Webinaria: Zarzadzanie projektami | Zarzadzanie zespolem | Prince2 agile | Prince2 | Zwinne zarzadzanie | Prince2 agile 2

Struktura zespołu w hybrydowym podejściu do projektu