Pobierz kartę szkolenia

Analiza danych w Pythonie – poziom podstawowy

kod szkolenia: PYTH_ANALIZA_PODST / PL AA 3d

Pakiety e-learning

Szkolenie: Podstawy analizy danych Python - Poziom podstawowy
Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 3 dni |  21h|  24.07 25.07 26.07
2 850,00 PLN + 23% VAT (3 505,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  28.08 29.08 30.08
2 850,00 PLN + 23% VAT (3 505,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  25.09 26.09 27.09
2 850,00 PLN + 23% VAT (3 505,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  23.10 24.10 25.10
2 850,00 PLN + 23% VAT (3 505,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  27.11 28.11 29.11
2 850,00 PLN + 23% VAT (3 505,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
2 850,00 PLN 3 505,50 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać podstawowe metody analizy danych w języku Python.

Uczestnicy szkolenia zdobędą, ugruntują lub wzbogacą swoją wiedzę z zakresu analizy danych. Zapoznają się z podstawami środowiska PyCharm oraz dwoma głównymi pakietami do operacji na danych – NumPy oraz pandas. Słuchacze dowiedzą się, jak przygotować dane, aby były gotowe do dalszego modelowania z użyciem uczenia maszynowego oraz poznają podstawowe metody ich wizualizacji. Kontynuację szkolenia stanowi kurs „Analiza danych w Pythonie – poziom średniozaawansowany”.

Python na poziomie podstawowym

 • Szkolenie: polski
 1. Wprowadzenie

  • Podstawowe statystyki
  • Typy danych
  • Problemy z danymi
  • Tworzenie nowego projektu w środowisku PyCharm
  • Import bibliotek
  • Przegląd podstawowej funkcjonalności środowiska
 2. Podstawy NumPy

  • Wektory, macierze, tensory
  • Generowanie liczb pseudolosowych
  • Tworzenie tablic
  • Właściwości tablicy, konwersja typów
  • Działania na indeksach
  • Operacje arytmetyczne i logiczne na tablicach
  • Zmiana rozmiaru i łączenie tablic
  • Agregacja danych
  • Płytkie i głębokie kopiowanie
  • Wbudowane funkcje
  • Sortowanie tablic       
 3. Podstawy pandas

  • Seria i ramka danych
  • Indeksy i kolumny
  • Tworzenie obiektów
  • Import danych (excel, csv)
  • Zapis danych
  • Atrybuty ramki
  • Dodawanie i usuwanie wierszy
  • Indeksery
  • Filtracja danych
  • Operacje na ramce
  • Grupowanie i agregacja
 4. Analiza eksploracyjna i przygotowanie danych

  • Typy i rozmiar danych
  • Statystyki
  • Kodowanie danych
  • Rodzaje braków danych
  • Wykrywanie braków danych
  • Podstawowe metody uzupełniania braków danych
  • Niespójności w danych
  • Wartości odstające
  • Korelacja danych
  • Standaryzacja i skalowanie
 5. Wizualizacja danych w pakiecie Matplotlib

  • Konfiguracja wykresów
  • Podwykresy    
  • Wykres liniowy
  • Wykres rozrzutu
  • Histogram
  • Wykres słupkowy
  • Diagram kołowy
  • Heatmap
  • Wyświetlanie obrazów