Webinaria: Zarzadzanie projektami | Prince2 agile

Elementy zarządzania zwinnego w tradycyjnym podejściu do projektów na podstawie PRINCE2® Agile

Udostępnij!

Podejście PRINCE2® Agile jest jedną z najbardziej popularnych metodyk hybrydowego zarządzania  projektami. Projekt jest organizowany i zarządzany w sposób oparty na podejściu klasycznym, jednak z uwagi na otoczenie biznesowe firmy chcą osiągnąć większą zdolność do efektywnego wprowadzania zmian. Podejście hybrydowe pozwala na zachowanie znanych i często stosowanych standardów zarządzania projektami przy jednoczesnej  elastyczności i responsywności.

Większość menedżerów uczy się zarządzania projektami na bazie podejścia klasycznego, ale coraz częściej wymaga się od nich większej elastyczności i umiejętności szybkiego adoptowania zmian. Biznes lub właściciel projektu ma problemy z opisaniem produktu końcowego. Dlatego właśnie podejście PRINCE2® Agile może okazać się bardzo dobrym wyborem. Dzięki jego zastosowaniu będziesz mógł szybciej adoptować zmiany i jednocześnie pracować bez informacji na temat każdego szczegółu rozwiązania.

Webinarium przeznaczone jest dla menedżerów pracujących w klasycznych podejściach do projektów, którzy zauważają konieczność zmiany podejścia. Dla osób, które są zainteresowane wdrażaniem łączonych podejść, dzięki czemu nie rezygnują z rygoru podejść klasycznych, jednak z możliwością  szybkiego wprowadzania zmian.

 

AGENDA: 

  1. Wyzwania na rynku zarządzania projektami
  2. Gdzie podejścia tradycyjne nie radzą sobie z obfitością zmian w obecnej rzeczywistości
  3. Elementy podejścia zwinnego możliwe do wdrożenia do środowiska projektów tradycyjnych
  4. Podejście hybrydowe zamiast tradycyjnego – wady i zalety
  5. Jak szybko przejść na zarządzanie hybrydowe