Pobierz kartę szkolenia

Zaawansowane techniki programowania w języku Python

kod szkolenia: PYTH02 / PL AA 5d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 5 dni |  35h|  22.07 23.07 24.07 25.07 26.07
4 100,00 PLN + 23% VAT (5 043,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  26.08 27.08 28.08 29.08 30.08
4 100,00 PLN + 23% VAT (5 043,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  23.09 24.09 25.09 26.09 27.09
4 100,00 PLN + 23% VAT (5 043,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  21.10 22.10 23.10 24.10 25.10
4 100,00 PLN + 23% VAT (5 043,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  25.11 26.11 27.11 28.11 29.11
4 100,00 PLN + 23% VAT (5 043,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  16.12 17.12 18.12 19.12 20.12
4 100,00 PLN + 23% VAT (5 043,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
4 100,00 PLN 5 043,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących podnieść oraz utrwalić, a także wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę o nowe funkcjonalności, oraz bardziej zaawansowane mechanizmy z zakresu programowania w języku Python.

Szkolenie utrwala oraz znacząco poszerza wiedzę z zakresu języka Python o zaawansowane techniki, które będą omawiane w trakcie części warsztatowej. Po ukończeniu szkolenia słuchacze będą potrafili poradzić sobie z większością problemów, które mogą napotkać w trakcie pracy z językiem. Poruszone zostaną ważne aspekty takie jak nowoczesne praktyki oraz omówione zostaną popularne dziś moduły, asynchroniczność czy optymalizacja procesów dzięki wykorzystaniu dostępnych funkcjonalności języka.

Udział w szkoleniu PYTH01 – Podstawy programowania w języku Python lub równoważna wiedza.

Podstawowa znajomość środowiska Linux/Unix/Windows.

Mile widziana znajomość podstawowych zagadnień bazodanowych

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • wykłady
 • warsztaty
 1. PROGRAMOWANIE FUNKCYJNE
  • *args & **kwargs
  • Rozpakowywanie Argumentów oraz Rozpakowywanie Kolekcji
  • Funkcja jako parametr (First Class Citizen)
  • Funkcje lambda (Anonimowe)
  • Wyrażenia Listowe, Słownikowe, etc… – zaawansowane
  • Zagnieżdżone Wyrażenia Listowe, Słownikowe, etc…
  • Moduł ITERTOOLS – omówienie
  • Moduł FUNCTOOLS – omówienie
  • Generatory i Iteratory (różne sposoby definiowania)
  • Wzorzec Dekoratora – Tworzenie własnych Dekoratorów (dekorator prosty)
 1. PROGRAMOWANIE OOP – POZIOM ZAAWANSOWANY
  • Dokumentowanie Kodu
  • Atrybuty Klas
  • Wielodziedziczenie oraz Method Resolution Order
  • Metoda Super
  • Dostęp do Atrybutów, Atrybuty Prywatne
  • Deskryptory i definiowanie właściwości
   (__get__, __set__, __delete__, __set_name__)
  • __getitem__, __setitem__, __delitem__
  • Implementacja Iterowalności dla Klas
  • Przeciążanie operatorów
  • Klasy Abstrakcyjne – podstawowe zagadnienia
  • Dekoratory Klasowe z Argumentami
  • MetaClasses – podstawowe zagadnienia
 1. POMOCNE NARZĘDZIA
  • Adnotacje Typów (Hints) – informacje i przykład zastosowania
  • Moduł TIMEIT – na przykładach (porównanie czasu wykonywania się algorytmów)
  • Moduł LOGGING – logowanie zdarzeń (konfiguracja i sposoby zastosowania)
  • Moduł OS – powtórzenie oraz dodatkowe informacje
  • Moduł SYS – powtórzenie oraz dodatkowe informacje
  • Interakcja z systemem operacyjnym i systemem plików – moduły SYS i OS
 1. KOLEKCJE – rozszerzenie wbudowanych typów złożonych
  • Moduł COLLECTIONS:
  • a) NamedTuple
  • b) DataClass
  • c) DefaultDict
  • d) Deque
  • e) Counter
 1. WYRAŻENIA REGULARNE
  • Moduł RE:
  • a) Składnia – symbole, budowa wyrażeń regularnych
  • b) funkcje match & search
  • c) funkcje findall & finditer
  • d) obiekt Pattern
  • e) obiekt Match
  • f) funkcje sub & split
  • g) flagi DOTALL & MULTILINE
  • h) Narzędzia online do tworzenia WR (np. regex101 i pythex)
 1. PRZETWARZANIE DANYCH
  • Moduł REQUESTS – HTTP Protocol (podstawowe informacje oraz żądania z poziomu Pythona)
  • Moduł BEAUTIFUL SOUP – WebScrapping (XML & HTML) (przykład zastosowania w przeszukiwaniu dokumentów hipertekstowych)
  • Moduł PARAMIKO – połączenia SSH (przykład zastosowania)
  • JSON, YAML, PICKLE – praktyczne użycie
  • Wstęp do Pandas (odczyt i zapis XLS, CSV, etc…)
  • Przegląd innych bibliotek
 1. BAZY DANYCH
  • Przegląd popularnych „Connectorów” dla relacyjnych baz danych – na podstawie połączeń z MYSQL / PostgreSQL / ORACLE lub innego wybranego silnika
  • Obsługa zapytań z poziomu Pythona – podstawowe zapytania
  • Połączenie z bazami nierelacyjnymi – na przykładzie PYMONGO (MongoDB)
  • ORM na przykładzie SQLAlchemy
 1. WĄTKI I PROCESY
  • Moduł THREADING – podstawowe koncepcje:
  • a) Uruchamianie Wątków
  • b) Synchronizacja Wątków
  • c) Rlocks
  • d) Semaphores
  • e) GIL (Global Interpreter Lock)
  • Moduł MULTIPROCESSING – podstawowe koncepcje:
  • a) Processes, Queues, Locks
  • b) Pools
  • c) Daemons
  • d) Wymiana Danych pomiędzy Procesami
 1. ASYNCHRONICZNY PYTHON – Wstęp i Podstawy
  • Moduł ASYNCIO – omówienie podstawowych zagadnień:
  • a) Coroutines, Tasks
  • b) Streams
  • c) Subprocesses
  • d) Queues
  • e) Exceptions
  • f) Event Loop
  • g) Futures
  • h) Asynchronous (Non-Blocking) HTTP Calls
 1. WSTĘP DO TESTÓW
  • Testy jednostkowe
  • Wstęp do TDD
  • Biblioteka Unittest
  • Przegląd innych bibliotek
 1. DODATKOWO:
  • Inne biblioteki wybrane wspólnie z uczestnikami kursu