Webinaria: Rozwoj it | Jezyki programowania i srodowiska programistyczne | Sql

Podstawy programowania w PL/SQL

Udostępnij!

• Przeznaczenie, klasyfikacja języka PL/SQL • Typy bloków PL/SQL • Zmienne • Bloki decyzyjne
• Pętle • Wyjątki predefiniowane i błędy

Agenda spotkania

  • Przeznaczenie, klasyfikacja języka PL/SQL.
  • Typy bloków PL/SQL.
  • Zmienne.
  • Bloki decyzyjne.
  • Pętle.
  • Wyjątki predefiniowane i błędy.