Pobierz kartę szkolenia

Efektywna współpraca w zespole z wykorzystaniem Talentów Gallupa (Clifton Strenghts)

kod szkolenia: HR-PM-ZE / TG_PL

Pakiety e-learning

Badanie Clifton Strenghts, zwane potocznie „Testem Gallupa”, jest to narzędzie oceny osobowości, z punktu widzenia psychologii pozytywnej. Mierzy obecność 34 cech, zwanych talentami. Ich poznanie jest podstawą do rozwoju mocnych stron, ale także do lepszego zrozumienia swojej roli w zespole i dzięki temu wzmocnienia współpracy z innymi i efektywnego wykorzystania zasobów zespołu.

Dzięki projektowi, każdy z uczestników ma szansę na poznanie swoich 5 dominujących talentów i zrozumienie jak może je wykorzystać w swojej pracy, ale także w relacjach ze współpracownikami. Po pracy indywidualnej, członkowie zespołu lub współpracownicy, mają możliwość przyjrzenia się mapie talentów w swojej grupie i zastanowienia się, jak je najefektywniej wykorzystać w kontekście realizowanych zadań i stawianych przez organizację celów.

Szkolenie do realizacji tylko w formule zamkniętej.

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Managerowie, zespoły, współpracownicy, zespoły projektowe

 • Wzajemne poznanie swoich talentów i mocnych stron.
 • Lepsza współpraca w ramach wspólnie realizowanych projektów.
 • Zwiększona efektywność realizacji zadań i celów zespołu.
 • Wzmocnienie relacji w zespole.
 • Integracja zespołu.
 • Lepsze poznanie siebie i swoich potrzeb w kontekście swojej roli zawodowej.

Wykonanie badania. Gotowość do wykonania badania i pracy ze swoimi talentami oraz otwartość na pracę w grupie.

 

język materiałów: polski

język szkolenia: polski

 1. Praca indywidualna (30 min. – wykonanie badania, 1,5 godz. – sesja)
 • Wykonanie badania
 • Indywidualne sesje coachingowe, bazujące na raporcie po badaniu.

 

 1. Szkolenie dla zespołu/współpracowników (1 dzień szkoleniowy)
 • Pogłębienie wiedzy o talentach – follow – up po konsultacjach indywidualnych
 • Mapa talentów w zespole
 • Dynamika talentów w zespole, jak się wspierać?
 • Nasza osobowość a współpraca i komunikacja
 • Nasz zespół – wyzwania w kontekście celów organizacji a talenty
 • Jak talenty mogą wspierać Was w codziennej pracy?
 • Plan rozwoju moich talentów