Webinaria: Rozwoj it | Jezyki programowania i srodowiska programistyczne | Java

Java, Swing i NetBeans 7.x – aplikacje okienkowe – webinar

Udostępnij!

Szkolenie poświęcone wytwarzaniu aplikacji okienkowych w Javie.

Szkolenie poświęcone wytwarzaniu aplikacji okienkowych w Javie, na którym omówiane zostaną zagadnienia:
  • specyfikacja Java Beans,
  • Beans Binding - Synchronizing Properties with Beans Binding (JSR 295),
  • Swing Worker (JDK 1.6) - zadania wykonywane w tle,
  • Swing GUI Builder (Matisse) - edytor graficzny w NetBeans.