Webinaria: Zarzadzanie projektami | Prince2

Jak przygotować Zespół do pracy w projekcie realizowanym wg PRINCE2®?

Udostępnij!

1. Jak przygotować grunt do wdrożenia metodyki
2. Jakie problemy napotykamy, gdy trzeba poprowadzić projekt metodycznie
3. Dostosowanie metodyki – jak uniknąć horroru
4. Symulacja w kilku słowach — co się dzieje w trakcie
5. Jak to zaplanować i kiedy realizować.

Agenda spotkania

  1. Jak przygotować grunt do wdrożenia metodyki
  2. Jakie problemy napotykamy, gdy trzeba poprowadzić metodycznie projekt
  3. Dostosowanie metodyki - jak uniknąć horroru
  4. Symulacja w kilku słowach - co się dzieje w trakcie
  5. Jak to zaplanować i kiedy realizować