Webinaria: Rozwoj it | Jezyki programowania i srodowiska programistyczne | Java | Spring

Aplikacja webowa w kilku krokach: Java, Spring MVC, JPA i Spring Data

Udostępnij!

1. Archetypy Maven – jak szybko i bezboleśnie utworzyć projekt Spring MVC 3.x
2. Struktura projektu Spring MVC
3. Fromularze w aplikacji webowej
4. Budowa warstwy DAO w spring DATA – dostęp do źródła danych JPA

Agenda spotkania

 1. Tworzenie widoku typu master - detail:
  • modelowanie relacji jeden-do-wielu w JPA
  • problem zamkniętej sesji JPA w aplikacjach MVC
  • działanie filtrów http - demonstracja filtra openEntityManagerInViewFilter
 2. Budowanie zapytań w Spring Data:
  • konwencja nazewnicza metod DAO – budowanie zapytań bez użycia JPQL
  • adnotacja @Query i podstawy JPQL
 3. Autentykacja i autoryzacja - Spring Security:
  • autoryzacja BASIC i FORM
  • źródła danych o użytkownikach i hasłach
Zobacz także: APLIKACJA WEBOWA W KILKU PROSTYCH KROKACH Java, Spring MVC, JPA i Spring Data (cz.2)