Pobierz kartę szkolenia

Podstawy programowania w języku Python

kod szkolenia: PYTH01 / PL AA 5d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 5 dni |  35h|  15.07 16.07 17.07 18.07 19.07
3 950,00 PLN + 23% VAT (4 858,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 950,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  05.08 06.08 07.08 08.08 09.08
3 950,00 PLN + 23% VAT (4 858,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 950,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  26.08 27.08 28.08 29.08 30.08
3 950,00 PLN + 23% VAT (4 858,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 950,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  16.09 17.09 18.09 19.09 20.09
3 950,00 PLN + 23% VAT (4 858,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 950,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  07.10 08.10 09.10 10.10 11.10
3 950,00 PLN + 23% VAT (4 858,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 950,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  04.11 05.11 06.11 07.11 08.11
3 950,00 PLN + 23% VAT (4 858,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 950,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  25.11 26.11 27.11 28.11 29.11
3 950,00 PLN + 23% VAT (4 858,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 950,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  16.12 17.12 18.12 19.12 20.12
3 950,00 PLN + 23% VAT (4 858,50 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
3 950,00 PLN
3 950,00 PLN 4 858,50 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do osób chcących nauczyć się projektowania i budowania aplikacji przy użyciu języka Python.

Uczestnicy poznają zalety programowania w wysokopoziomowym języku Python, szczególny nacisk kładziony jest na wypracowanie instynktownych sposobów rozwiązywania problemów napotykanych w trakcie pracy z tym językiem.Uzyskana na szkoleniu teoretyczna i praktyczna wiedza, stanowi solidny grunt do dalszego rozwoju na ścieżce programisty.

Wskazana znajomość dowolnego języka programowania (strukturalnego lub obiektowego) oraz znajomość środowiska Linux/Unix/Windows.

Rekomendowana bibliografia:
"Python. Receptury" – Autorzy: David Beazley, Brian K. Jones
"Python Wprowadzenie" – Autor: Lutz Mark

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. WPROWADZENIE DO JĘZYKA PYTHON
  • czym jest Python?
  • krótka historia języka
  • filozofia języka (the Zen of Python)
  • pierwszy program
  • instalacja środowiska
  • praca w trybie interaktywnym (powłoce interaktywnej)
  • wybór środowiska zintegrowanego (IDE)
 1. PODSTAWOWE KONCEPCJE
  • identyfikatory
  • bloki danych
  • komentarze
  • zmienne
  • instrukcje podstawienia
  • typy wbudowane (proste) i operatory
  • instrukcje sterujące – instrukcje warunkowe
  • instrukcje sterujące – instrukcje powtarzania (pętle)
 1. ZŁOŻONE TYPY DANYCH
  • typ tekstowy (łańcuchy znaków)
  • formatowanie łańcuchów znaków
  • operacje na tekstach
  • krotki
  • zakresy
  • listy
  • dostęp do elementów sekwencji
  • operacje na sekwencjach
  • zbiory
  • operacje na zbiorach
  • słowniki
  • operacje na słownikach
 1. PROGRAMOWANIE FUNKCYJNE
  • funkcje – wprowadzenie
  • definiowanie funkcji
  • parametry funkcji
  • funkcje ze zmienną liczbą parametrów
  • zasięgi zmiennych i reguła LEGB
  • funkcje jako argumenty
  • funkcje lambda
  • typowanie dynamiczne vs. typowanie statyczne
  • dokumentowanie kodu funkcji
 1. KLASY I OBIEKTY
  • paradygmat OOP (Object-Oriented Programming)
  • klasy i obiekty – podstawy
  • atrybuty klasy
  • metody
  • instancje klasy
  • atrybuty instancji
  • kontrola dostępu do atrybutów
  • definiowanie i wykorzystanie
  • właściwości (properties)
  • modele danych
  • dziedziczenie
  • porządek poszukiwania atrybutów
  • metody magiczne
 1. MODUŁY I PAKIETY
  • obiekty modułów
  • instrukcja importu
  • atrybuty modułów
  • instrukcja from
  • program główny
  • pakiety
  • atrybuty pakietów
 1. OPERACJE NA PLIKACH
  • menedżer kontekstu
  • pakiet io
  • otwieranie plików
  • zamykanie plików
  • atrybuty i metody strumieni
 1. WYJĄTKI
  • wyjątki – teoria
  • obsługa wyjątków
  • standardowe klasy wyjątków
  • własne klasy wyjątków
  • asercje
 1. WAŻNE WBUDOWANE MODUŁY I BIBLIOTEKI
  • typy wbudowane
  • funkcje wbudowane
  • biblioteka standardowa
  • moduły wbudowane
  • popularne biblioteki