Takie właśnie założenie przyjęliśmy tworząc Akademie Programowania Altkom – wypracować sprawdzaną i powtarzalną koncepcję dostarczania pracowników o potrzebnych umiejętnościach technicznych w przewidywalnym czasie i kosztach bez ryzyka niepowodzenia.

Kilkadziesiąt zrealizowanych z naszymi Klientami edycji Akademii, kilkuset przygotowanych do pracy w nowej roli programistów, analityków i testerów – to mocna referencja dla Akademii i dowód na to, że oferujemy produkt, dzięki któremu problemy naszych Klientów związane z brakiem specjalistów IT zostaną z sukcesem rozwiązane."

Szkolenia realizujemy wyłącznie w formule Distance Learning

Sprawdź