Pobierz kartę szkolenia

Zarządzanie finansami w projektach

kod szkolenia: ZP-ZFP / PL DL 2d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 2 dni |  14h|  22.08 23.08
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  10.10 11.10
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  05.12 06.12
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
1 600,00 PLN 1 968,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do doświadczonych kierowników projektów oraz osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji o uruchomieniu, finansowaniu i kosztach projektu: kierownictwa przedsiębiorstw i organizacji oraz sponsorów, którzy chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania projektami w kontekście zarządzania finansami projektu.

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania finansami w projekcie wynikającą z praktycznych doświadczeń z projektów oraz będą mogli zastosować zdobyte umiejętności, poznane techniki i narzędzia na przykładowych projektach odnośnie ich opłacalności finansowej, szacowania jak i kontroli kosztów w trakcie realizacji. Szkolenie umożliwia zdobycie punktów PDU w ramach certyfikacji PMI.

Przydatna w trakcie szkolenia będzie ogólna wiedza na temat zarządzania projektami, doświadczenia osobiste w prowadzeniu projektów na etapie tworzenia budżetu, czy wykonywania studium wykonywalności. Szkolenie odwołuje się do standardu PMBOK® Guide oraz PRINCE2®.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Wprowadzenie
  • Cel zarządzania finansami w projekcie
  • Procesy zarządzania kosztami w projekcie
 2. Szacowanie Kosztów
  • Typy estymacji kosztów
  • Podział kosztów w projekcie
  • Koszty OPEX/CAPEX
  • Metody porównawcze
  • Metody parametryczne
  • Szacowanie oddolne
  • Aproksymacja PERT
  • Ryzyko szacowania kosztów
  • Plan bazowy kosztów
 3. Analiza finansowa projektów
  • Wartość przyszła i obecna
  • Próg rentowności
  • Okres zwrotu projektu
  • Przepływy pieniężne w projekcie
  • Wartość zaktualizowana netto NPV
  • Wybór projektu a ryzyko inwestycji
  • Ocena projektów
  • Analiza wrażliwości
  • Analiza CBA
  • Finansowa a ekonomiczna wartość netto
 4. Określanie budżetu
  • Kodowanie kosztów wg SPP
  • Budżet projektu
  • Rezerwa budżetu
  • Plan bazowy kosztów
  • Zarządzanie płynnością
 5. Kontrolowanie kosztów
  • Cele monitorowania i kontroli
  • Standardowa metoda kontroli realizacji projektu
  • Metoda wartości wypracowanej
  • Tolerancja kosztowa
 6. Podsumowanie