Udostępnij!
 1. Każdemu uczestnikowi szkolenia organizowanego w formule otwartej w Altkom Akademii, który zapisał się na szkolenie po 1 października 2012 roku, przysługuje prawo powtórnego, bezpłatnego, jednokrotnego uczestnictwa w danym szkoleniu otwartym, bez wskazania przyczyny.
 2. Powtórzenie szkolenia jest możliwe do czasu, gdy pozostaje ono w ofercie szkoleń otwartych Altkom Akademii.
 3. Nie jest możliwe uczestnictwo w szkoleniu, które ma zmienioną wersję w stosunku do szkolenia, w którym uczestniczyło się pierwotnie.
 4. Ofertą objęte są szkolenia opublikowane w kalendarium szkoleń z wyłączeniem szkoleń VMware, Cisco, SAP, udziału w Symulacji Strategicznej "Apollo 13 – an ITSM case experience™", oraz następujących szkoleń Red Hat: EX200, EX300, EX318, EX442, EX436, EX401, EX423, EX449, EX33, ISTQB-F.
  W przypadku autoryzowanych szkoleń Microsoft z chmurową wersją laboratorium (np. MS 20347), powtórzenie szkolenia wymaga pokrycia kosztów materiałów.
  W przypadku szkoleń kończących się egzaminem, takich jak na przykład: PRINCE2®, M_o_R®, P3O®, MoP®, MoV®, MSP®, PRINCE2 Agile®, AgileBA®, Change Management®, AgilePM®, AgilePgM®, RESILIA®, ITIL®, Facylitacja® - oferta Training Assurance obejmuje wyłącznie powtórzenie szkolenia, natomiast przystąpienie do egzaminu końcowego jest odpłatne.
 5. W ramach bezpłatnego, powtórnego udziału w szkoleniu uczestnikowi nie przysługują materiały szkoleniowe dedykowane do tego szkolenia ani certyfikat ukończenia szkolenia.
 6. Zapisy na powtórzenie szkolenia odbywają się zgodnie z Warunkami ogólnymi realizacji szkoleń opublikowanymi na stronie WWW Altkom Akademii.
 7. Rezygnacja z uczestnictwa w powtórnym szkoleniu powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną do osoby ds. kontaktów ze strony Akademii, na minimum 10 dni przed tygodniem, w którym zaplanowane jest szkolenie. W przypadku niedotrzymania tego terminu, obowiązują kary umowne, zgodne z postanowieniami zawartymi w Warunkach ogólnych realizacji szkoleń.
 8. Karty zgłoszenia na szkolenie dostępne są na stronie https://www.altkomakademia.pl/karty-zgloszen.
 9. Na karcie zgłoszenia należy podać dane osoby powtarzającej szkolenie oraz firmy, która kierowała uczestnika na szkolenie, wraz z numerem NIP i niezbędnymi danymi adresowymi, które będą stanowiły podstawę do identyfikacji firmy. Karta zgłoszenia powinna określać termin, czas trwania, miejsce oraz rodzaj i nr ewidencyjny szkolenia otwartego (zgodnie z aktualnym kalendarium).
 10. Altkom Akademia S.A. może odmówić przeprowadzenia lub odwołać szkolenie powtórkowe, w szczególności, gdy będzie to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych.
 11. O przyczynach odmowy lub odwołania szkolenia powtórkowego poinformowane są osoby bezpośrednio zainteresowane szkoleniem. Nastąpi to w najkrótszym możliwym terminie. Jednocześnie zostanie zaproponowany konkretny termin szkolenia w ramach Training Assurance.
 12. Altkom Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu oferty Training Assurance. Zmiany te są na bieżąco publikowane na witrynie internetowej Altkom Akademii.