Webinaria: Jezyki programowania i srodowiska programistyczne | Java

Obsługa zdarzeń w Android OS, cz.2 (tutorial)

Udostępnij!

Druga część szkolenia skierowanego do osób tworzących aplikacje na system mobilny Google Android.

  • Obsługa zdarzeń czasochłonnych
  • Użycie metody runOnUIThread
  • Użycie klasy Handler
  • Zastosowanie klasy AsyncTask
Szkolenie poświęcone obsłudze zdarzeń w systemach Android, podczas którego omówione zostaną zagadnienia:
  • Obsługa zdarzeń czasochłonnych
  • Użycie metody runOnUIThread
  • Użycie klasy Handler
  • Zastosowanie klasy AsyncTask