Karta zgłoszenia na szkolenia

Wypełnioną Kartę zgłoszenia na zajęcia należy przesłać faksem bądź w formie skanu pocztą elektroniczną na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się odbyć zajęcia (chyba, że ustalono innaczej), do uzgodnionego z przedstawicielem handlowym ośrodka Altkom Akademii.

Karta zgłoszenia na egzaminy

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać faxem lub e-mailem w formie skanu do administratora egzaminów w wybranym ośrodku Altkom Akademii.

Szkolenia realizujemy wyłącznie w formule Distance Learning

Sprawdź