Webinaria: Systemy vmware | Vmware network virtualization | Vmware cloud management and automation | Vmware desktop and mobility | Vmware data center virtualization

NSX-T oraz vSphere with Kubernetes – rozwiązania VMware dla nowoczesnych centrów danych.

Udostępnij!

Na seminarium przede wszystkim zapraszamy:

Dyrektorów IT
Architektów rozwiązań
Administratorów infrastruktury
Administratorów sieci
Osoby zajmujące się bezpieczeństwem w Data Center itp.

Wspólnie z nami:

  • Zobacz na czym polega wirtualizacja sieci i bezpieczeństwa wykorzystująca VMware NSX-T ™.
  • Zapoznasz się najważniejszymi korzyściami, cechami i architekturą vSphere with Kubernates
AGENDA:
  1. Architektura i funkcjonalności NSX-T
  2. Przypadki użycia NSX-T (sieć/bezpieczeństwo)
  3. NSX-T w świecie K8s
  4. Architektura vSphere 7 with Kubernetes i jej główne korzyści
  5. Rozbudowa o klastry Tanzu Grid Service
  6. Zarządzanie i typowe operacje z punktu widzenia administratora infrastruktury

Piotr Wolny

Na co dzień zajmuje się automatyzacją i wirtualizacją oraz rozwiązaniami chmur prywatnych opartych na oprogramowaniu open-source lub VMware. W Altkom Akademii projektuje i przygotowuje środowiska szkoleniowe do szkoleń z systemu Linux oraz VMware. Wcześniej, w pracy dla korporacji, specjalizował się w migracji serwerów Linux. Posiadane certyfikaty m.in. VMware VCP (DCV, Desktop, Cloud) i VCAP-DCV

Edmund Asare

Inżynier Infradata Polska pełniący funkcje inżyniera wsparcia sprzedaży oraz architekta rozwiązań.