Pobierz kartę szkolenia

Python dla administratorów systemów LUW

kod szkolenia: PYTH_LUW / PL AA 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie: Python dla administratorów systemów LUW
Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 5 dni |  35h|  19.08 20.08 21.08 22.08 23.08
4 100,00 PLN + 23% VAT (5 043,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  14.10 15.10 16.10 17.10 18.10
4 100,00 PLN + 23% VAT (5 043,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  09.12 10.12 11.12 12.12 13.12
4 100,00 PLN + 23% VAT (5 043,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
4 100,00 PLN 5 043,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do osób chcących nauczyć się tworzenia skryptów do automatyzacji zadań na urządzeniach opartych o środowiska LUW przy użyciu języka Python.

Biegłość w tworzeniu skryptów w języku Python pozwala na automatyzację żmudnych zadań administracyjnych zwiększając efektywność i jakość pracy administratorów systemów. Język Python zapewnia bogaty zestaw narzędzi do integracji z technologiami występującymi w środowiskach Linux i Windows.

 • Znajomość środowiska Linux/Windows
 • Umiejętność analitycznego myślenia.

Rekomendowana bibliografia:
"Python for Unix and Linux System Administrator" – Autor: Noab Gift & Jeremy M. Jones

 • Szkolenie: polski

Metoda szkolenia:

 • Warsztat + wykład
 1. Wstęp

  • Cel szkolenia
  • Charakterystyka języka Python
  • Środowisko programistyczne – PyCharm, VisualStudio Code czy inne?
  • Uruchamiania programów w Python

   • w środowisku Windows
   • w środowisku Linux
 2. Podstawy języka Python

  • Podstawowe właściwości języka
  • Składnia
  • Podstawowe typy danych
  • Struktury danych
  • Instrukcje warunkowe i pętle
  • Funkcje
  • Obiekty
  • Obsługa błędów i asercje
  • Moduły, pakiety i importowanie
  • Biblioteki podstawowe
  • Elementy programowania funkcyjnego
 3. Przetwarzanie tekstu

  • Podstawowe operacje na tekstach
  • Wczytywanie i parsowanie plików tekstowych – context managers
  • Wyrażenia regularne
  • Strumieniowe przetwarzanie plików tekstowych
 4. System plików i dane

  • Interakcja z systemem plików:

   • Parsowanie drzewa katalogów
   • Podstawowe operacje na plikach
   • Prawa dostępu
   • Przetwarzanie ścieżek systemowych
  • Interakcja z danymi – przegląd formatów i dostępnych bibliotek
  • Serializacja danych – formaty pickle, JSON, XML i inne
  • Archiwizacja i kompresowanie
 5. Przetwarzanie współbieżne i rozproszona dystrybucja zadań

  • Wykonywanie innych programów z Pythona
  • Programy wielowątkowe i wieloprocesowe – przegląd problemów i rozwiązań
  • Dystrybucja zadań na wiele procesów – multiprocessing, concurrent.futures i celery
 6. Sieci

  • FTP / SFTP / SCP
  • Email – konstrukcja wiadomości i protokoły SMTP, POP3 i IMAP
  • Protokół http i serwisy REST
  • SSH i telnet – paramiko
  • Komunikacja z urządzeniami sieciowymi – netmiko
  • Zdalne zarządzanie serwerami – ansible
 7. Python – dobre praktyki

  • Wirtualizacja środowiska
  • Type hinting i docstrings
  • Programy python jako skrypty systemowe
  • Parsowanie parametrów wywołania
  • Przenośność kodu
  • Wybór najlepszej biblioteki do integracji z wybraną technologią