Udostępnij!

Karta zgłoszenia na szkolenia

Wypełnioną Kartę zgłoszenia na zajęcia należy przesłać na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się odbyć zajęcia (chyba, że ustalono inaczej), do uzgodnionego z przedstawicielem handlowym ośrodka Altkom Akademii.

Kartę można wypełnić i odesłać elektronicznie lub wydrukowaną i podpisaną przesłać faksem bądź w formie skanu.