Pobierz kartę szkolenia

Zarządzanie zmianą

kod szkolenia: HR-ZZ / ZarzZmianą_2

Pakiety e-learning

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 450,00 PLN 1 783,50 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone jest do kadry menedżerskiej, liderów, kierowników.

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Rozumie znaczenie zmiany dla rozwoju organizacji i budowania biznesu
 • Posiada kluczową wiedzę dotyczącą procesu wdrażania zmian
 • Potrafi wykorzystać model Situational Leadership do efektywnego zarządzania zmianą
 • Zna style reagowania na zmianę i potrafi je rozpoznać wśród pracowników
 • Potrafi konstruktywnie reagować na zmianę
 • Potrafi odpowiednio komunikować zmianę innym pracownikom.

Brak wskazań.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Definicja zmiany, czyli z czym mamy do czynienia
  • Wyjaśnić istotę zmiany
  • Czynniki wymuszające zmianę: wewnętrzne i zewnętrzne
  • Cykl zmiany w organizacji
  • Najpopularniejsze metodyki wprowadzania zmian: Model Kurta Lewina, Model Kottera, Model ADKAR
  • Kaskadowe i zwinne modele zmiany
 2. Ja i inni, czyli diagram wzajemnych relacji w zmianie
  • Jak zapoczątkować zmiany?
  • Nauczyć jak skutecznie reagować na proces zmian
  • Uświadomić możliwe postawy zachodzące w reakcji na zmiany
  • Umożliwić określenie własnej optymalnej roli w zmianie
  • Nauczyć definiowania ról podczas procesu zmiany
  • Wpływ, priorytetyzacja i opór interesariuszy na efektywność zmiany
 3. Wykres, czyli krzywa zmiany, czego możemy się spodziewać po sobie i innych
  • Przedstawić typowe reakcje i zachowania, występujące podczas wprowadzania zmiany
  • Zapoznać z typowymi reakcjami i zachowaniem tych, którzy inicjują zmiany
  • Omówić emocje towarzyszące zmianom
  • Nauczyć odpowiednio reagować na zaistniałe emocje
 4. Lider wdrażający zmianę?
  • Zapoznać z najważniejszymi zadaniami lidera w zarządzaniu zmianą
  • Pokazać w jaki sposób można wykorzystać model Situational Leadership we wdrażaniu zmian w organizacji
  • Nauczyć praktycznych sposobów planowania i wdrażania matrycy zmian
  • Zapoznanie z zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi w procesie zmian
 5. Trudności i opór
  • 5 barier wobec zmian i sposoby ich przezwyciężania
  • Narzędzia przydatne w radzeniu sobie z trudnościami: analiza pola sił, analiza interesariuszy, mapa zaangażowania
  • Jak radzić sobie z oporem pracowników w zmianie?
  • Narzędzia wdrażania zmiany, które lider może wykorzystać w pracy ze swoim zespołem
 6. Podsumowanie warsztatu
  • Opracowanie planów wdrożenia nowej wiedzy i metod w miejscu pracy