Pobierz kartę szkolenia

CAPM® Exam Prep - autoryzowane szkolenie przygotowujące do egzaminu

kod szkolenia: ZP-CAPM / PL DL 3d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 3 dni |  24h|  12.08 13.08 14.08
2 200,00 PLN + 23% VAT (2 706,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 200,00 PLN
czas trwania 3 dni |  24h|  27.11 28.11 29.11
2 200,00 PLN + 23% VAT (2 706,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 200,00 PLN
2 200,00 PLN 2 706,00 PLN brutto

Szkolenie przygotowuje uczestników do zdobycia certyfikatu Certified Associate in Project Management (CAPM)® i jest przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć większą odpowiedzialność lub dodać umiejętności zarządzania projektami do swojej obecnej roli. Certyfikacja CAPM® jest dla praktyków, którzy są zainteresowani lub dopiero rozpoczynają karierę w zarządzaniu projektami, a także członkom zespołów projektowych, którzy chcą wykazać się wiedzą w zakresie zarządzania projektami. Certyfikat ten wskazuje na znajomość typowych praktyk stosowanych przez kierownika projektu na poziomie podstawowym, zgodnie z opisem treści egzaminu CAPM® . Kurs został oparty o najnowszą podstawę egzaminacyjną PMI, uwzgledniającą Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) 7th edition. 

 

Osoby posiadające certyfikat CAPM® wnoszą specjalistyczne umiejętności do zespołu projektowego oparte o najlepsze praktyki PMI. Osoby, które nie mają doświadczenia projektowego, ale są zainteresowane zarządzaniem projektami, mogą również skorzystać z tego certyfikatu, wykazując się swoją wiedzą zawodową. Wiedzę tę można zastosować w praktyce, rozwijając kompetencje zarządzania projektami. Posiadacze certyfikatu CAPM® cieszą się wysokim uznaniem na rynku pracy.

Dodatkowo uczestnicy otrzymują 23 PDU – PDU są jednostkami wymaganymi do uzyskania/utrzymania certyfikatu.

 

Wytyczne dotyczące egzaminu CAPM® są dostępne pod adresem https://www.pmi.org/certifications/certified-associate-capm

Aby pomyślnie przejść to szkolenie, należy znać podstawowe pojęcia oraz mieć doświadczenie w obszarze zarządzania projektami.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • Egzamin: angielski

w cenie szkolenia uczestnicy otrzymują: 

 • dostęp do autoryzowanych materiałów szkoleniowych 
 • dostęp do dedykowanego portalu wiedzy – CHOICE.

Uwaga: Cena nie zawiera egzaminu oraz podręcznika PMBOK® Guide

Moduł I: Podstawy i  główne koncepcje zarządzania projektami

 1. Cykl życia i procesy zachodzące w projekcie:
 • Program i portfolio
 • Projekt i działalność operacyjna
 • Podejście adaptacyjne i predykcyjne
 • Elementy projektu  – ryzyka, zagadnienia i ograniczenia
 • Zakres projektu
 • Projekt jako motor zmian
 • Etyka w zarządzaniu projektami
 1. Planowanie projektu:
 • Koszt, jakość i zakres – trójkąt ograniczeń
 • Produkt projektu a plan projektu
 • Elementy planu – kamienie milowe i zadania projektowe
 • Planowanie zasobów
 • Wpływ ryzyka na plany
 • Zamykanie lub transfer projektu
 1. Role i odpowiedzialności w projekcie:
 • Project Manager a Project Sponsor
 • Project Team a Project Sponsor
 • Rola i zadania Project Managera
 • Przewodzenie a zarządzanie
 • Umiejętności społeczne – inteligencja emocjonalna i aktywne słuchanie w zarządzaniu projektem
 1. Dostarczanie projektu:
 • Aplikowanie strategii zarządzania (ryzyko, komunikacja itp.)
 • Inicjowanie projektu i planowanie korzyści
 • Techniki rozwiązywania problemów
 • Efektywne spotkania
 • Narzędzia problem solving – burze mózgów, grupy fokusowe, standup meetings

Moduł II: Metodyki predykcyjne

 1. Kiedy używać podejść predykcyjnych:
 • Struktura organizacji a metoda zarzadzania
 • Określanie zadań w procesach zarządzania projektami
 • Różnice pomiędzy poszczególnymi komponentami projektu
 1. Budowanie planu zarządzania projektem:
 • Metoda ścieżki krytycznej
 • Obliczanie odchyłek na harmonogramie
 • WBS
 • Pakiety zadań
 • Plan zarzadzania jakością
 • Plan zarzadzania integracją projektu
 1. Znaczenie dokumentacji w projektach predykcyjnych:
 • Artefakty w projektach predykcyjnych
 • Obliczanie odchyłek kosztów i harmonogramu

Moduł III: Metody zwinne

 1. Kiedy stosować metody zwinne:
 • Zalety i wady podejść predykcyjnych i adaptacyjnych
 • Agile w organizacjach – kluczowe czynniki sukcesu wdrożenia
 • Elementy organizacji przydatne w zwinny zarządzaniu
 1. Planowanie zwinne:
 • Jednostki estymacyjne
 • Przejście z WBS do palowania iteracyjnego
 • Monitorowanie postępu projektów zwinnych a kaskadowych
 1. Monitorowanie i kontrola:
 • Artefakty używane w projektach zwinnych
 1. Podejścia zwinne:
 • Scrum, Kanban, XP
 1. Realizacja projektów zwinnych:
 • User stories i zadania developerskie
 • Metody priorytetyzacja zadań w projektach zwinnych

Moduł IV: Analiza biznesowa przedsięwzięcia

 1. Role i odpowiedzialności w analizie biznesowej:
 • Interesariusze (Proces Owner, Proces Manager, Product Owner itp.)
 • Zarządzanie interesariuszami
 • Role wewnętrzne i zewnętrzne
 1. Komunikacja z interesariuszami:
 • Dobór kanału komunikacyjnego
 • Rola komunikacji we współpracy pomiędzy zespołami
 1. Zbieranie wymagań:
 • Dobór narzędzi
 • Zbieranie wymagań w różnych sytuacjach projektowych
 • Matryca wymagań i product backlogu
 1. Mapy produktowe:
 • Stosowanie map produktowych w projektach
 • Części składowe map produktowych
 1. Weryfikacja wymagań podczas realizacji produktu:
 • Kryteria akceptacji
 • Definicja ukończenia