Pobierz kartę szkolenia

Tworzenie aplikacji webowych w Django

kod szkolenia: PYTH_DJANGO_1 / PL AA 3d

Pakiety e-learning

Szkolenie: Tworzenie aplikacji webowych w Django
Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 3 dni |  21h|  08.07 09.07 10.07
2 850,00 PLN + 23% VAT (3 505,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 850,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  21.08 22.08 23.08
2 850,00 PLN + 23% VAT (3 505,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 850,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  02.10 03.10 04.10
2 850,00 PLN + 23% VAT (3 505,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 850,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  27.11 28.11 29.11
2 850,00 PLN + 23% VAT (3 505,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 850,00 PLN
2 850,00 PLN 3 505,50 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zdobyć wiedzę w zakresie tworzenia Aplikacji Webowych, zarówno w ich klasycznej konwencji (z użyciem szablonów) jak i w zakresie projektowania oraz budowy REST API, z użyciem frameworka Django.

Uczestnicy szkolenia poznają framework Django – jedno z najpopularniejszych dziś narzędzi służących budowie aplikacji webowych (znane aplikacje zbudowane w oparciu o Django – np. YouTube, Instagram, Spotify). Podczas szkolenia słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie projektowania architektury takich systemów, oraz w oparciu o framework Django zbudują nowoczesny, działający serwis z wykorzystaniem Django Admin, ORM, systemu widoków, szablonów i formularzy. Podczas szkolenia omówione zostaną również podstawy Django Rest Framework służącego do efektywnego tworzenia API.

Wymagana podstawowa znajomość języka Python (PYTH01. Sugerowana wiedza na poziomie średnio-zaawansowanym (PYTH02) Podstawowa wiedza z zakresu: HTML / CSS / Javascript / SQL

 • Szkolenie: polski
 1. Wstęp

  • Python –instalacja i konfiguracja zmiennych środowiskowych
  • Framework –koncepcja oraz definicje
  • Projekt –inicjalizacja, oraz omówienie struktury
  • Wstępna konfiguracja projektu
  • Django Admin
  • Tworzenie aplikacji
  • Routing
  • Widoki
  • Modele
 2. Django ORM  

  • ORM
  • Modele -rozwinięcie
  • Migracje
  • Wstęp do personalizacji Panelu Administracyjnego
  • Relacje
 3. Widoki

  • Routing –rozwinięcie
  • Podstawy HTTP (Request / Response)
  • Zaawansowana konfiguracja widoków
  • Wyprowadzanie danych z Modeli do Widoków
  • POST, GET, odbiór danych z URL
 4. Szablony

  • Konfiguracja Systemu szablonów Django, Struktura drzewa katalogów
  • Wyprowadzanie Plików Szablonów, Szablony zagnieżdżone
  • Zmienne, pętle, funkcje, instrukcje wbudowane
  • Pliki Statyczne, Pliki Media
  • Efektywne tworzenie layoutu strony z wykorzystaniem Bootstrap
 5. Komponenty Django –Formularze

  • Zapis i Aktualizacja
  • Walidacja Formularzy, bezpieczeństwo
  • Przekierowania
 6. Wstęp do Django REST Framework
 7. Przygotowanie do publikacji w sieci