Webinaria: Systemy cisco | Cisco

Organizacja wideokonferencji i szkoleń z użyciem Cisco Webex

Udostępnij!

Rynek oferuje wiele rozwiązań umożliwiających współpracę zespołową, spotkania online i wideokonferencje – ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w obecnych warunkach masowego rozpowszechnienia
się pracy zdalnej.

Przed dokonaniem wyboru najlepszego oprogramowania dla własnej organizacji, warto dokładnie poznać potencjał i możliwości różnych produktów. Zapraszamy na seminarium o Cisco Webex – narzędziu stworzonym przez Cisco, światowego giganta w dziedzinie technologii sieciowych.

Agenda
  • Omówienie produktu Cisco Webex
  • Harmonogramowanie sesji wideokonferencyjnej
  • Podłączanie się do sesji Webex
  • Korzystanie z narzędzia Cisco Meetings do komunikacji wideo oraz udostępniania pulpitu użytkownika
  • Omówienie funkcjonalności Webex Free – jakie ma ograniczenia i jak uzyskać dostęp?