Blog: Zarzadzanie uslugami it | Uslugi chmury obliczeniowej | Systemy cisco | Cyberbezpieczenstwo | Techniki programowania altkom akademia | Narzedzia devops 2 | Jezyki programowania i srodowiska programistyczne

Dlaczego warto realizować certyfikaty IT? Wyniki 2021 Value of IT Certification Report Pearson Vue.

Dlaczego warto realizować certyfikaty IT? Wyniki 2021 Value of IT Certification Report Pearson Vue.
  • 2 648 views

Czy w 2022 roku, po doświadczeniu pandemii i rozpowszechnieniu się pracy zdalnej, certyfikaty w świecie IT jeszcze się liczą? Czy jako zainteresowani własnym rozwojem zawodowym specjaliści oraz inwestujący w optymalne rozwiązania biznes możemy spodziewać się po nich wymiernych, korzystnych skutków? Opublikowany właśnie najnowszy raport globalnego centrum egzaminacyjnego Pearson Vue, 2021 Value of IT Certification Report, nie pozostawia najmniejszych wątpliwości – na oba pytania należy odpowiedzieć twierdząco.

Udostępnij!

Dlaczego warto realizować certyfikaty IT? Wyniki 2021 Value of IT Certification Report Pearson Vue.

 

Pearson Vue – sprawdzona marka egzaminacyjna.

O renomie i profesjonalizmie Pearson Vue najlepiej świadczą liczby; firma posiada 5 tys. jednostek egzaminacyjnych w ponad 180 państwach i przeprowadza ponad 16 milionów egzaminów rocznie, dostarczając testy w aż 47 wersjach językowych[1]. Omawiany raport podsumowuje badanie zawierające wypowiedzi ponad 29 tys. respondentów pochodzących z rozmaitych części świata, którzy w ciągu poprzedniego roku zdobyli oficjalne certyfikaty z branży technologii informatycznych[2]. Zgromadzone wyniki zapewniają nam wgląd w motywacje towarzyszące osobom podejmującym się certyfikacji oraz – co może jeszcze ciekawsze – pozwalają dowiedzieć się, co o certyfikatach sądzą menedżerowie i pracodawcy. Bez dwóch zdań jest o czym poczytać!

 

Korzyści dla pracowników.

Czego poszukujemy, decydując się na egzaminy certyfikujące z poszczególnych obszarów zawodowych i jakie korzyści mamy nadzieję uzyskać? Poza dążeniem do większej satysfakcji zawodowej i kreowaniem własnej marki osobistej w oczach współpracowników, nadal bardzo ważną rolę odgrywają ambicje dotyczące awansu oraz wzrostu wynagrodzenia. Jak się okazuje, certyfikaty wykazują pod tym względem wymierną skuteczność. Zwiększonymi zarobkami po uzyskaniu upragnionego dokumentu mogło pochwalić się aż 28% ankietowanych; gdyby nie pandemia i związane z nią zawirowania na rynku pracy, odsetek ten byłby prawdopodobnie znacznie wyższy[3]. Co więcej, tempo wspinania się w górę po drabinie dochodowej jest stosunkowo szybkie. Spośród osób nagrodzonych przez swoich pracodawców podwyżkami, aż 55% otrzymało je w ciągu trzech miesięcy po zdobyciu certyfikatu, na przestrzeni pół roku natomiast liczba ta wzrosła do aż 77%[4]. Na tym jednak zalety certyfikacji się nie kończą. Potwierdzony przez dostawcę technologii lub metodyki oraz firmę szkoleniową „papierek” to przepustka nie tylko do lepszych pieniędzy, ale również nowych, bardziej atrakcyjnych perspektyw we własnej karierze. 21% badanych uzyskało awans na wyższe stanowisko, z kolei 23% znalazło nowe, odpowiadające swoim aspiracjom, miejsce zatrudnienia[5]. Jeszcze bardziej optymistycznie prezentują się rezultaty z zakresu często niedocenianych, ale bardzo istotnych czynników miękkich. 76% respondentów stwierdziło, że od pomyślnego zdania egzaminów cieszy się większym szacunkiem innych osób w organizacji, natomiast aż 91% zadeklarowało większą pewność siebie[6]. Wnioski płynące z przytoczonych powyżej danych są chyba oczywiste dla każdego  – planując swój rozwój, warto postawić na certyfikaty!

 

Korzyści dla biznesu.

