Pobierz kartę szkolenia

Przetwarzanie języka naturalnego w Pythonie

kod szkolenia: PYTH_NLP / PL AA 2d

Pakiety e-learning

Termin

poziom Zaawansowany

czas trwania 2 dni |  14h|  01.08 02.08
2 100,00 PLN + 23% VAT (2 583,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 100,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  05.09 06.09
2 100,00 PLN + 23% VAT (2 583,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 100,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  03.10 04.10
2 100,00 PLN + 23% VAT (2 583,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 100,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  07.11 08.11
2 100,00 PLN + 23% VAT (2 583,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 100,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  12.12 13.12
2 100,00 PLN + 23% VAT (2 583,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 100,00 PLN
2 100,00 PLN 2 583,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą przetwarzania języka naturalnego (Natural language processing, NLP). Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Omawiane zagadnienia ilustrowane są przykładami w języku Python, które stanowią bazę do samodzielnych ćwiczeń.

NLP stanowi, obok analizy obrazów, jeden z wiodących obszarów uczenia maszynowego zarówno wśród badaczy jak i w zastosowaniach przemysłowych. Uczestnicy szkolenia zyskują teoretyczną oraz praktyczną wiedzę dotyczącą NLP oraz zastosowania bibliotek języka Python w omawianym zagadnieniu.

Python na poziomie podstawowym oraz podstawy uczenia maszynowego z wykorzystaniem języka Python (scikit-learn, pandas).

 • Szkolenie: polski

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy.

 1. Wyrażenia regularne
 2. Preprocessing tekstu
 3. Tokenizacja
 4. Stop words, lematyzacja
 5. Bag of words
 6. N-grams
 7. Wektory słów
 8. Vectorizery: Tf-idf vectorizer, Count vectorizer
 9. Word embedding
 10. Rozpoznawanie nazw własnych
 11. Analiza sentymentalna
 12. Zastosowanie klasycznych modeli
 13. Modele rekurencyjne
 14. Podstawy chat botów