Webinaria: Kompetencje menedzerskie i rozwoj osobisty | Kompetencje lidera | Zarzadzanie zespolem91 | Rozwoj osobisty

Style przywództwa – cechy prawdziwego lidera

Omawiane zagadnienia podczas sesji

  1. Czym jest przywództwo
  2. Teorie przywództwa
  3. Paradygmaty przywództwa: klasyczne, transakcyjne, wizjonerskie i organiczne
  4. Model Przywództwa Sytuacyjnego Herseya/Blancharda i jego implikacje w zarządzaniu
  5. Przywództwo przez małe i duże "P"