Znamy już perspektywę pracowników, co natomiast z drugą stroną równania? Jak udowadnia 2021 Value of IT Certification Report, certyfikaty IT to klasyczny przykład transakcji win-win, w której zadowoleni są wszyscy interesariusze. Zwiększona produktywność, wyższa jakość wykonywanej pracy oraz innowacyjność to korzyści dla firmy, które od razu rzucają się w oczy. Pracodawcy dostrzegają także pozytywny wpływ certyfikowanych podwładnych na pozostałych członków zespołu, którym ci pierwsi mogą służyć pomocą i podsuwać inspirujące rozwiązania, podnosząc w ten sposób całościową efektywność. Aby nie pozostawać gołosłownym, przytoczmy jeszcze raz odpowiednie dane liczbowe. Na wzrost jakości pracy dzięki certyfikatom zwróciło uwagę 81% ankietowanych, 77% z kolei zauważyło pozytywne oddziaływanie w sferze innowacji oraz usprawniania zachodzących w organizacji procesów biznesowych[7]. Wiedza zdobyta podczas przygotowań do egzaminów certyfikujących umożliwia pracownikom wykonywanie zadań i obejmowanie funkcji, które wcześniej pozostawały poza ich zasięgiem – takie następstwo procesu edukacyjnego potwierdziło 75% uczestniczących w badaniu osób[8]. Nietrudno domyślić się, że dla firm jest to bardzo opłacalny scenariusz, pozwalający uniknąć m.in. dużych kosztów związanych z rekrutacją i wdrażaniem nowych specjalistów. Przeszkoleni, certyfikowani fachowcy na pokładzie to wreszcie coś, o co chodzi każdemu przedsiębiorstwu, a więc po prostu wyższa rentowność. Jak oszacowano na łamach przytaczanego w raporcie Pearson Vue 2020 IT Skills and Salary Report Global Knowledge, przewidywany ROI (Return on Investment – zwrot z inwestycji) w przypadku jednego posiadającego certyfikat pracownika wynosi ok. 10 tys. dolarów[9]. Krótkie ćwiczenie umysłowe, czyli przemnożenie tej kwoty przez liczbę podwładnych, może uzmysłowić biznesowi skalę potencjalnych zysków.

 

Certyfikaty mają sens.

Przeglądając 2021 Value of IT Certification Report możemy być pewni jednego; certyfikaty IT były, są i w dającej się przewidzieć przyszłości będą hot, stanowiąc wartościową inwestycję zarówno dla podnoszących kwalifikacje pracowników i specjalistów, jak i dla firm. Zapowiadane przez Pearson Vue kolejne publikacje w większym stopniu skoncentrują się na korzyściach pracodawców[10], z następnych edycji raportu dowiemy się zatem jeszcze więcej o pozytywnych biznesowych skutkach związanych z oficjalnymi ścieżkami kształcenia w obszarze technologii informatycznych. Zostańcie z Pearson Vue, zostańcie z nami i zdobywajcie certyfikaty, bo naprawdę się opłaca!

 

[1] About Pearson VUE https://home.pearsonvue.com/About.aspx [dostęp:26.05.2022]

[2] 2021 Value of IT Certification Report, s. 2 2021-report (pearsonvue.com)  [dostęp: 26.05.2022]

[3] Tamże, s. 9.  2021-report (pearsonvue.com)  [dostęp: 27.05.2022]

[4] Tamże, s.10. 2021-report (pearsonvue.com)  [dostęp: 27.05.2022]

[5] Tamże, s.14.  2021-report (pearsonvue.com)  [dostęp: 27.05.2022]

[6]  Tamże, s.15.  2021-report (pearsonvue.com)  [dostęp: 27.05.2022]

[7] Tamże, s.17.  2021-report (pearsonvue.com)  [dostęp: 27.05.2022]

[8] Tamże, s.17.  2021-report (pearsonvue.com)  [dostęp: 27.05.2022]

[9] Tamże, s.17.  2021-report (pearsonvue.com)  [dostęp: 27.05.2022]

[10] Tamże, s.17.  2021-report (pearsonvue.com) [dostęp:30.05.2022]

 

Bibliografia:

  1. 2021 Value of IT Certification Report, 2021-report (pearsonvue.com) dostęp: 30.05.2022
  2. About Pearson VUE https://home.pearsonvue.com/About.aspx dostęp:26.05.2022